English version of this page

Oria, biblioketssystem – søke og bestille

Hva er Oria?

  • Oria er en portal til elektronisk og trykt materiale som finnes ved Universitetsbiblioteket i Oslo og de fleste andre norske fag- og forskningsbibliotek.
  • Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.
  • Du kan bestille bøker og artikler som ikke er tilgjengelig ved Universitetsbiblioteket.

Ta i bruk

Gå til Oria

  • Du kan søke i Oria uten å logge inn.
  • Hvis du skal bestille bøker, fornye lån e.l. må du logge inn med din UiO-bruker.

Hva er lov å lagre i Oria?

Kontakt

Trenger du hjelp eller eller har du spørsmål om Oria?

Send oss e-post på oria-hjelp@ub.uio.no

eller bruk kontaktskjema