Personer med emneord «Forskningsformidling»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Grethe Thrane Johansen Johansen, Grethe Thrane Kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap 90993110 g.t.johansen@lifescience.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Arrangementer
Bilde av Siri Jønnum Jønnum, Siri Rådgiver +47 22840717 +47 92611015 siri.jonnum@link.uio.no Rådgivning, prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, læringsmiljø, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Bilde av Siri Jønnum Jønnum, Siri Adviser +47 22840717 +47 92611015 siri.jonnum@link.uio.no prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, læringsmiljø, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47 22840703 +4792290101 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Bilde av Trine Nickelsen Nickelsen, Trine Ansvarlig redaktør +47-22854133 +47-94863233 trine.nickelsen@admin.uio.no Apollon, Forskningsformidling
Bilde av Arve Nordland Nordland, Arve Produsent +47 22852845 +47 95942700 arve.nordland@link.uio.no forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi, manusutvikling
Bilde av Arve Nordland Nordland, Arve Producer +47 22852845 +47 95942700 arve.nordland@link.uio.no forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi, manusutvikling
Bilde av Yvonne Pettrém Pettrém, Yvonne Produsent / regissør / Daglig leder Kunnskapskanalen +47 22852846 y.g.pettrem@link.uio.no forskningsformidling, dokumentarfilm, film/videoproduksjon, regi, manusutvikling, prosjektledelse, koordinator/daglig leder Kunnskapskanalen, redaksjonell planlegging Kunnskapskanalen, evaluering av produksjoner
Bilde av Yvonne Pettrém Pettrém, Yvonne Produsent / regissør / Daglig leder Kunnskapskanalen +47 22852846 y.g.pettrem@link.uio.no forskningsformidling, dokumentarfilm, film/videoproduksjon, regi, manusutvikling, prosjektledelse, koordinator/daglig leder Kunnskapskanalen, redaksjonell planlegging Kunnskapskanalen, evaluering av produksjoner
Bilde av Knut Qvale Qvale, Knut Senioringeniør +47 22840723 +47 92043827 knut.qvale@link.uio.no Videoproduksjon, forskningsformidling, audio-visuell formidling
Bilde av Knut Qvale Qvale, Knut Senior Engineer +47 22840723 +47 92043827 knut.qvale@link.uio.no Videoproduksjon, forskningsformidling, audio-visuell formidling
Bilde av Kåre Svensson Svensson, Kåre Seniorrådgiver +47 22844083 +47 48264079 kare.svensson@admin.uio.no Forskningsformidling, Samfunnskontakt, Næringsliv, Offentlig sektor, Arbeidsliv, Partnerforum
Bilde av  Norunn K.  Torheim Torheim, Norunn K. Kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap (permisjon) 971 58 537 n.k.torheim@lifescience.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling
Bilde av Yngve Vogt Vogt, Yngve Journalist +47 22854031 +47 90566483 yngve.vogt@apollon.uio.no Apollon, Forskningsformidling
Bilde av Jon Vollset Vollset, Jon Forvalter +47-22856399 +47-91614059 jon.vollset@admin.uio.no Forskningstorget, Forskningsformidling, Forskningsrådet, Eiendomsforvaltning, Eiendomskoordinator