Helse og rådgivning

SiO Helse har et helhetlig helsetilbud med legekontor i fastlegeordning, en seksjon for psykisk helse og en tannhelsetjeneste.

logo SiOMidt på Blindern ligger SiO Helse. Det er også et legekontor i sentrum. Helsesøster har kontor begge steder.

Fastlege hos SiO

Velg din fastlege gjennom MinSide på sio.no/helse.

SiO refunderer dine helseutgifter

Som student med fastlege i SiO, får du tilbakebetalt dine helseutgifter hvis de overstiger 200 kroner per år. (Egenandelstak 1 hos HELFO)

Se når du kan søke om refusjon

Kontakt SiO Helse

SiO Rådgivning hører også til SiO Helse.

Kurs og grupper til hjelp i studiehverdagen

SiO tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan gjøre studiehverdagen enklere. Møt medstudenter med erfaringer du kjenner deg igjen i.

Publisert 23. apr. 2010 14:02 - Sist endret 21. apr. 2016 09:51