Hvordan se alle headere i en e-post

Headere inneholder informasjon om e-posten

Når en e-post blir vist ser du gjerne dato, avsender, mottakere og subject/emne øverst. Dette kalles headere, eller meldingshoder på norsk.

En e-post inneholder flere headere enn det e-postprogrammer viser frem, med mye nyttig informasjon om e-postens opprinnelse. Hvis du sender kopi av spam eller svindel-e-post til postmaster@usit.uio.no eller cert@uio.no, er det viktig at de får tilsendt alle headerne som hører med, siden det er i disse den nødvendige informasjonen ligger.

Eksempel på ulik visning av headere

Normal visning:

Subject: WEBMAIL ADMIN MENTAINANCE
To: undisclosed recipients: ;
Date: Mon, 28 Sep 2009 21:59:17 -0700 (PDT)
Reply-To: webmail_engineeringoffice@yahoo.ca

Med alle headerne vist:

Return-Path: 
 Received: from mail-imap2.uio.no ([unix socket])
 	 by mail-imap2.uio.no (Cyrus v2.2.12) with LMTPA;
 	 Tue, 29 Sep 2009 06:59:25 +0200
 X-Sieve: CMU Sieve 2.2
 Delivery-date: Tue, 29 Sep 2009 06:59:25 +0200
 Received: from mail-mx2.uio.no ([129.240.10.30])
 	by mail-imap2.uio.no with esmtp (Exim 4.69)
 	(envelope-from )
 	id 1MsUo9-0003Jj-7V
 	for bca@ulrik.uio.no; Tue, 29 Sep 2009 06:59:25 +0200
 Received: from lister.uio.no ([129.240.12.12])
 	by mail-mx2.uio.no with esmtp (Exim 4.69)
 	(envelope-from )
 	id 1MsUo8-00060f-ON; Tue, 29 Sep 2009 06:59:25 +0200
 Received: from lister.uio.no ([129.240.12.12])
 	by lister.uio.no with esmtp (Exim 4.43)
 	id 1MsUo8-0005Tz-Ao; Tue, 29 Sep 2009 06:59:24 +0200
 Received: from mail-mx1.uio.no ([129.240.10.29])
 	by lister.uio.no with esmtp (Exim 4.43)
 	id 1MsUo6-0005TI-MD
 	for postmaster@uio.no; Tue, 29 Sep 2009 06:59:22 +0200
 Received: from web82605.mail.mud.yahoo.com ([68.142.201.122])
 	by mail-mx1.uio.no with smtp (Exim 4.69)
 	(envelope-from )
 	id 1MsUo2-0006CL-QZ
 	for postmaster@uio.no; Tue, 29 Sep 2009 06:59:22 +0200
 Received: (qmail 91065 invoked by uid 60001); 29 Sep 2009 04:59:17 -0000
 DomainKey-Signature:a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
  s=s1024; d=sbcglobal.net;
  h=Message-ID:X-YMail-OSG:Received:X-Mailer:Date:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type;
  b=oOnRKZDz964TmKLxDSjRCzf4z4mDUBoW4ujriMPeAfsz1TlbVBQ2QiwUq76H5Hpoe9ccL18h7OUuVf59lNYw+zerV4yQPMEPtDGSNP6PlnYvMJgtcaG2G/Y92POXsUCT06jBTCItCvfHLxZeOTWpK3S0B8jS8suTkAgDP0YzUhY=;
 Message-ID: <621852.87957.qm@web82605.mail.mud.yahoo.com>
 X-YMail-OSG: 6wnviz4VM1lTpLCF_Dcfz_VD3KrG1z_dmmgZZRR5.Hbnfls3Ti839xfNtBqlFDexgBhSJjQ9B0Qvg7acrjIKJHJLxvfPSlaxC6f9tZTwKZCkBoYttDyzrwyiOPHu0bhj4K1uhWeAWYInfQ.BD3RknQygIymUshPOoYEp5WEvdX0RwjH6_BqxE1MzT2_rwTt1hBDlcchyWEEnSjw7GqhXD4Vo0bC_vSpanVzyLci9axuimbf04p79iGgJ0a9vOXYJbUPg5fCm5YMhrWsxVbxQbLgx6VwkKNFYWzoFJc.nAcWqQKg36W2X2kZtzy_TPQPd0KXUrqUr0ZVvvPQ_4aXtN681cMQHMD9tcERT4VFjz.x5bX_nHaV0C7ddBPKjkVcq0b3j_JF79nm_k7t77BVF.azn_OoCTiXVGnI5MKK6TWuRvl3rPvOdjG1HxMLhv8XogYFwhjS1Ys5RtmnlUocvNVeoTL.O.TOFJcKV6cw6F4AFKBU5fwz..N.8G9rD2YtCnGm2hEBD6a6MZsU.uxQ4_wcnSd1MtQFNCRDdeg2Tb__.dFD1WprIOLKkn4W6BNk-
 Received: from [62.56.141.14] by web82605.mail.mud.yahoo.com via HTTP; Mon, 28 Sep 2009 21:59:17 PDT
 X-Mailer: YahooMailClassic/7.0.14 YahooMailWebService/0.7.347.3
 Date: Mon, 28 Sep 2009 21:59:17 -0700 (PDT)
 From: WEBMAIL MAIL SPAM ALERT 
 Reply-To: webmail_engineeringoffice@yahoo.ca
 Subject: WEBMAIL ADMIN MENTAINANCE
 To: undisclosed recipients: ;
 MIME-Version: 1.0
 Content-Type: multipart/alternative; boundary="0-589803631-1254200357=:87957"
 X-UiO-MailScanner: No virus found
 X-UiO-Spam-info: not spam, SpamAssassin (score=4.0, required=5.0, autolearn=disabled, HTML_MESSAGE=0.001,RCVD_IN_BL_SPAMCOP_NET=2.188,SUBJ_ALL_CAPS=1.806, uiobl=NO, uiouri=NO)
 X-UiO-Spam-Score: ssss
 X-UiO-Scanned: 4E65F863B311135E0357AF6E194018A9F18D4726
 Sender: postmaster-owner@usit.uio.no
 Errors-To: postmaster-owner@usit.uio.no
 X-BeenThere: postmaster@usit.uio.no
 X-Mailman-Version: 1.2 (experimental)
 Precedence: bulk
 List-Id: Postmasters @ UiO <postmaster.usit.uio.no>

