Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 28 for «klima»

KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

og har fått nye ambisjoner om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På...

STV1200 – Internasjonal politikk - Universitetet i Oslo

- og finanssystemet bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, migrasjon og internasjonalt samarbeid om klima- og...

PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi - Universitetet i Oslo

tematikken er. I samfunnsøkonomi finner vi begrepet ‘kollektivt gode’, som er et gode alle kan dra nytte av når det foreligger. Et klima det går an å leve med...

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi - Universitetet i Oslo

kan anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon...

TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi - Universitetet i Oslo

uenigheter i dette arbeidet. Kurset er tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap. Samtidscaset våren 2020 er: Klima...

ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning - Universitetet i Oslo

omfatter kunnskap om Athens og Attikas topografi, klima, monumenter og andre materielle funn som belyser samfunnsutviklingen og livet i Athen i det 5. og 4...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag) Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

Arbeiderorganisering og identitetspolitikk Klassisk geopolitikk Kritisk geopolitik Information, desinformation och hybridkrigföring Klima og miljøpolitikk Emnet tar for...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

over struktur og arbeidsmåte innenfor viktige internasjonale miljø- og ressursregimer, som dem for klima, biodiversitet og mineralske ressurser, og...

PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk - Universitetet i Oslo

trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen Generell kompetanse Du skal kunne: Identifisere og analysere ulike dilemmaer som oppstår når ulike...

TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi - Universitetet i Oslo

tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap. Samtidscaset våren 2020 er: Klima, økofeminisme og religion Hva lærer du...

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner - Universitetet i Oslo

klima i arbeidsgruppen Kommunikasjon Bruke konkrete modeller som: SWOT (strategisk analyse) IGLO (organisasjonsstruktur) PEACE (intervju-modell) Få...

KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi - Universitetet i Oslo

økologisk-globalt perspektiv. Pensum belyser empirisk og teoretisk hvordan ødeleggende inngrep i naturen fører til ulike typer skader på miljø og klima...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen. Hva lærer du? Etter å ha...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan disse temaene kan integreres med undervisning om vitenskapelige tenkemåter og praksiser. Hva...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

, innenfor fagområdene som dekkes av bachelorprogrammene "Geologi og geografi" og "Geofysikk og klima". Emnet vil også gi en innføring til hva forskning er...

GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi - Universitetet i Oslo

hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette emnet, har du kunnskap om: hvordan fossiler dannes...

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

slike tekster kritisk. kunne reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere