Miljøarbeidet ved UiO

Universitetet skal møte de globale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom økt og samlet innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet, ifølge universitetets strategiske plan for perioden 2010-2020.

Kildesortering

UiO har mål om 80% kildesortering i 2018.

Grønn eiendom

Ny miljø- og klimastrategi for UiOs eiendommer er klar sommeren 2017.

Grønne møter

UiO:Energi

UiO:Energi er UiOs tverrfakultære satsing på bærekraftig energi.

Vi forsker på: Miljø og klima

UiO møter miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans.

Studier

Søk etter emner som inneholder klima.