Webmail (OWA)

Visning av alle headere i webmail

 • Klikk på meldingen du vil vise headere for, og klikk på ... øverst til høyre i vinduet (ved siden av Reply, Reply all og Forward).

  Message detail-vinduet
   
 • Message details-vinduet åpnes, og du kan lese og evt. kopiere ut headerne for å lime dem inn i et dokument eller en e-post.

Videresende en melding i webmail slik at alle headere er inkludert

 •  Metode 1:  Marker eller gå inn på e-posten, åpne menyen til «forward»-knappen (den lille pila/trekanten på høyre side av «forward»-ikonet» og velg «Forward as attachment».
 • Metode 2: Kopier alle headerne inn i en ny e-post.

Thunderbird

Visning av alle headere i Thunderbird

 • Metode 1: For å se kilden til en e-post, inkludert alle headerne, trykk «Ctrl-u» (hold inne Ctrl-knappen og trykk på u-knappen).
 • Metode 2I menyen, velg «View -> Headers -> All». Da vil alle headerne bli vist. 

Videresende en melding i Thunderbird slik at alle headere er inkludert:

 • Metode 1: Vis alle headerne som beskrevet over. Velg så «Forward» fra menyen.
 • Metode 2: Videresend e-post som vedlegg, velg fra menyen «Message -> Forward AS -> Attachment».

Pine

Visning av alle headere i Pine

 • For å se alle headerne i en melding, trykk «h».

Videresende en melding i Pine slik at alle headere er inkludert

 •   Hvis du først skrur på full visning som beskrevet over og så videresender (forward)  e-posten ved å trykke «f», så vil pine spørre om den skal videresende hele e-posten som vedlegg. Svar ja.

Outlook

Visning av alle headere i Outlook

 • Outlook 2010 eller nyere: I meldingslisten, åpne meldingen, trykk på «File» og så «Properties». Headerne vises i feltet «Internet headers».

Videresende en melding i Outlook slik at alle headere er inkludert

 • Outlook 2010: Marker eller gå inn på en e-post. Velg «More» og så «Forward as Attachment».
  NB! Outlook 2016 fjerner noen av headerne når man gjør det på denne måten, så det er bedre å kopiere alle headerne inn i en e-post.

Gnus

Visning av alle headere i Gnus

 • I e-posten du ser på - trykk «Ctrl-u g».

Videresende mailen du ser på, med alle headere inkludert

 • Trykk «S o M».

 

Visning av alle headere i Mail

 • Marker eller gå inn på en e-post. Velg «Vis», «Melding» og så «Standard meldingshode». Du kan også trykke «Shift Cmd h».

Videresende e-posten du ser på, med alle headere inkludert

 • Metode 1: Dersom du allerede har vist «standard meldingshode», som beskrevet rett ovenfor, kan du videresende meldingen på vanlig vis og få med alle headere.
 • Metode 2: Du kan eventuelt videsende meldingen som vedlegg ved å velge «Melding» og så «Videresend som vedlegg» (eller høyreklikke på meldingen i lista og velge det samme).
Publisert 6. feb. 2014 14:47 - Sist endret 3. des. 2021 14:20