Doktorkreeringer

Kommende doktorkreeringer

Tid og sted: 15. mars 2018 17:00 - 18:45, Universitetets aula

Velkommen til årets første doktorkreering. Seremonien er åpen for alle!

Tid og sted: 7. juni 2018 17:00 - 18:45, Universitetets aula

Velkommen til årets andre doktorkreering. Seremonien er åpen for alle!

Tid og sted: 20. sep. 2018 17:00 - 18:45, Universitetets aula

Velkommen til årets tredje doktorkreering. Seremonien er åpen for alle!

Tid og sted: 6. des. 2018 17:00 - 18:45, Universitetets aula

Velkommen til årets siste doktorkreering. Seremonien er åpen for alle!