Retningslinjer for e-postvedlegg ved UiO

Ved UiO er det vedtatt å stenge ute enkelte typer vedlegg fra e-postsystemet. Dette er ikke et forsøk på sensur fra universitetets side, men er gjort for å redusere mengden virus og spam.

If .pif, then *poff*

Vedleggstypene som er besluttet sperret ute fra UiOs e-postsystem er de som er kjent for å inneholde virus, bl.a. filtypene .pif, .bat, .com og .exe.

Denne vedleggssperringen gjelder både inn til, ut fra og internt ved UiO. Ergo kan du bli nødt til å komprimere filer du vil sende fra deg (se f.eks. veiledning for å komprimere filer i Linux og Windows).

Hvis du vil sende eller motta en filtype som står på sperrelisten må fila pakkes ned som en .zipfil eller lignende. Merk at dette ikke gjelder filtypene .exe, .bat, .scr og .js, disse blir stoppet selv om fila er blitt pakket ned som f. eks. .zip. I tillegg må du ta hensyn til at maksstørrelse på vedlegg ved UiO er satt til 50 MiB. Grensen for e-postlister er med svært få unntak 8 MiB. Alternativt kan filen legges opp på et nettområde for videre nedlasting.

Vi gjør også oppmerksom på at alle vedlegg, selv de du går ut fra er uskyldige, bør skannes for virus før du åpner dem. Du bør ikke i noe tilfelle åpne vedlegg fra ukjente avsendere, uansett format eller pakking. Du kan lese mer om virus og antivirusprogramvare på sikkerhetssidene.

Liste over uønskede vedleggstyper

 • .123
 • .ade
 • .adp
 • .ani
 • .arj
 • .bas
 • .bat - Windows batch file
 • .btm
 • .cab
 • .chm - Windows compiled Help file
 • .cmd - CMD file
 • .com - COM file
 • .cpl
 • .cur
 • .dll
 • .exe - Windows EXEcutable file
 • .hlp
 • .hta - Microsoft HTML archive
 • .ico
 • img
 • .inf
 • .ins - Windows Internet Settings
 • .iqy
 • .jar
 • .isp
 • .js - JavaScript
 • .jse - Microsoft JScript
 • .lnk
 • .mdb
 • .mde
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .pcd
 • .pif - MS Dos program shortcut
 • .prf
 • .reg - Windows registry file
 • .scf - Windows Explorer Command file
 • .scr - SCR file
 • .sct - Windows Script Components file
 • .shb - shortcut document file.url -
 • .shs - Shell Scrap Object
 • .url
 • .vb - Visual Basic Scripts
 • .vbe
 • .vbs
 • .wk1
 • .wk3
 • .wk4
 • .wke
 • .wks - WorKSheet filename extension
 • .wmf - Windows Metafile
 • .ws - Microsoft Windows Script Host
 • .wsc - Windows Script Component
 • .wsf - Windows Script File
 • .wsh - Windows Script Host Settings File
 • .xnk - Microsoft Exchange Shortcut

Tilbakemelding til avsender

Hvis noen forsøker å sende en melding med et uønsket vedlegg til en UiO-bruker vil meldingen bli avvist og en automatisk melding blir sendt til maskinen som sendte oss meldingen. I de tilfellene hvor det dreier seg om en melding som blir levert av en maskin som med hensikt  er satt opp til å sende e-post, snarere enn en som er infisert med et virus som gjør det, vil avsender sannsynligvis få beskjed. Tanken bak dette er at legitime e-posttjenere vil sende melding tilbake til avsender, mens virusinfiserte maskiner vil gi opp.

Meldingen:

Due to problems with viruses, we do not allow email attachments of this type. Please resend the message with the attachments(s) as a .zip-file or find a different way of publishing the file(s), such as FTP or WWW. For more information, go to http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/e-post/relevante-retningslinjer-og-reglement/vedlegg.html

Office-dokumenter med makroer

På grunn av en økt mengde e-post med skadevare, så blokkeres i noen tilfeller Office-dokumenter hvor makroer er aktivert. For utfyllende informasjon, se informasjonssiden om makroer

Publisert 18. des. 2013 12:16 - Sist endret 10. juni 2020 09:50