English version of this page

Norskkurs på UiO

UiO tilbyr norskkurs på fire forskjellige nivåer. Målet er å kunne studere med norsk som undervisningsspråk. Hvis du allerede er ute i arbeidslivet er målet å kunne snakke om og jobbe med fagområdet ditt på norsk. Trinn 3 tilsvarer Bergenstesten.

Oversikt over kursene

Språkkursene tilbys både i vår- og høstsemesteret. Det undervises både på dag- og kveldstid. Alle kursene har kursavgift.

Lær deg flytende norsk på 1,5 år

Du kan ta tre norskkurs i løpet av ett og ett halvt år. Hvis du vil gjør deg ferdig på kortere tid kan du ta et av nivåene som sommerkurs, i regi av den Internasjonale Sommerskolen.

Hvis du er i tvil om hvilket kurs du bør ta, send en e-post til nora-admin@iss.uio.no og spør om plasseringstest.

Kontakt oss

Norskkurs for internasjonale forskere

Søkere må ha fem års høyere utdanning