English version of this page

Helse

SiO Helse har et helhetlig helsetilbud med legekontor i fastlegeordning, en seksjon for psykisk helse og en tannhelsetjeneste.

logo SiO

Fastlege

Velg din fastlege gjennom MinSide på sio.no/helse.

Tannlege

SiO Tannlege har egne tannleger til studentvennlige priser på alle typer behandling.

Rådgivning

SiO Rådgivning tilbyr deg en profesjonell samtalepartner. SiO Rådgivning har taushetsplikt og lang erfaring med å hjelpe studenter. I samtale med oss kan du få hjelp til å sortere tanker og følelser, og til å reflektere over egen livssituasjon. Kanskje fører dette til at du finner løsninger på problemer som du tidligere har tenkt på som uoverkommelige. Du kan også kontakte oss med spørsmål om studiefinansiering og økonomiske støtteordninger.

SiO refunderer dine helseutgifter

Som student med fastlege i SiO, får du tilbakebetalt dine helseutgifter hvis de overstiger 350 kroner per år og opp til frikortgrensen (egenandelstak 1 hos HELFO).

Se når du kan søke om refusjon

Se også

Utfordringer i studiehverdagen

Publisert 23. apr. 2010 14:02 - Sist endret 27. feb. 2019 10:12