Doktorkreeringer

Kommende doktorkreeringer

Tid og sted: 21. sep. 2017 17:00 - 18:45, Universitetets aula

Velkommen til årets tredje doktorkreering. Seremonien er åpen for alle!

Tid og sted: 7. des. 2017 17:00 - 18:45, Universitetets aula

Velkommen til årets fjerde doktorkreering. Seremonien er åpen for alle!