Universitetets aula

Aulaen er det mest kjende bygget ved UiO. Det er universitetet sin festsal, konsertsal og ein stad for kunstoppleving.

Åpen aula i sommer

I perioden 18. juli til 4. august er Universitetets aula åpen tirsdag til fredag kl. 10.00-14.00.

Musikk

Universitetets aula er UiOs tradisjonsrike arrangements- og konsertsal. Ei rekke av dei beste orkestera, kora og andre musikkaktørar i landet held konsertar i Aulaen.

Edvard Munch

Dei 11 måleria i Universitetets aula er den einaste utsmykkinga av Edvard Munch som framleis er i sin opprinnelege samanheng. Hovudbileta er Solen, Alma Mater og Historien.

Universitetsplassen: Universitetets aula ligg i Domus media i Oslo sentrum. Både Aulaen og plassen utenfor blir ofte brukt til evenementer og store anledninger - akademiske og kulturelle, lokale og nasjonale. (© UiO/Francesco Saggio)