English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap april 2019

Helsenæring og livsvitenskap ved UiO

Innovasjonsprogrammet SPARK Norway et springbrett til ekstern finansiering

UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway skal bidra til økt innovasjon innen helserelatert livsvitenskap. Etter i overkant av ett års drift begynner programmet å gi resultater for prosjektene i form av gjennomslag på eksterne søknader. Anslagsvis 30 millioner kroner har tilfalt prosjektene som et resultat av et år som såkalte SPARKees. UiO har tro på at programmet egner seg godt også for andre norske akademiske institusjoner og håper å få på plass nasjonalt samarbeid.

Biomakerspace: Nytt innovasjonsstipend for livsvitenskapsstudenter

Masterstudenter ved seks institutter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til å teste innovative ideer i laboratoriet. Tiltaket er spiren til et såkalt biomakerspace i det kommende livsvitenskapsbygget ved UiO. Studentakseleratoren Insj UiO og legemiddelfirmaet Bayer er UiO:Livsvitenskaps samarbeidspartnere i prosjektet.

Helsenæringsmeldingen – en milepæl også for livsvitenskap i Osloregionen

Blogg av viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset: Fredag 5. april la regjeringen endelig fram den etterlengtede Helsenæringsmeldingen. Vi har hatt store forventninger! For UiO er det viktig at betydningen av utdanning og grunnforskning synliggjøres og anerkjennes når vi snakker om helsenæring. Det er derfor gledelig at satsingen på livsvitenskap framheves som grunnlag for innovasjon og næringsvirksomhet.

Utlysninger

Arrangement

22. mai: SPARK Norway Educational Forum om datakvalitet og reproduserbarhet

Mai/juni: Frokostmøter om finansieringsmuligheter fra UiO:Livsvitenskap og status og planer for livsvitenskapsbygget

UiO:Livsvitenskap og viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset inviterer til frokostmøter ulike steder på campus i månedsskiftet mai/juni. UiO:Livsvitenskap vil informere om finansieringsmuligheter innen forskning, utdanning og innovasjon samt åpen utlysning, mens Sandset gir siste nytt om livsvitenskapsbygget og prosesser framover.
Invitasjoner sendes ut til enhetene ved UiO neste uke.

12. juni: Workshop for ungdomsskolelærere om digitalt univers i bioteknologi og livsvitenskap

Bioteknologirådet, UiO:Livsvitenskap og edtech-selskapet Creaza har utviklet et digitalt univers om bruk av moderne bio- og genteknologi på planter, dyr og mennesker. Nå kan lærere i Oslo få opplæring i bruk av verktøyet. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd. 

 

Arrangement med støtte fra UiO:Livsvitenskap

Symbol UiO:LivsvitenskapMeld deg på nyhetsbrevet.

Følg UiO:Livsvitenskap på Twitter.

Personvernerklæring UiO:Livsvitenskaps nyhetsbrev.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 26. apr. 2019 09:54 - Sist endret 16. mars 2021 15:22