Søk


Viser treff 101–120 av 136 for «blogg»

Den nye TV-seeren er telefil - Institutt for medier og kommunikasjon

. (Foto: Annica Thomsson) Hun trekker frem bloggen Tom & Lorenzo som et eksempel. På denne bloggen legges det ut 80 til 100 screenshots fra den sist viste...

Minneteknologier - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

en del andre sider som ble ansett for relevante samlet inn, slik som blogger, politiske partiers nettsider og enkelte diskusjonsfora. Talte til folket...

Boken som forandret rettsvitenskapen - Institutt for offentlig rett

Boken som forandret rettsvitenskapen Anne Hellum har skrevet om kvinnerett og bøkene "Kvinnerett I" og "Kvinnerett II" i universitetsforlagets blogg...

Følg forskere og studenter på forskningsopphold på Svalbard - Matematisk institutt

). Du kan følge forskere, stipendiater og masterstudenter på turen gjennom prosjektets egen blogg. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Atle...

Kan ritualer bidra til å endre samfunnet? - Det teologiske fakultet

og presentere funnene på blogger. I tillegg vil resultatene presenteres på mer tradisjonelt vis: På konferanser, i fagtidsskrifter og i bøker

Skriket som hørtes verden over - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Facebook Del på Twitter Forskningsprosjekt Munch og Modernitet Følg bloggen The Scream Heard 'Round The World Studier Kunsthistorie (bachelor) Kunsthistorie...

Mangel på politisk styring tar liv - Institutt for helse og samfunn

Origins of Health Inequity: Prospects for Change Se også Rektors blogg: Global helserapport lanseres Apollon: Politisk styring: Den beste medisin for...

Når ord kan drepe eller redde - NSSF - Institutt for klinisk medisin

bloggar. – Når det gjeld omtale av sjølvmordsmetodar, må ein alltid vere forsiktig. Rådet mitt er å unngå dette på grunn av dei veldig sterke negative...

Disputas: Nettskriving i Den persiske gulfen - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

nettfora, blogger og andre former for nettdistribusjon inspirerer til sosiale endringer og en bredere debatt om lokale og globale spørsmål. Tid og sted for...

Marianne Lien med innlegg om Marianne Gullestad og "Kitchen-table Society" - Sosialantropologisk institutt

blogg om Marianne Gullestad og hennes bok "Kitchen-table Society" fra 1984. Les hele innlegget. Publisert 28. nov. 2020 10:21 - Sist endra 28. nov. 2020...

Disputas: Retoriske skattekister - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

skrive på skulen og i fritida (bloggar, nettsamfunnstekstar, facebookkommentarar og liknande), og intervjuar dei om skriving i skule og fritid

Disputas: Minoritetsspråklige har trange kår for innovasjon i sosiale medier - Institutt for medier og kommunikasjon

. Grupper på Facebook, lister på Twitter, blogger og andre nettsteder gir også mulighet for diskusjon på eget språk. Avhandlingen er kritisk til påstander om...

include.html - Institutt for medier og kommunikasjon

En blogg for deg som er interessert i retorikk og kommunikasjon i de skandinaviske landene under COVID-19-krisen fra oss som jobber i prosjektet...

Carl Henrik Knutsen og Tore Wig med blogginnlegg i The Washington Post - Institutt for statsvitenskap

Washington Post sin prestisjefylle blogg Monkey Cage om hvorfor diktaturer holder valg. Teksten er basert på artikkelen "Autocratic Elections: Stabilizing Tool...

Dan Banik og Benedicte Bull: Alles business, ingens ansvar - Senter for utvikling og miljø

ansvarsfordeling og langsiktighet, sier Banik og Bull. Les kronikken på SUM-bloggen . Publisert 9. feb. 2018 10:55 - Sist endret 9. okt. 2020 12:03 Del på e-post Del...

Instituttlunsj (utvidet): NAV-saken - Institutt for offentlig rett

og Christoffers nye blogg om saken leses. Den planlaget uformelle samlingen etter seminaret med lett servering er avlyst pga smittevernhensyn

Euroen: ingen legitimitet uten solidaritet? - Arena Senter for europaforskning

De Bièvre, Chris Lord og Ramses Wessel, mens resultater fra individuelle PhD-prosjekter gjøres tilgjengelig i akademiske publikasjoner , på bloggen...

complex_4_21_web.pdf - Institutt for privatrett

Julie Lossius Husum Rettslige begrensninger for forvaltningens bruk av data til trening av maskinlæringsalgoritmer Spesielt om personvernrettslige og

selskapsrettsnytt-nr.-2-2021.pdf - Det juridiske fakultet

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft Abonnement på SelskapsrettsNytt kan tegnes ved å sende e-post til Mona Østvang Ådum: m.o.adum@jus.uio.

styrets-beretning-2018.pdf - Institutt for medier og kommunikasjon

1 | Styrets beretning 2018 Styrets beretning 2018 2 | Styrets beretning 2018 3 | Styrets beretning 2018 INNHOLD 4 | Styrets beretning 2018 5 | Styrets