English version of this page

Ny strategi: Klima og miljø skal prege UiO

I tråd med UiOs årsplan for 2020-2021, er det utarbeidet en helhetlig klima- og miljøstrategi. Den dekker alle universitetets virksomhetsområder – fra utdanning og forskning til formidling, drift og annen utadrettet virksomhet.

Bildet kan inneholde: naturlandskap, himmel, natur, grønn, tre.

I tråd med UiOs årsplan for 2020-2021, besluttet Universitetsstyret at det skulle lages en helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO. En arbeidsgruppe ble oppnevnt og gitt mandat til å utvikle et forslag til en slik strategi. 

Gruppen som har arbeidet med den nye strategien ledes av Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, og består av Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab) og Anne-Line Sandåker (p.t. UiO:Energi).

Arbeidsgruppen leverte sitt forslag til en helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO i juni. Forslaget omfatter alle sider ved UiOs virksomhet, fra forskning og utdanning til utadrettet virksomhet og drift. Videre er den kunnskapsbasert, bygger på en bred miljøforståelse og legger planetens tålegrenser til grunn. Strategien bygger bro mellom Strategi 2030 og vil følges opp av konkrete tiltaksplaner, samtidig som arbeidet med UiOs årlige klimagassregnskap videreføres.

Les mer om hvordan UiO jobber for klima og bærekraft.

Spørsmål vedrørende ny klima- og miljøstrategi?

klimaogmiljo@uio.no

Bildet kan inneholde: gjøre, rektangel, merke.

Nyheter

Ingen kommende arrangementer

 • Bildet kan inneholde: font, reklame, logo, merke, grafikk. Engasjement for kommende klima- og miljøstrategi 21. okt. 2021 14:36

  Ros over at strategien er på vei, men også bekymring for den akademiske friheten, preger høringsinnspillene til ny klima- og miljøstrategi for Universitetet i Oslo.

 • Bildet kan inneholde: bygning, grønn, fotografi, gul, anlegg. Minifestival om et bærekraftig samfunn 24. aug. 2021 09:34

  Hva skjer med demokratiet vårt? Klarer vi å ta vare på kloden? Hva lærte vi om oss selv og samfunnet under pandemien?

 • En mann står foran en vegg UiO anbefales om ikke å gå inn i prosjekter som ikke er bærekraftige 20. aug. 2021 10:54

  Det bør opprettes et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern og UiO bør la være å forske på områder som ikke er bærekraftige, uten at det skal gå utover forskernes akademiske frihet. Det er to av anbefalingene fra arbeidsgruppen som har lagt fram et forslag til klima- og miljøstrategi for UiO.

 • Bildet kan inneholde: gatelykt, lys, bygning, gul, gjøre. Spill inn til ny klima- og miljøstrategi 19. aug. 2021 10:09

  Et konkret klimamål frem mot 2030, samt opprettelse av et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern er noen av forslagene i utkast til ny klima- og miljøstrategi for UiO. Nå kan studenter og ansatte komme med innspill.

 • Bildet kan inneholde: himmel, tre, motorkjøretøy, asfalt, fritid. Universitetene må ta ansvar i klimakrisen 14. aug. 2021 17:07

  Bjørn Hallvard Samset fra CICERO påpeker i Khrono 9. august at også akademia må feie for egen dør. På universitetene argumenterer vi stadig for betydningen av forskningsbasert kunnskap og insisterer på at politikere, næringsliv og andre samfunnsaktører må bygge på denne kunnskapen i deres handlinger. Da må vi også gjøre det selv. Først publisert i Khrono.

Mer ...