Dette emnet er erstattet av IN2020 – Interaksjonsdesign.