Bolig

En passende bolig i et sosialt miljø bidrar til trivsel i studietiden.

SiO Bolig

Tilbyr 9.000 boliger fordelt på 24 bosteder.

Gå til SiO Bolig

Ny student?

Etterspørselen etter studentbolig rundt semesterstart er stor, så det er lurt å søke om bolig samtidig som du søker om opptak til UiO. Takk ja til boligtilbudet selv om det ikke er førstevalget ditt. Som leietaker i SiO Bolig vil du bli prioritert foran nye søkere hvis du søker om bytte av bolig.

Publisert 23. apr. 2010 13:59 - Sist endret 28. mai 2018 11:17