UiO-only-filteret - unngå søppel-e-post

For å begrense mengden uønsket e-post, kan du benytte innstillingen UiO-only.

 

Når UiO-only-innstillingen er skrudd på, vil UiOs e-postsystem nekte å ta i mot e-post hvor en av dine e-postadresser er brukt som avsenderadresse, unntatt hvis:

  • e-posten er sendt fra UiOs nettverk
  • avsenderen benytter seg av autentisert SMTP

Det er altså bare e-post som kommer fra et eksternt e-postsystem som berøres.

Med UiO-only-filteret på godtas ikke e-post som sier den kommer fra en av dine adresser med mindre du har autentisert deg med UiO-brukernavn og -passord. Det blir dermed vanskeligere å forfalske din e-postadresse og bruke den til utsending av søppelpost.

Du kan måtte endre innstillinger i e-posten din

Dette har ingen betydning så lenge du befinner deg på UiO eller i UiO-tilknyttede lokaler. Hvis du benytter webmail, har det ingen betydning verken på UiO eller andre steder, fordi webmail-tjenesten befinner seg på UiOs nett.

Hvis du imidlertid bruker en e-postklient som Thunderbird til å lese e-post hjemmefra, kan du måtte endre innstillinger for å få sende e-post. Du må da sende e-post via UiOs e-postsystem med autentisert SMTP. Hvis Thunderbird er satt opp i henhold til veiledningen skal du kunne sende e-post på vanlig måte også hjemmefra.

UiO-only hindrer søppelpost

Ved å iverksette denne funksjonen, forhindres uønsket e-post på flere måter:

  • Ingen kan sende ut søppelpost med din e-postadresse som avsender til deg og andre UiO-brukere gjennom UiOs e-posttjenere. Slik reduseres også antallet feilmeldinger som kommer tilbake om gal mottakeradresse (Delivery failure notification) på e-poster du aldri har sendt.
  • Denne funksjonen gjør også at du ikke mottar søppelpost hvor du selv står (feilaktig) som avsender.

Denne funksjonen kan ikke hindre søppelpostutsendere i å bruke din e-postadresse som avsender for søppelpost hvis de benytter seg av andre e-posttjenere enn UiOs. Imidlertid vil alle feilmeldinger om gal mottakeradresse holdes igjen mens e-postsystemet sjekker hvorvidt du har sendt e-post til adresser utenfor UiO de siste 5 dagene. Hvis ikke er det sannsynlig at noen har forfalsket din adresse som avsenderadresse. Da hindres denne e-posten i å nå fram til deg.

Aktiver UiO-only

Logg inn på brukerinfo.uio.no.

Velg E-post,  og deretter Spaminnstillinger.

Under Flere spaminnstillinger er det en egen linje for for UiO-only-filteret. Klikk på Aktiver for å aktivere filteret.

E-postlister og UiO-only

Det er ikke mulig å aktivere eller deaktivere UiO-only for e-postlister via Brukerinfo-siden - da må en av administratorene til listen kontakte postmaster@uio.no.

Teknisk informasjon

E-post har to avsenderadresser, en konvoluttavsender som brukes under transport, og en avsenderadresse inne i e-posten (som normalt vises i e-postprogrammet man leser e-post i). Disse to adressene kan være forskjellige, og det er konvoluttavsender UiO-only ser på.

Publisert 11. aug. 2014 12:54 - Sist endret 19. nov. 2021 09:32