Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Drøbak, Tollboden

Bygge servicebygg Uke 22, 2019 Uke 42, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal bygge servicebygg ved Tollboden i Drøbak. Bygningen skal inneholde HCWC, dusj, vaskerom og lager og blir ca 30 m2. Den skal brukes av Tollbodens brukere. 

Det vil bli både støy og støv mens arbeidet pågår.

Drøbak, Biologen

Fasaderehabilitering Uke 21, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal skifte ut bygningsdeler, reisverk og kledning som det er eller blir oppdaget råteskader i. Omfanget av råteskader er ikke endelig kjent men vil avdekkes i prosjektet. Rehabiliteringsarbeidet starter med syd- og vestfasaden.

Konsekvenser: 
- Det blir montert stillaser på syd- og vestfasaden.
- Stillasene begrenser sikt ut og lys inn i bygningen.
- Det vil bli støyende arbeid.
- Det vil bli utvendig støv.

Eilert Sundts hus, blokk B

Utvendig vindusvask 18.06.19 18.06.19 Vivetharan Vivekananthan

Vinduene i Eilert Sundts hus skal vaskes utvendig.

Konsekvenser:

Vi ber om at alle i forkant sørger for å:

 • rulle opp persiennen.
 • legge til rette slik at det blir enklest mulig å komme til for vinduspusser.

Vinduspusser har dessverre ikke anledning til å komme tilbake senere.

Fysikkbygningen

Gammel ventilasjonssjakt skal fjernes 24.06.19 24.06.14

Morten B. Larsen

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal fjerne en gammel ventilasjonssjakt før en ny skal installeres om kort tid.

Konsekvenser:
Det vil bli noe støy og støv. Tilstøtende utstyr som kan komme til skade vil tildekkes eller fjernes om nødvendig.

Fysikkbygningen: Ombygging av lokaler

Ombygging av noen etasjer for nytt Senter for fremragende utdanning (SFU) 

Uke 14, 2018

Uke 23, 2019

Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy

 • 2. etasje i midtfløy

Oppdatert om fremdrift:

 • Arbeidet i K1 og 2. etasje midtfløy er ferdigstilt. 

 • 4. etasje blir ferdigstilt i slutten av februar 2019.

 • 3. etasje blir ferdigstilt i begynnelsen av juni 2019. 

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.

 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.

 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.

 • Det vil forekomme støv.

 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Fysikkbygningen: Ombygging av 3. etasje og kjeller 

Ombygging og tilrettelegging for Senter for fremragende forskning (SFF), Porous Media Laboratory (PoreLab)

02.01.19

31.05.19

Siri Olsen, tlf. 413 83 383
Erik Munthe-Kaas

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilrettelegge for SFF-en Porous Media Laboratory (PoreLab), i 3. etasje og kjelleretasjen i Fysikkbygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli støy fra boring, hamring og sliping, spesielt i første og siste del av byggeperioden.

 • Det vil bli noe støv fra rive- og slipearbeider.

 • Behov for flytting løses i samarbeid mellom enhetens representant, Eiendomsavdelingens prosjektleder og entreprenør.

Fysikkbygningen øst: Arbeid på taket

Etablering av nye ventilasjonsaggregater og kjølemaskin på taket

Uke 11, 2019

Uke 29, 2019

Trygve Sogn

 • Eiendomsavdelingen skal installere nye ventilasjonsaggregater og ny kjølemaskin på taket av Fysikkbygningens østfløy.

 • Det må etableres brannspjeld og sonespjeld ut fra sjakt syd og nord i alle etasjer, samt ved alle andre steder brannskillet brytes.

 • De eksisterende kanalene har asbest i skjøtene. Der må det må saneres. 

 • På taket blir det satt opp et teknisk uteareal som vil romme ett aggregat og en kjølemaskin.

 • Eksisterende teknisk rom i takets nordøstlige hjørne vil utvides med to meter og vil romme ett aggregat.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og støv i byggeperioden, spesielt i uke 11-15.

 • Lokale områder vil sperres av når asbesten skal saneres.

 • Himling rundt sjakt må de- og remonteres.

 • På grunn av arbeidene vil Fysikkbygningen øst være uten ventilasjon i perioden 23. april til 15. juli 2019. Vi beklager ulempene dette medfører!

Fysikkbygningen og Svein Rosselands hus: Planlagt strømstans

  28.05.19 kl. 16.00 28.05.19 kl. 24.00 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal gjennomføre en planlagt strømstans tirsdag 28. mai kl. 16-24, i forbindelse med nytt ventilasjonsanlegg på taket av Fysikkbygningen øst. Strømstansen berører 400 volts anlegget i hele Fysikkbygningen og Svein Rosselands hus.

