Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Domus Juridica

Justering  av tekniske anlegg og utbedring av feil og mangler 01.10.19 31.12.20 Chandani Ratnaweera

Utleier Entra skal justere tekniske anlegg som ventilasjon, varmeanlegg, solskjerming samt belysning og dører i Domus Juridica. Feil og mangler som er oppdaget i forbindelse med overtakelsen og innflyttingen skal også utbedres.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med regulering av tekniske anlegg.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med utbedringsarbeidene.

Domus Medica og Domus Medica tilbygg

Oppgradering og fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 13.12.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal oppgradere seks ladeplasser for elbil i parkeringsgarasjen til Domus Medica tilbygg, slik at de oppfyller dagens krav. Fire ladeplasser utenfor Domus Medica kan ikke oppgraderes til dagens krav og vil derfor fjernes.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Drøbak, Biologen

Fasaderehabilitering Uke 21, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal skifte ut bygningsdeler, reisverk og kledning som det er eller blir oppdaget råteskader i. Omfanget av råteskader er ikke endelig kjent men vil avdekkes i prosjektet. Rehabiliteringsarbeidet starter med syd- og vestfasaden.

Konsekvenser: 
- Det blir montert stillaser på syd- og vestfasaden.
- Stillasene begrenser sikt ut og lys inn i bygningen.
- Det vil bli støyende arbeid.
- Det vil bli utvendig støv.

Frederiks gate 3

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 13.12.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne fire ladeplasser for elbil på baksiden av Frederiks gate 3, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Geologibygningen, utendørs

Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Goran Asanovic

30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

Konsekvenser:
30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

Georg Sverdrups hus, Helga Engs hus og Farmasibygningen

Beskjæring av trær langs Blindernveien 09.12.19 12.12.19

Martin Wynn

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal beskjære to av lindetrærne i parken langs Blindernveien, ved Georg Sverdrups hus.

Konsekvenser:

 • Det blir litt støy fra motorsag
 • Gangveien langs Blindernveien blir sperret i kortere perioder. Det vil være dirigering når det sperres.

Helga Engs hus

Etablering av serversentral Uke 19, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere serversentral for Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • Instituttet holder fysisk til i Svein Rosselands hus, rett ved siden av Helga Engs hus.
 • Areal i Helga Engs hus er omdisponert for bygging av serversentralen.
 • Det omdisponerte arealet er i dag en del av et tilfluktsrom i bygningen.
 • Arbeidet vil foregå i kjeller, underetasje, på tak og i teknisk sjakt mellom kjeller og tak.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes. Spesielt støyende arbeid vil avtales nærmere med bruker.
 • Det vil bli noe støv, areal tildekkes ved behov.
 • Det vil bli trafikk av arbeidere og frakt av materiell gjennom vestibylen.
 • Det vil bli økt belastning på heis.

Henrik Wergelands hus

Tiltak mot trekkfulle vinduer

04.11.19

06.12.19

Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal skifte ut gummilister og punktert glass i vinduer i tredje og fjerde etasje i Henrik Wergelands hus.

Utskifting av gummilister tar ca. en time og utskifting av punktert glass tar ca. to til tre timer. Arbeidet gjennomføres rom for rom og vil varsles i forkant.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Ansatte må forlate arbeidsplassen mens arbeidet pågår.
 • Det kan bli kjøligere i arealene, da vinduet det arbeides med må være åpent mens arbeidet pågår.

Historisk museum

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

01.09.20

Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kristen Nygaards hus

Utskifting av el-tavle i teknisk rom 25.11.19 13.12.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal skifte ut en el-tavle i teknisk rom i 1. etasje i Kristen Nygaards hus fordi den er i dårlig teknisk tilstand.

Konsekvenser:

 • Arbeidet vil ikke berøre alminnelig bruk av bygget.
 • Enkelte datatekniske installasjoner må kobles over på en midlertidig forsyning. Det vil legges noen midlertidige kabler gjennom bygningen.
 • Det blir noe støy, men kun i teknisk rom samt i foajé i forbindelse med ut- og inntransport.
 • Det vil være lavere redundans (backup-sikkerhet) for datahall og telematikkrom i deler av perioden. Dette er avtalt direkte med NR og USIT.

