Opprette avsenderadresse for nyhetsbrev (og kontaktpunkt for henvendelser fra lesere)

Veiledning for hvordan du oppretter en avsenderadresse (e-postliste) for nyhetsbrev sendt i Make. Fungerer også som kontaktpunkt for lesere som svarer på nyhetsbrev.

Mottakere av nyhetsbrev bør ha et kontaktpunkt i form av en e-postadresse de kan henvende seg til. En slik e-postadresse bør ikke være til en enkelt person, men til en upersonlig e-postliste. Adressen fungerer også som avsenderadresse for nyhetsbrevene. 

Gå til tjenesten Sympa og subdomenet nyhetsbrev.uio.no, for å opprette en slik e-postliste.

Veiledningen viser hvilke innstillinger en skal sette for en slik liste (og følger retningslinjene til UiO):

  1. Logg deg på med autentiseringstjenesten Weblogin.
  2. Gi mailinglisten et passende Listenavn - dette er navnet foran '@'. Navnet skal være beskrivende for bruken og bestå av minst ni bokstaver/tall eller inneholde en bindestrek, '-'. Se unntak til dette kravet.
  3. Hotline mailing list vil være eneste type mailingliste og forhåndsvalgt.
  4. Som Audience velger du Contact.
  5. Gi mailinglisten en passe beskrivelse i Description-feltet.
  6. Listens formål (purpose) er registrert som Lists of employees, for unit, department, task, project etc., owned by one or more employees, preferably automatically populated.
  7. Klikk på knappen Submit your creation request.
  8. Listeforespørsler godkjennes normalt innen kort tid. Du får en e-post når listen er klar til å tas i bruk, dvs. det kan legges til medlem(er) og e-post sendt til listeadressen tas i mot av e-postsystemet. Om du ikke har fått listen innen et par arbeidsdager, ta kontakt.
Publisert 23. juni 2022 10:53 - Sist endret 20. sep. 2022 13:03