IT-støtte Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

 

IT-enhet: Får IT-tjenester fra HF-IT. Se https://www.hf.uio.no/tjenester/it/

Enhetens hjemmeside: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

 

Publisert 20. sep. 2011 09:28 - Sist endret 3. jan. 2022 14:26