Kristine Bonnevies hus, økonomigården

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 13.12.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne to ladeplasser for elbil i økonomigården (Prestegårdsveien) utenfor Kristine Bonnevies hus, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Lids hus – Botanisk museum

Ombygging av pauserom 19.08.19 15.12.19 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal renovere og bygge om rom 222 til kontorplasser/bibliotek. Kjøkkenet skal rives, overflatene skal males og det skal etableres ny håndvask, ny belysning og nytt gulvbelegg. Rommet møbleres med kontorpulter, stoler og bokhyller.

Konsekvenser:

 • Det blir begrenset med støy, men det må påregnes noe trafikk av håndverkere i byggeperioden. Arbeidet vil skje i normal arbeidstid.
 • Det blir noe lokalt støv, men det gjøres tiltak for å hindre at støvet spres.
 • Det gjøres tiltak for å hindre at skadedyr fra emballasje o.l. kommer inn i bygget.
 • Dersom det blir nødvendig å stenge av områder, vil dette varsles på forhånd.
 • Rømningsveier opprettholdes.

Naturhistorisk museum, port

Rehabilitering av port i Jens Bjelkes gate 14.10.19 20.12.19

Martin Wynn

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere gang- og kjøreporten i Jens Bjelkes gate. Det skal støpes bunndrager og monteres nyproduserte portstolper og oppussede porter.

Konsekvenser:

 • Litt støy fra maskinbruk, men dette vil ikke foregå i nærheten av bygninger.
 • Adkomst gjennom porten vil bli sperret mens arbeidene pågår. Det er laget en åpning i smijernsgjerdet ca. 35 m til høyre for porten. Det vil bli skiltet til denne.

Naturhistorisk museum, Klimahuset

Bygging av Klimahuset

November 2018

Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.

 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.

 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.

 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

Naturhistorisk museum: Utvidelse av byggeplass

Klimahuset: Omlegging av gang- og sykkelvei i Monrads gate

Uke 6, 2019

Uke 52, 2019

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Byggeplassen for Klimahuset i Botanisk hage blir utvidet. Etter avtale med Bymiljøetaten vil dette sperre en del av Monrads gate ved den nord-østlige delen av Botanisk hage.

Konsekvenser:

 • Syklende og gående må følge midlertidig gang- og sykkelvei over fotballbanen.
 • Omleggingen blir skiltet.

Studentparkeringen bak Frederikkebygningen

Felling av død gran 09.12.19 12.12.19

Martin Wynn

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen må felle en død gran i skogholtet mellom studentparkeringen og Problemveien.

Konsekvenser:

 • Fortauet blir sperret i kortere perioder. Det vil være dirigering av trafikk og fotgjengere.
 • Litt støy fra motorsag.
   

Svein Rosselands hus

Etablering av ny rømningsvei 03.12.18 Uke 48, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal etablere en ny rømningsvei på vestsiden av Svein Rosselands hus. Jordmasser graves opp og fjernes før byggingen starter.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med fjerning av jordmasser.
 • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil bli stengt i byggeperioden.
 • Parkeringsplassene rett foran Svein Rosselands hus vil bli stengt for lagring av jordmasser.

W. C. Brøggers hus: Rehabilitering

Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
 • Åpner for publikum i 2021

ZEB-bygningen

Arbeid i hovedtavlen 05.12.19 05.12.19

Morten B. Larsen

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte to gamle effektbrytere i hovedtavlen i ZEB-bygningen.

Konsekvenser:

 • Anlegg tilknyttet 230V blir strømløse.
 • Vanlig drift påvirkes ikke, så bygningen kan være i bruk som normalt.
  Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon og eiendomskoordinator.
   
  Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 5. des. 2019 16:26