IT-støtte Eiendomsavdelingen ved UiO

Supportadresse: drift@admin.uio.no

IT-enhet: Gruppe for Lokal IT-støtte ved USIT

Enhetens hjemmeside: Eiendomsavdelingen ved UiO

 

 

Publisert 29. mai 2010 07:07 - Sist endret 22. mars 2021 16:26