IN2090 – Databaser og datamodellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig innføring i en metode for semantisk datamodellering og hvordan en slik modell kan realiseres som en fysisk database. Emnet gir inngående trening i bruk av SQL til å formulere spørringer mot relasjonsdatabaser. Det gis en enkel introduksjon til teorien for relasjonsdatabaser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2090:

  • kan du lage og kvalitetssikre en hensiktsmessig datamodell for et gitt anvendelsesområde
  • kan du realisere denne modellen som en relasjonsdatabase
  • har du grundig trening i bruk av SQL som spørrespråk mot relasjonsdatabaser
  • vet du litt om hvordan man finner ut om en relasjonsdatabase har oppdateringsanomalier
  • har du kjennskap til hvordan man kan bruke vanlige programmeringsspråk til å foreta spørringer mot relasjonsdatabaser

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

IN1000 – Introduksjon i objektorientert programmering/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt)/IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere/IN1900/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/HUMIT1700

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger/plenum og 2 timer gruppeundervising pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.  Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

 

 

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Læreboka Elmasri & Navathe: Fundamentals of Database Systems, Global Edition, 7th Edition. 4 håndskrevne A4-sider med notater (2 ark hvis det er skrevet på begge sider)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1300, IN112, IN113, IN114, IN114A

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk