Universitetsstyrets fire priser

Universitetet i Oslo deler på årsfesten i september hvert år ut fire priser: Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Nominasjonsprosessen starter i januar, da utlysningsbrevet går til alle enhetene på UiO. De nominerte kandidatene vurderes av en priskomite, som sender sin innstilling til Universitetsstyret. Hver av vinnerne får 250 000 kroner.

Priskomiteen 2016

Priskomiteen blir ledet av prorektor Ragnhild Hennum, vara: viserektor Knut Fægri.

Andre medlemmer av komiteen er:

  • Professor emeritus Petter Andreas Steen (MED), vara: professor Mats Carlsson (MN)
  • Professor Robert Marc Friedman (HF), vara: professor Raino Malnes (SV)
  • Professor Tone Sverdrup (JUS), vara: professor Eivind Smith (JUS)
  • Professor Jan Terje Lifjeld (NHM), vara: professor Sten Ludvigsen (UV)
  • Redaktør Nina Kristiansen (forskning.no), vara: seniorrådgiver Jan Olav Langseth (Forsvarets forskningsinstitutt)
  • Student  Silje Andersen, vara: Sahana Sriskantarajah (oppnevnt av Studentparlamentet)

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Spørsmål om de enkelte prisene kan stilles til fagsekretærene.

Fagsekretær for Forskningsprisen er seniorrådgiver Herman Strøm

Fagsekretær for Utdanningsprisen er rådgiver Kirsti Margrethe Mortensen

Fagsekretær for Formidlingsprisen er seniorrådgiver Margareth Bentsen

Fagsekretær for Innovasjonsprisen er seniorrådgiver Bergljot Gundersen

 

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002 og 2014. Siste revisjon ble vedtatt av Universitetsstyret 16.12.2014

Publisert 29. okt. 2015 10:19 - Sist endret 3. jan. 2017 15:37