Dette får du på Karrieresenteret

Foto: Svein Finneide

Kurs

Karrieresenteret tilbyr karrierekurs, jobbsøkerkurs, søknadskurs, intervjukurs, og LinkedIn-kurs.

CV, søknad og karrierespørsmål

Få tilbakemelding på CV og søknad før du sender det inn, eller ta en kort prat med en veileder om andre karrierespørsmål

Intervjutrening

Er du innkalt på intervju til en relevant fulltidsjobb kan du komme på intervjutrening på Karrieresenteret.

Karriereveiledning

Drøft dine planer og muligheter med en karriereveileder.

Karrieredagen

Arrangementet er en unik mulighet til å komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere, og å profilere din interesse og kometanse.

Jobbportal

I Karrieresenterets jobbportal finner du ledige heltids- deltids- og sommerjobber. Portalen er tilgjengelig direkte fra våre Facebook-sider

Arrangementer med arbeidsgivere

Hvert semester arrangerer Karrieresenteret flere arrangementer med arbeidsgivere.