Om utskrift

  • Det finnes rundt 1000 nettverksskivere på UiO.
  • All utskrift går via utskriftssystemet Safecom: Safecom tilbyr sikker utskrift (pullprint), vanlig utskrift (pushprint) og har en selvbetjeningsportal der du kan kjøpe kvoter og administrere utskrifter.
  • De fleste fakulteter har terminalstuer/PC-rom der studenter kan skrive ut.
  • Lokal IT og termvakter har oversikt over tilgjengelige skrivere.

Nytt utskriftssystem på UiO

UiO innfører nytt utskriftssystem. Skrivere vil bli overført til det nye systemet i løpet av høsten 2015. 

Nytt eller gammelt system?

Lokal IT sier ifra når skriverne på din enhet er flyttet til nytt system.

Hva må jeg gjøre?

I de fleste tilfeller kan lokal IT gjøre innstillinger for alle kontormaskiner/termsturmaskiner på enheten slik at du ikke trenger å gjøre innstillingene selv. Har skriveren du bruker kortleser, må du likevel registrere kortet ditt i utskriftsløsningen slik at utskriften blir skrevet ut når du drar kortet ditt over kortleseren. Bruker du bærbar maskin, må du selv velge ny skriverkø slik det beskrives i veiledningene, eller skrive ut fra løsningen for utskrift fra mobile enheter.


IT-ansatt? 

Du finner det du trenger i mappen drift, vedlikehold og anskaffelse.

Publisert 9. juli 2015 14:56 - Sist endret 1. juni 2016 08:50