print logo

Universitetsstyrets fire priser

Universitetet i Oslo deler på årsfesten i september hvert år ut fire priser: Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Nominasjonsprosessen starter i januar, da utlysningsbrevet går til alle enhetene på UiO. De nominerte kandidatene vurderes av en priskomite, som sender sin innstilling til Universitetsstyret. Hver av vinnerne får 250 000 kroner.

Priskomiteen 2016

Priskomiteen blir ledet av prorektor Ragnhild Hennum.

Andre medlemmer av komiteen er:

  • Professor emeritus Petter Andreas Steen (MED), vara: professor Mats Carlsson (MN)
  • Professor Robert Marc Friedman (HF), vara: professor Raino Malnes (SV)
  • Professor Tone Sverdrup (JUS), vara: professor Eivind Smith (JUS)
  • Professor Jan Terje Lifjeld (NHM), vara: professor Sten Ludvigsen (UV)
  • Redaktør Nina Kristiansen (forskning.no)
  • Student  Silje Andersen, vara: Sahana Sriskantarajah (oppnevnt av Studentparlamentet)

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Spørsmål om de enkelte prisene kan stilles til fagsekretærene.

Fagsekretær for Forskningsprisen er seniorrådgiver Herman Strøm

Fagsekretær for Utdanningsprisen er seniorkonsulent Kirsti Margrethe Mortensen

Fagsekretær for Formidlingsprisen er seniorrådgiver Margareth Bentsen

Fagsekretær for Innovasjonsprisen (ubesatt)

 

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002 og 2014. Siste revisjon ble vedtatt av Universitetsstyret 16.12.2014


 

 

 

Publisert 29. okt. 2015 10:19 - Sist endret 29. okt. 2015 10:19