Utvekslingsavtale mellom Universiteit Gent og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet var det første i Belgia som underviste på nederlandsk. I dag undervises dessuten flere programmer på engelsk.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder for realfagstudenter på bachelor og master. Matematikkstudenter kan kun søke på master og PhD nivå.

Du må ha et karaktersnitt på C for å kunne søke.

Språk

Vær oppmerksom på at de fleste bacheloremner undervises på nederlandsk. På masternivå tilbys mye av undervisningen på engelsk.

Universitetet i Gent tilbyr forskjellige typer kurs i nederlandsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Her kan du finne en oversikt over emner som tilbys ved Faculty of Science.

Universitetet tilbyr et fåtall av bacheloremner på engelsk.

På masternivå tilbyr universitetet flere masterprogrammer på engelsk.

Før du reiser må du avtale med instituttet ditt om emnene du ønsker å ta kan brukes som erstatning for emner ved UiO eller frie studiepoeng. Du gjør dette gjennom forhåndsgodkjenningsprosessen.

1 credit/studypoint tilsvarer 1 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Hva koster det?

Som Erasmus-studenter må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semestret du er i utlandet, men du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmusstipend

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Du kan som utvekslingsstuden søke om å bo på campus, eller få hjelp til å finne bolig på på det private markedet av universitetets boligkontor

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Belgia

By

Gent

Nettside

http://www.ugent.be/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontakt

MN International (e-post)

Trefftid er onsdager mellom kl. 12 - 15 på MN-studieinfo