English version of this page

Hvordan glemme nettverk og nett-profiler?

Hvis du har problemer med å koble til et trådløst nettverk, kan det lønne seg å prøve flere ganger. Da kan det være lurt å få enheten til å "glemme" nettverket ordentlig først.

Når nettverket er "glemt", er det som om du forsøker å koble til for første gang, og eventuelle rester av gamle tilkoblinger eller feil er fjernet.

Velg enhetstypen du bruker fra listen under for veiledning.

iPhone/iPad

 1. Åpne Innstillinger.
  Bilde av innstillinger på iPhone
 2. Scroll ned, finn valget Generelt og velg dette.
  Valget "Generelt" markert
 3. Igjen må vi scrolle nedover, finne valget VPN og enhetsadministrering og velge dette.
  Valget "VPN og enhetsadministrering" markert
 4. Under Konfigurasjonsprofil(er) finner vi profilen(e) på iPhonen/iPaden vår.
  Profilen "eduroam" markert

Jeg ser eduroam-profilen, som vist på bildet

 1. Velg eduroam profilen, og deretter Fjern profil i neste vindu.
  Valget "Fjern profil" markert
 2. Om du har en kode på telefonen din vil du bli bedt om å skrive inn denne også.
  Bilde av beskjed om å oppgi skjermkode
 3. Bekreft at du ønsker å fjerne profilen ved å velge Fjern.
  Valget "Fjern" markert

Profilen er nå fjernet, og vi kan gå videre til å glemme nettverket.


Merk: iPhones/iPads kan kun glemme nettverk de er tilkoblet eller i nærheten av.

 1. Åpne Innstillinger.
  Bilde av innstillinger på iPhone
 2. Velg Wi-Fi.
  Valget "Wi-Fi" markert
 3. Trykk på informasjonssymbolet (i) ved siden av nettverksnavnet.
  Informasjonsknappen "i" markert
 4. Velg Glem dette nettverket øverst.
  Valget "Glem dette nettverket" markert
 5. Bekreft at nettverket skal glemmes ved å velge Glem.
  Valget "Glem" markert

Nettverket er nå glemt.

Jeg ser ikke eduroam-profilen, som vist på bildet

Dette betyr at ingen profil er installert, og det eneste som gjenstår er å glemme nettverket.

Merk: iPhones/iPads kan kun glemme nettverk de er tilkoblet eller i nærheten av.

 1. Åpne Innstillinger.
  Bilde av innstillinger på iPhone
 2. Velg Wi-Fi.
  Valget "Wi-Fi" markert
 3. Trykk på informasjonssymbolet (i) ved siden av nettverksnavnet.
  Informasjonsknappen "i" markert
 4. Velg Glem dette nettverket øverst.
  Valget "Glem dette nettverket" markert
 5. Bekreft at nettverket skal glemmes ved å velge Glem.
  Valget "Glem" markert

Nettverket er nå glemt.

Android

 1. Åpne Innstillinger.
  Skjermbilde av skjerm etter å ha åpnet "Innstillinger"
 2. Velg Nettverk og internett øverst.
  Valget "Nettverk og Internett" markert
 3. Velg Internett.
  Valget "Internett" markert
 4. En liste over trådløse nettverk i nærheten vil dukke opp (dersom Wi-Fi er skrudd på). 
  Liste over tilgjengelige nettverk
 5. Ser du nettverket du vil glemme?

Ja

Trykk på nettverket som skal glemmes og velg Glem.
Valget "Glem" markert

Nettverket er nå glemt.

Nei

 1. Bla ned og velg Lagrede nettverk.
  Valget "Lagrede nettverk" markert
 2. En liste over nettverk som er lagret på mobilen din vises. Ser du ikke nettverket du ønsker glemme blandt de første, scroll til du finner det. Trykk så på nettverket som skal glemmes.
  Valget "eduroam" markert
 3. Velg Glem for å glemme nettverket.
  Valget "Glem" markert
  Nettverket er nå glemt.

Windows

 1. Velg nettverksikonet nederst i høyre hjørne.
  Nettverksikonet som skal klikkes på markert
 2. Er du tilkoblet nettet du vil glemme?

