Informasjon om stråling

UiOs Trådløsnett følger anbefalinger og regler som er satt av Statens Strålevern og Post- og Teletilsynet.

Referanser og analyser av strålingsrisiko

Generell informasjon og anbefalinger rundt temaet:

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også en gjennomgang av kunnskap og studier om bruk av trådløse nettverk:

Annet

Spørsmål relatert til trådløst nettverk kan sedes til usit-nett@usit.uio.no.

Publisert 4. sep. 2014 14:22 - Sist endret 9. apr. 2021 12:40