English version of this page

RStudio Workbench

Hva er RStudio Workbench?

RStudio er et integrert utviklingsmiljø for R, et programmeringsspråk for statistisk databehandling og grafikk. Med RStudio Workbench kan du 

  • Kjøre RStudio via nett
  • Ha enkel tilgang til en del R-pakker som er mye brukt
  • Dele kursmateriell

UiOs lisens til RStudio Workbech gjelder kun undervisningsformål.

Ta i bruk

UiOs lisens til RStudio Workbech gjelder kun undervisningsformål.

Logg inn i Rstudio Workbench

Fyll ut nettskjema for tilgang til deg selv eller emnet du administrerer

Hva er lov å lagre i RStudio Workbench?

Hjelp og veiledning

Kontakt

Trenger du hjelp eller eller har du spørsmål om RStudio Workbench?

Kontakt oss på rstudio-workbench@usit.uio.no.