Mer om DNS ved UiO

Resolvende navnetjenere

Navnetjenerne over er såkalte «resolvende» navnetjenere, og skal brukes av klientene. Merk at disse navnetjenerne i utganspunktet kun er tilgjengelig for klienter som står på UiO sine nett.

Autoritative navnetjenere

I tillegg har UiO såkalte «autoritative» navnetjenere for våre domener. Dette er navnetjenere som benyttes av eksterne navnetjenere når de ønsker informasjon om våre domener (f.eks. oppslag i sonene «uio.no» og «129.240»).

Disse «autoritative» navnetjenerne ved UiO er : ns1.uio.no og ns2.uio.no.

For redundans har vi også avtale med UNINETT om en sekundær tjener i Trondheim for UiO sine domener.

Resolvende DNS-tjenere ute på enhetene?

Noen enheter har egne resolvende DNS-tjenere. Slike tjenere er der av historiske årsaker, og vi tillater kun slike ved spesielle behov.

Sikkerhet

Tradisjonelt har mange navnetjenere blitt brukt både til å utføre både autoritative oppslag for sine soner og resolvende oppslag for sin lokale enhet. UNINETT anbefaler at disse funksjonene rendyrkes og tilbys fra ulike maskiner. Det innebærer at kun de maskiner som står på nettverk som regnes som UiO-nettverk kan bruke våre resolvende navnetjenere.

Publisert 20. aug. 2019 10:28 - Sist endret 20. aug. 2019 10:28