Ta i bruk Make

Make er en tjeneste for å sende ut nyhetsbrev om undervisning, forskning og formidling på UiO.

Tilgang til Make

Er du informasjons- eller kommunikasjonsmedarbeider på UiO og skal begynne å bruke Make?

Kun informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere ved UiO kan bruke Make

Make er en betaltjeneste hvor UiO betaler en kostnad basert på antall nyhetsbrev sendt ut og antall mottakere. Det er derfor bestemt at det kun er informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere ved UiO som kan bruke tjenesten.

Om Make

Tjenesten slik den er organisert på UiO, er todelt, hvor vi opererer med to forskjellige typer instanser av Make:

  • Hovedinstansen skal brukes for informasjon hvor mottaker samtykker i å motta informasjonen
  • Instans for interne nyhets-/ansattebrev hvor den ansatte mottar informasjon knyttet til sitt ansettelsesforhold

Tjenesten har:

  • Samtykkefunksjonalitet, hvor samtykket gis og trekkes av den enkelte mottaker
  • Funksjonalitet for logging av mottakeres bruksmønster

Make erstatter UiOs bruk av nyhetsbrevtjenesten Mailchimp, men ikke bruken av e-postlister i Sympa

Publisert 21. jan. 2022 10:11 - Sist endret 21. jan. 2022 10:19