CV og søknad

Formålet med både CV og søknad er å komme til et intervju. Skriv slik at mottageren får lyst til å møte deg! Ta utgangspunkt i annonsen og skriv hvordan dine bidrag svarer på behovene til arbeidsgiveren.

CV

CV-en skal gi arbeidsgiveren en god forståelse av utdanning og erfaring: Hva du har gjort når, hvilken kompetanse du besitter, og info om språk, IT-kunnskap og referanser. Gjør arbeidsgiver klok på hva du kan! CV-en bør ikke overstige to A4-sider.

Spørsmål og svar om CV

Søknad

Søknaden bør være fremtidsrettet og fortelle arbeidsgiver hvordan du kan bruke din kompetanse og erfaring til å løse de konkrete arbeidsoppgavene. Husk å redegjøre for hvorfor du både kan og vil gjøre jobben. Søknaden bør ikke overstige én A4-side. Hvis søknaden din skal sendes elektronisk, trenger du i de aller fleste tilfeller ikke ha formelt brevoppsett. 

Spørsmål og svar om søknad

Ønsker du tilbakemelding på din CV og søknad? Velkommen til CV- og søknadssjekk på drop in!

 

 

Publisert 29. feb. 2012 14:03 - Sist endret 19. des. 2016 15:16