English version of this page

Ny ved UiO

Velkommen! Du har valgt Norges eldste og ledende kunnskapsinstitusjon med et spennende arbeidsmiljø som ditt nye arbeidssted. Introduksjon som nyansatt

Nettsider, publikasjoner etc.

Oversikt over UiOs informasjonskanaler.

Om UiO

Historikk, mål, strategi og organisasjon.

Vanlige forkortelser

Som nyansatt ved UiO vil du møte mange forkortelser. Her er de mest utbredte.

Underviser du?

Universitetet krever av sine lærere at de skal ha en pedagogisk basiskompetanse.