Konsekvenser:

 • Skru av stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd innen kl. 16.00 tirsdag 28. mai 2019.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang via Remote Desktop.
 • UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra: https://www.uio.no/tjenester/it/nett/utenfra/
 • Adgangskontrollen vil være i drift slik at det er mulig å komme seg inn og ut av bygningen.

Geologibygningen, utendørs

Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Goran Asanovic

30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

Konsekvenser:
30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

Georg Sverdrups hus: ombygging av lokaler

Ombygging av lokaler for LINK

04.02.19

15.05.19

Leif Jarle Haugen

Eiendomsavdelingen skal etablere lokaler for LINK - Senter for læring og utdanning i 4. etasje i Georg Sverdrups hus. Det blir også en mindre ombygging for elektronisk klasserom i 3. etasje.

Konsekvenser:

 • Undervisningsrommene i tilknytning til byggearbeidene er stengt eller har begrenset undervisningstid i byggeperioden februar – 1. mai 2019.

 • Det vil bli noe støv. Byggeområdet blir avgrenset med midlertidige vegger for å hindre spredning av støv til arealene rundt.

Harald Schjelderups hus, utendørs

Oppgradering av uteområde 24.06.19 28.06.19

Martin Wynn

 

Adkomsten til bakhagen fra vestsiden skal utvides og oppgraderes med gatesteinsbelegg, en liten støttemur og en demonterbar pullert.

Konsekvenser:

 • Det vil i perioder bli støy fra vinkelsliper
 • Det vil i perioder være begrenset adkomst til bakhagen fra vestsiden.

Helga Engs hus: serversentral

Etablering av serversentral Uke 19, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere serversentral for Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • Instituttet holder fysisk til i Svein Rosselands hus, rett ved siden av Helga Engs hus.
 • Areal i Helga Engs hus er omdisponert for bygging av serversentralen.
 • Det omdisponerte arealet er i dag en del av et tilfluktsrom i bygningen.
 • Arbeidet vil foregå i kjeller, underetasje, på tak og i teknisk sjakt mellom kjeller og tak.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes. Spesielt støyende arbeid vil avtales nærmere med bruker.
 • Det vil bli noe støv, areal tildekkes ved behov.
 • Det vil bli trafikk av arbeidere og frakt av materiell gjennom vestibylen.
 • Det vil bli økt belastning på heis.

Henrik Wergelands hus: Ombygging av lokaler

Ombygging av 1. og 2. etasje

10.12.18

10.06.19

Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen har bygget om og modernisert Senter for Ibsenstudiers lokaler 1. og 2. etasje. Byggeprosjektet er avsluttet. På grunn av forsinket leveranse av møbler er lokalene klare til bruk 10. juni i stedet for planlagt ferdigdato 12. april.

Historisk museum: Rehabilitering fasade

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

01.09.20

Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Idrettsbygningen: nye dusjsoner

Oppussing av dusjsoner i garderobene 17.06.19 31.08.19

Tore Bexrud

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal rive overflater og lage nye dusjsoner i dame- og herregarderoben hos SiO Athletica Blindern.

Konsekvenser:

 • Herregarderoben stenges 17. juni, og herrer benytter da badstugarderoben frem til senteret stenges den 29. juni. Mens senteret har sommerstengt blir også dusjsonen i damegarderoben pusset opp.
 • Det vil bli støy og støv.

Kjemibygningen: Ombygging

Ombygging og tilrettelegging for Senter for fremragende forskning, Hylleraas

02.01.18

31.05.19

Siri Olsen, tlf. 413 83 383
Erik Munthe-Kaas

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilrettelegge for Hylleraas, Senter for fremragende forskning, i 2. etasje i Kjemibygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli støy fra boring, hamring og sliping.

 • Det vil bli støv fra sliping og evt. riving.

 • Behov for flytting løses i samarbeid mellom enhetens representant, Eiendomsavdelingens prosjektleder og entreprenør.

Kristian Ottosens hus, 1. etasje

Utskifting av tekniske anlegg

02.05.19

28.06.19

Leif Jarle Haugen

Eiendomsavdelingen skal skifte ut tekniske anlegg i Akademika bokhandel i 1. etasje i Kristian Ottosens hus. Arbeidene er en konsekvens/fortsettelse av arbeidene for SiO Helse.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes i forbindelse med arbeider i himling. Spesielt støyende arbeider skal utføres utenom vanlig arbeidstid.

