Tjenester inkludert i leien

Eiendomsavdelingen utfører tjenestene mandag til fredag, 07:00 – 15:00, med mindre annet er opplyst. Tjenestene kan avvike noe i leide bygg.

Definisjoner

Tilbakemeldinger

Send mail til EA Tjenestebeskrivelser hvis du har tilbakemeldinger. Henvendelsene blir behandlet og besvart én gang hvert halvår.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.