English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker og pressemeldinger

 • 15 av 36 finalister er fra UiO 11. juni 2021 14:30

  UiO har 15 av de 36 søknadene som er videre til siste runde i Forskningsrådets utlysning til Sentre for fremragende forskning (SFF). UiO sendte inn i alt 57 søknader.

 • Anders Jahres medisinske priser for 2021 9. juni 2021 12:59

  Anders Jahres store medisinske pris for 2021 tildeles professor Poul Nissen, Århus Universitet. Professor Barbara van Loon, NTNU, får Anders Jahres pris til yngre forsker.

Rektorbloggen

 • 1f89d977-a0ea-4ecb-8510-b75feaef7000 Vedtak om to sensorer - ingen kvalitetsreform 11. juni 2021 17:58

  Stortinget har vedtatt at det skal være minst to sensorer ved alle vurderinger der det brukes karakterskala A-F. Vi har advart tydelig mot de økonomiske konsekvensene av vedtaket, men har ikke blitt hørt. En regjering og et Storting som sier de vil styre i det store og ikke i det små, går her svært detaljert til verks. I realiteten øremerkes midler til én oppgave, og det oppstår en situasjon der andre oppgaver står i fare for å bli skadelidende. Først publisert i Khrono .

UiO i media

Andre nyhetskanaler ved UiO

 • Apollon - UiOs forskningsmagasin
 • Titan - UiOs nyhetsavis for realfag og teknologi