Dette emnet er nedlagt

KRIS2202 – Visdomstekster – fra Thomasevangeliet til taoisme og zen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil konsentrere seg om tre typer visdomslitteratur:

1. Thomasevangeliet, som vil presenteres i en videre ramme av jødisk og kristen visdomslitteratur

2. Taoistisk visdom, med vekt på Laozi (Tao Te Ching) og Zhuangzi

3. Zenbuddhistiske tekster fra Kina og Japan

Hva lærer du?

Emnet vil stimulere til refleksjon om visdom som en innfallsport til religiøs innsikt og erfaring både i Øst og Vest. Ved å fokusere på Thomasevangeliet vil en ikke bare få kunnskap om et viktig "alternativt" evangelium, men også visdomsaspekter ved tradisjonell jødisk og kristen litteratur. Ved å fokusere på taoistisk litteratur og zentekster vil en få utdypet forståelse av viktige østlige visdomstradisjoner, samtidig som disse utfordrer og inspirerer vestlige og kristne visdomstradisjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst tre 1000-emner på grunn-nivå. Kurset er også egnet for studenter på religionshistorie, litteratur og andre former for kulturkunnskap.

Kontakt info@teologi.uio.no for å finne ut om du eventuelt kan få enkeltemneopptak til emne.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av 9 dobbelttimer, bestående av forelesninger og noen mer seminarorienterte bearbeidelser av sentrale tekster. Mye av undervisningen vil legges ut på nettet.

Obligatorisk arbeidskrav underveis: et refleksjonsnotat på ca 1000 ord, som kommenteres og bearbeides i nettgrupper.

Eksamen

Tre-dagers hjemmeeksamen. Omfang: 3000-4000 ord.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

våren 2006

Eksamen

våren 2006

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter