Personalmapper

Saksbehandlingsrutiner i ePhorte

Brukerveiledninger

ePhorte

IT

SAPUiO

Ansettelse

Rutiner ved endringer

Ansatte fra utlandet

Arbeidsfordeling mellom lokal enhet og ISMO

Rutiner for personal

Rutiner for ISMO

Utenlandsopphold

Forlengelse

Særskilt om stipendiater og postdoktorer

Permisjon, fravær, ferie

Foreldrepermisjon

Rutiner til foreldrepermisjonsteamet

Rutiner til personal

Sykefravær, uførepensjon

Svangerskapsrelatert sykefravær

Opplæringspenger, pleiepenger, omsorgspenger

Refusjonssaker

Opprykk, lønnstillegg

Fratredelse

Oppsigelse ved bortfall av ekstern finansiering

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver av andre årsaker enn bortfall av ekstern finansiering, søk juridisk bistand i Avdeling for personalstøtte (e-post).

Avskjed i nåde

Lærlinger

Diverse

Publisert 20. aug. 2019 13:48 - Sist endret 18. nov. 2020 08:16