Universitetets aula

Aulaen er det mest kjende bygget ved UiO. Det er universitetet sin festsal, konsertsal og ein stad for kunstoppleving.

Musikk

Universitetets aula er UiOs tradisjonsrike arrangements- og konsertsal. Ei rekke av dei beste orkestera, kora og andre musikkaktørar i landet held konsertar i Aulaen.

Edvard Munch

Dei 11 måleria i Universitetets aula er den einaste utsmykkinga av Edvard Munch som framleis er i sin opprinnelege samanheng. Hovudbileta er Solen, Alma Mater og Historien.

Universitetsplassen: Universitetets aula ligg i Domus media i Oslo sentrum. Både Aulaen og plassen utenfor blir ofte brukt til evenementer og store anledninger - akademiske og kulturelle, lokale og nasjonale. (© UiO/Francesco Saggio)

Besøke aulaen

Aulaen er åpen i forbindelse med arrangementer og konserter. I juli måned er den i tillegg åpen på dagtid for publikum.