Regler for bruk av UiOs trådløsnett

Hvis kravene eller begrensingene knyttet til å koble seg til UiOs trådløse nett ikke blir fulgt, kan det medføre utestengelse.

Maskinen skal ha:

  • Oppdatert operativsystem med alle sikkerhetoppdateringer

OBS! Sikkerhetsystemer VIL oppdage virusinfiserte maskiner eller andre sikkerhetsbrudd!

Begrensninger:

  • Det trådløse nettet på UiO har en begrenset båndbredde som skal deles på alle brukerne innenfor en trådløssone. Arbeid som krever mye båndbredde skal ikke kjøres over det trådløse nettet. 
  • Det er ikke mulig å ha en fast IP-adresse på det trådløse UiO nettet. IP-adressen kan derfor endre seg fra sone til sone, eller fra kontor til forelesningssal.
  • Noen tjenester er utilgjengelig fra trådløsnettet. Dette er typisk tjenester som kun er tilgjengelig fra kontormaskiner grunnet sikkerhet eller lisensbegrensinger. Ta kontakt med din lokale IT-enhet hvis du er usikker på om en tjeneste er tilgjengelig.
Publisert 12. mai 2010 00:21 - Sist endret 17. juli 2019 14:38