Forlengelseskalkulator

Type Y
Tittel i ePhorte Forlengelseskalkulator
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet
  1. Forlengelseskalkulator (Excel) (bruk fortrinnsvis denne) - med antall stønadsdager for foreldrepermisjon*. Denne skal brukes for å regne ut forlengelse/forskyving av stilling grunnet permisjoner og sykemeldinger (og ev. annet) for stipendiater og postdoktor.
    Regner tillegg for ferie. Regner riktig ved uttak av gradert foreldrepermisjon.  
  2. Forlengelseskalkulator (Excel) (kan brukes om nødvendig) - med fra- og til-dato på foreldrepermisjon. Kan brukes på samme måte som kalkulatoren over (ikke for gradert uttak av foreldrepermisjon). 

NB: Excel-dokumentet bør lagres som pdf før det lastes opp i ePhorte

Merknad til saksbehanding

Kalkulatoren brukes sammen med rutine for forlenget midlertidig tilsetting (stipendiat eller postdoktor)

* Antall stønadsdager/stønadsuker oppgis i brev om foreldrepermisjon fra foreldrepermisjonsteamet. Om stønadsuker er oppgitt, regnes det om til støndasdager gjennom å gange med 5 (arbeidsdager per uke).

Forskyvningskalkuatoren (Excel) kan eventuelt være et hjelpemiddel i utregningen. NB: Denne kalkulatoren legger ikke til ferieforlengelse.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 15:59 - Sist endret 3. feb. 2020 09:54