Søk


Viser treff 101–120 av 7 094 for «klima»

Publications from the museum - Natural History Museum

helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av...

Christina Voigt - Department of Public and International Law

kvotehandel og folkeretten. Klima . ISSN 1504-8136. 3 , s 36- 37 Voigt, Christina (2010). Klimatiltak som rettferdighetproblem: klimakvotenes juss og politikk...

Nils Chr. Stenseth - Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Nils Chr. Stenseth Professor Norwegian version of this page Email n.c.stenseth@mn.uio.no Phone +47-22854584 Username Log in Visiting address Sem Sælan

Reale nyheter - For ansatte - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

: Arkitektur og klima 08:30, Klimahuset, Naturhistorisk museum Legg til i kalender 16 okt. Generalprøve: Adventura botanica – En danseforestilling om hvordan...

Fagside for medievitenskap - Universitetsbiblioteket

: essays on television's History Channel series 2019 Mottatt i biblioteket for 5 days ago. Klima, medier og politikk 2014 Mottatt i biblioteket for 2 weeks...

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi - Universitetet i Oslo

kan anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon...

Publikasjoner og mediebidrag - Senter for utvikling og miljø

₂ emissions – here’s how to keep them down (Simone Abram, The Conversation) Likestilling og grønt skifte (Karina Standal, KLIMA - Et magasin om klimaforskning...

Søk utveksling til UNIS på Svalbard! - Geofysikk og klima (bachelor) - Universitetet i Oslo

Søk utveksling til UNIS på Svalbard! Du kan søke om å studere ved UNIS på Svalbard for vår 2021. Les mer om muligheten her: https://www.mn.uio.no/stud...

Bård Harstad - Økonomisk institutt

Populærvitenskapelig på norsk Handelsavtalen bør reforhandles Prising av medisin Koronapakken og omstilling Hurtige og langsomme katastrofer (korona og klima) God...

Arktis: Folk i Arktis og Sub-Arktis (midlertidig stengt) - Kulturhistorisk museum

det harde arktiske klimaet, og han byttet til seg masser av gjenstander hvorav over 900 i dag finnes i museets samlinger. Tema: Arktis Publisert 13. sep...

Sissel Furuseth - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

store klima- og miljøutfordringene vi står overfor?. Furuseth, Sissel; Hoem, Knut Ameln; Sanner, Jan Tore; Sibeko, Trym Johnsen; Espevik, Thomas...

Thomas Hylland Eriksen - Sosialantropologisk institutt

: Identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme, globalisering, klima Regionalt: Norge, Karibia, Det indiske hav, Australia Bakgrunn Thomas Hylland Eriksen har i en...

Podkaster ved UiO - Universitetet i Oslo

Historisk innsikt og forståelse er nødvendig for å løse dagens problemer. Nå satser Norgeshistorie på podkast om norsk klima- og miljøhistorie for å nå folk...

Christina Voigt - Institutt for offentlig rett

avsluttede prosjekter Forskergrupper Folkerett Folkerett og internasjonal styring Miljørett Naturressursrett Omtale Apollon jan. 2013: Klimaet er en juridisk...

Brit Lisa Skjelkvåle - Institutt for geofag

og klima Vassdragene er karakterisert som svært kalkfattige til kalkfattige, klare vanntyper i hht. typologien som er utviklet for implementering av...

Byggeprosjektet Klimahuset - Universitetet i Oslo

Arkitekter og Atelier Oslo Miljømål: Future Built, ZEB O-EQ Klimahuset er en arena for å formidle forskning om klima og miljø. Formidlingen retter seg særlig...

Ole Martin Løvvik - Department of Physics

Ole Martin Løvvik Professor II - Structure Physics Norwegian version of this page Email o.m.lovvik@fys.uio.no Phone +47 22840689 Mobile phone 99018428

Kva er konservering? - Kulturhistorisk museum

utstillingsmonter blir klima overvaka, skitne mumiar reinsa, og skadedyr fjerna frå Amundsens pelsar. Konservator Susan Braovac inspiserar ei av Osebergsledane. Foto...

Who do I contact? - Department of Geosciences

Who do I contact? Norwegian version of this page Who do I contact? Bachelor's programmes Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofag: geologi...

Vi driver UiO så grønt som mulig - Universitetet i Oslo

inngå i en ny og helhetlig klima- og miljøstrategi som vi også lander i år, og som skal virke sammen med vår kommende tiårige Strategi2030. Der blir både...