Dette emnet er erstattet av IN2090 - Databaser og datamodellering.