Miljøarbeidet ved UiO

Universitetet skal møte de globale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom økt og samlet innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet, ifølge universitetets strategiske plan for perioden 2010-2020.

Klimaregnskap for UiO

Som en del av miljøarbeidet ved UiO har det blitt utarbeidet et klimagassregnskap for hele UiOs virksomhet.

Miljøstrategi

UiOs Miljøstrategi 2013-2015 beskriver planene for bærekraftig drift av universitetets bygningsmasse.