Tjenester inkludert i leien

Tjenestebeskrivelse

Definisjoner

Tilbakemeldinger

Send mail til EA Tjenestebeskrivelser hvis du har tilbakemeldinger. Henvendelsene blir behandlet og besvart én gang hvert halvår.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.