Ja

 1.  Høyreklikk i feltet til nettverket du er tilkoblet.
  Feltet som skal høyreklikkes markert
 2. Velg Fjern.
  Valget "Fjern" markert

  Nettverket er nå glemt.

Nei
 

 1. Velg Innstillinger for Nettverk og Internett.
  Valget "Innstillinger for nettverk og internett" valgt
 2. Velg Wi-Fi i venstre kolonne.
  Valget "Wi-fi" markert
 3. Velg Administrer kjente nettverk.
  Valget "Administrer kjente nettverk" markert
 4. Finn navnet på nettverket du ønsker å glemme fra listen og klikk på det.
  Nettverksnavnet markert
 5. Velg Fjern.
  Valget "Fjern" markert

  Nettverket er nå glemt.

Mac

 1. Trykk på eplelogoen Bildet kan inneholde: font, kronblad, symbol, sirkel, rektangel. øverst til venstre og åpne Systemvalg.
  Bilde av Systemvalg
 2. Velg Profiler nede til høyre.
  Valget "Profiler" markert

Jeg ser "Profiler" som vist på bildet

 1. Finn profilen du ønsker å fjerne, klikk på den og forsikre deg om at den er markert i blått.
  Eduroam-profilen markert
 2. Velg så minustegnet - for å fjerne profilen.
  Minustegnet for å slette markert
   

Profilen er nå fjernet, og det eneste som gjenstår er å glemme nettverket.
 

 1. Åpne Systemvalg.
  Bilde av Systemvalg
 2. Velg Nettverk.
  Valget "Nettverk" markert
 3. Velg Avansert...
  Valget "Avansert..." markert
 4. Her finner vi en liste over nettverk mac'en husker. Finn nettverket som skal glemmes i listen.
  1. Trykk på nettverket som skal glemmes. Påse at feltet blir markert i blått.
  2. Trykk deretter på minussymbolet - under listen til venstre.
  3. Bekreft endringen ved å trykke på OK nederst til høyre.
   3 steg for å glemme nettverket

Nettverket er nå glemt.

Jeg ser ikke "Profiler" som vist på bildet

Dette betyr at ingen profiler er installert, og vi kan gå videre til å glemme nettverket.

 1. Velg Nettverk.
  Valget "Nettverk" markert
 2. Velg Avansert...
  Valget "Avansert..." markert
 3. Her finner vi en liste over nettverk mac'en husker. Finn nettverket som skal glemmes i listen.
  1. Trykk på nettverket som skal glemmes. Påse at feltet blir markert i blått.
  2. Trykk deretter på minussymbolet - under listen til venstre.
  3. Bekreft endringen ved å trykke på OK nederst til høyre.
   3 steg for å glemme nettverket

Nettverket er nå glemt.

Linux

Det er flere fremgangsmåter for å koble seg på nett på linux-maskiner, og det samme gjelder for å glemme nettverk. Visuelt kan det være store forskjeller fra det som vises her, selv om stegene bør være tilnærmet like på tvers av distroer (bildene her er tatt i Pop!_OS 21.10).

 1. Åpne Innstillinger og velg Trådløs.
  Valget "trådløs" valgt
 2. Er du tilkoblet nettverket du vil glemme?

Ja

 1. Klikk på tannhjulet ved siden av nettverksnavnet.
  Tannhjul ved siden av nettverksnavnet markert
 2. Velg Glem tilkobling.
  Valget "Glem tilkobling" valgt

  Nettverket er nå glemt.

Nei

 1. Klikk på hamburgermenyen (tre prikker) oppe til høyre. 
  Hamburgermeny/tre prikker valgt

 2. Velg Kjente trådløse nettverk
  Valget "Kjente trådløse nettverk" er valgt

 3. Finn navnet på nettverket du ønsker å glemme i listen og klikk i den tomme ruten ved siden av nettverksnavnet for å velge nettverket.
  Nettverksnavnet som skal glemmes er valgt

 4. Velg Glem.
  Valget "Glem" er valgt

  Nettverket er nå glemt.

Hvordan koble til eduroam

Når eduroam er glemt kan du forsøke koble deg til på nytt. Om du er usikker på hvordan det gjøres finnes det en veiledning her.

Publisert 5. apr. 2022 13:21 - Sist endret 2. mai 2022 13:48