print logo

Priser utdelt av Universitetsstyret


Universitetets priser 2014

Forskningsprisen gikk i år til professor Bernt Øksendal ved Matematisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han forsker på stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko.

Læringsmiljøprisen gikk til emnet HIS4050-Historieformidling ved undervisningsleder John McNicol, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet.

Formidlingsprisen gikk til professorene Ola Mestad og Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet for formidling i anledning grunnlovsjubileet.

Innovasjonsprisen gikk til Øyvind Sverre Bruland og Roy Hartvig Larsen. De er gründerne bak kreftmedisinen Alpharadin og selskapet Algeta. Bruland er professor ved Det medisinske fakultet. I dag er de begge engasjert i selskapet Nordic Nanovector AS.

Prisene ble delt ut på årsfesten til UiO 2. september.

Priskomiteen 2015

Priskomiteen blir ledet av prorektor Ragnhild Hennum.

De øvrige medlemmene i komitéen er :

  • Professor (MED), vara: professor Truls Nordby (MN)
  • Professor Siri Erika Gullestad (SV) , vara: professor Raino Malnes (SV)
  • Professor Tone Sverdrup (JUS), vara: professor Eivind Smith (JUS)
  • Professor Jan Terje Lifjeld (NHM), vara: professor Sten Ludvigsen (UV)
  • Redaktør Nina Kristiansen (forskning.no)
  • Student Julie Sørlie Paus-Knudsen , vara: student Gabrielle L. Gjerdset (oppnevnt av Studentparlamentet)

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002. Nye statutter blir behandlet av Universitetsstyret før jul i år og publisert når vedtaket er fattet.
 


 

 

 

Publisert 5. mai. 2010 00:39 - Sist endret 18. nov. 2014 13:59