English version of this page

Utdanningspermisjon

Personalutvikling er en viktig del av lederfunksjonen, og arbeidsgivers ansvar er definert i hovedtariffavtalen og i arbeidsmiljøloven. Samtidig har hver enkelt arbeidstaker også et ansvar for å tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne utføre sine oppgaver.

Permisjon for å utdanne seg videre

Permisjon for å avlegge eksamen

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 19. des. 2017 10:23