Bilde og personlig informasjon i adressebok og e-post

I Outlook og andre kalender- og e-postprogrammer på UiO, er det mulig å laste opp bilde av seg selv, samt legge inn personlig mobiltelefonnummer, adresse og lignende. 

Det er helt frivillig å bruke denne funksjonen, men dersom du velger å ta i bruk funksjonen, ønsker UiO å gjøre deg oppmerksom på følgende: Et bilde av deg samt navn, personlig telefonnummer, adresse og personlig e-post adresse er å anse som personopplysninger iht. bestemmelsene i personopplysningsloven. UiO anser handlingen å laste dette opp i adresseboken i kalender- eller e-postprogrammet som et aktivt samtykke til at disse opplysningene blir behandlet hos oss. Behandlingen innebærer blant annet at dette vil bli lagret på våre servere og at andre personer vil kunne se opplysningene i egen adressebok og e-post - både på UiO og utenfor UiO.

Publisert 11. feb. 2014 10:19 - Sist endret 11. feb. 2014 10:19