Hvordan bruker du Forskpro?

Hvem kan bruke Forskpro, hvordan registrerer du prosjektet ditt

Hvilke prosjekter skal registreres?

  • Alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter ved UiO skal registreres i Forskpro (tidligere Helseforsk).
  • Andre forskningsprosjekter skal registreres dersom enheten du forsker ved har valgt å bruke Forskpro. 

Hvem kan bruke Forskpro?

Prosjektledere har ansvar for å registrere sine prosjekter i Forskpro. Du må ha ansattbrukerkonto ved UiO for å kunne registrere prosjekter.

Enhetene har ulike rutiner for bruk av systemet. Dersom du har spørsmål om systemet, kontakt din fakultetskoordinator.

Hvordan registrere og oppdatere et prosjekt?

Det er enkelt å registrere et prosjekt. Gå til Forskpro. Hvis du ikke allerede er logget inn – logg inn med UiO-brukernavn og passord. Når du er logget inn, klikk på "registrer nytt prosjekt" og fyll inn opplysningene.

Hvis du skal oppdatere et prosjekt må du finne det i prosjektoversikten, og deretter klikke på "Rediger".

Hvis du har behov for hjelp, kontakt din fakultetskoordinator.

Ta i bruk Forskpro

Enheter som ønsker å bruke Forskpro til å registrere prosjekter må ta kontakt med forskpro-hjelp@admin.uio.no.

Roller og ansvar

Her finner du oversikt over de ulike rollene og oppgavene i Forskpro.

Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 29. apr. 2020 09:21