IT-støtte Stiftelsen Frischsenteret

Supportadresse: drift@frisch.uio.no

IT-enhet: Egen IT-avdeling

Enhetens hjemmeside: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

 

 

Publisert 28. mai 2010 00:48 - Sist endret 24. juni 2010 10:36