Publikumstjenester

Almanakk for Norge

Institutt for teoretisk astrofysikk er ansvarlig for utgivelsen.

Baroniet Rosendal

Slott fra 1665 i Hardanger. I dag museum og kultursenter.

UiO-nettbutikk

Her kan du som privatperson bestille alle profileringsartiklene i UiOs sortiment.

Helse

JUS

Kulturhistorisk museum

Historisk museum i Oslo sentrum, Vikingskipshuset på Bygdøy.

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen omfatter portretter, enkeltverk, skulpturer med mer.

MUV

Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Naturhistorisk museum

Zoologisk museum, Geologisk museum og Botanisk hage

Teologisk nettbutikk

Bestill bøker via Teologisk fakultets nettbokhandel.

Testatorordningen - doner ditt legeme

Legemedonasjon er et viktig bidrag for utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell.

Kontakt oss!

Spørsmål eller innspill til Publikumstjenester? E-post til nettredaktor@uio.no