Personalrutiner

Opplæringstilbud innen personalarbeid

28. jan. 2022 09:00 - 13:00 , Zoom - lenke sendes per epost

På dette kurset gir vi grunnleggende opplæring til deg som har rollen som koordinator kontrakt - utland.  Kurset vil sette deg i stand til å gjøre nødvendige vurderinger ved utarbeidelse av kontrakter og  saksbehandling av utenlandske timelønnede og oppdragstakere.

Nettverk

Søk i personalrutiner