E-postkvoter ved UiO

Alle e-postkontoer ved UiO har lagringsplass på en felles tjener. Kvoten som angir hvor mye plass du kan bruke.

Hva skjer når kvoten er full?

Når du har brukt 95%  av kvoten får du beskjed. Slett straks unødvendige e-poster slik at du ikke risikerer å bruke 100%. I så fall blir nye e-poster avvist umiddelbart. Når e-post avvises sendes det en beskjed i retur til avsender om at e-posten ikke kunne leveres pga. full kvote.

Kvoter og utvidelser

Studenter

Student-brukere vil automatisk få 2 GiB i e-postkvote.

Studenter får i utgangspunktet ikke økt kvoten sin. Hvis spesielle faglige hensyn nødvendiggjør økt kvote skjer dette kun etter søknad. Fagansvarlig for studenten må da sende en kort skriftlig søknad om utvidelse av kvoten til postmaster-kontakt@usit.uio.no.

Ansatte

Om brukeren din er registrert som ansatt vil du automatisk få 25 GiB i e-postkvote.

Ansatte som av tjenestemessige hensyn har behov for en utvidelse av kvoten sin i e-postsystemet kan sende en henvendelse til postmaster-kontakt@usit.uio.no. Husk å ta med en kort begrunnelse for utvidelsen.

Andre

Brukere som ikke er ansatte eller studenter, f.eks. gjestebrukere og ekstern tilknyttede, vil få 5 GiB i e-postkvote om ikke noe annet er spesifisert i en egen driftsavtale.

Brukere som omfattes av en driftsavtale må be om økt kvote via sin lokale kontraktsansvarlige. Er du usikker på om du omfattes av en driftsavtale, kontakt lokal IT eller postmaster-kontakt@usit.uio.no.

Andre brukere kan kontakte postmaster-kontakt@usit.uio.no for å be om økt kvote. Husk å ta med en kort begrunnelse.

Teknisk informasjon

Alle studenter og ansatte ved UiO har en person-oppføring i Cerebrum, som igjen kan ha én eller flere brukerkontoer. En person som både er student og ansatt kan f. eks. ha én bruker med student-tilknytning og én bruker med ansatt-tilknytning. E-postkvotene settes ut fra tilknytningen på brukerkontoene, ikke på hvilken tilknytting personoppføringen har.

Studenter vil automatisk få oppdatert student-tilknytningen sin både på personoppføringen og brukerkontoen.

Ansatte må få ansatt-tilknytningen lagt til på brukeren sin av lokal administrasjon/IT.

Publisert 18. des. 2013 12:13 - Sist endret 12. nov. 2021 12:12