 • All inn- og uttransport vil være fra øst (mot Georg Sverdrups hus). Det blir ingen spredning av støv mot tilliggende arealer.

 • Det vil bli redusert tilgjengelighet i bokhandelen.

Lucy Smiths hus: Vindusvask

Utvendig vindusvask 14.06.19 14.06.19

Vivetharan Vivekananthan

Vinduene i Lucy Smiths hus skal vaskes utvendig ved bruk av lift.

Konsekvenser:

Vi ber om at alle i forkant sørger for å:

 • rulle opp persiennen.
 • legge til rette slik at det blir enklest mulig å komme til for vinduspusser.

Vinduspusser har dessverre ikke mulighet til å komme tilbake senere.

Naturhistorisk museum: Bygging av Klimahuset

Bygging av Klimahuset

November 2018

Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.

 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.

 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.

 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

Naturhistorisk museum: Utvidelse av byggeplass

Klimahuset: Omlegging av gang- og sykkelvei i Monrads gate

Uke 6, 2019

Uke 52, 2019

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Byggeplassen for Klimahuset i Botanisk hage blir utvidet. Etter avtale med Bymiljøetaten vil dette sperre en del av Monrads gate ved den nord-østlige delen av Botanisk hage.

Konsekvenser:

 • Syklende og gående må følge midlertidig gang- og sykkelvei over fotballbanen.

 • Omleggingen blir skiltet.

NEMKO-bygget: Ombygging

Ombygging av deler av underetasjen 24.06.19 01.10.19 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilpasse deler av NEMKO-byggets underetasje, sydblokk (SB) og nybygg syd (SSB), i forbindelse med at ARENA Senter for europaforskning flytter inn.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes normal byggeaktivitetsstøy generelt i hele byggefasen, og spesielt i rivefasen som er estimert fra uke 26 til uke 30.
 • Arbeider som kan oppleves som sjenerende støy i perioden utover rivefasen vil fortrinnsvis forekomme før kl. 08:00 og etter kl. 16:00.
 • Deler av parkeringsplassen på byggets sydside vil benyttes som riggområde.

Niels Treschows hus

Utvendig vindusvask 20.06.19 20.06.19 Vivetharan Vivekananthan

Vinduene i Niels Treschows hus skal vaskes utvendig.

Konsekvenser:

Vi ber om at alle i forkant sørger for å:

 • rulle opp persiennen.
 • legge til rette slik at det blir enklest mulig å komme til for vinduspusser.

Vinduspusser har dessverre ikke anledning til å komme tilbake senere.

Ole-Johan Dahls hus: Ombygging i Informatikkbiblioteket

Ombygging i Informatikkbiblioteket Uke 22, 2019 Uke 28, 2019 Leif Jarle Haugen

Eiendomsavdelingen skal etablere nytt inngangsparti til biblioteket, og resepsjonen får ny plassering. Det skal også etableres to grupperom der dagens skranke er plassert.

Konsekvenser:

 • Noe støy må forventes, men de mest støyende arbeidene planlegges utført før kl. 09.00 og etter kl. 16.00.
 • Det vil bli satt opp midlertidige vegger for å avskjerme arbeidsområdene i biblioteket.
 • Det vil bli intern flytting i biblioteket.

Svein Rosselands hus: Tilpassing av arealer

Tilpassing av arealer til Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

04.02.19 31.10.19 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om eksisterende arealer i Svein Rosselands hus som skal huse SFF-en Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) sammen med øvrig del av Institutt for teoretisk astrofysikk.

Konsekvenser: 
På grunn av støy, støv, omfattende elektriske arbeider og utskiftning ventilasjonsanlegg er bygningen fraflyttet i byggeperioden.

Svein Rosselands hus: Etablering av rømningsvei

Etablering av ny rømningsvei 03.12.18 Mai 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal etablere en ny rømningsvei på vestsiden av Svein Rosselands hus. Jordmasser graves opp og fjernes før byggingen starter.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med fjerning av jordmasser.
 • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil bli stengt i byggeperioden.
 • Parkeringsplassene rett foran Svein Rosselands hus vil bli stengt for lagring av jordmasser.

Universitetsplassen: behandling av monumentene

Behandling av monumentene Uke 22, 2019 Uke 27, 2019 Ulla Uberg

Monumentene A.M. Schweigaard og P.A. Munch skal behandles av konservator.

Konsekvenser:
Det blir heldekkende stillaser rundt hvert monument så lenge arbeidet pågår.

W. C. Brøggers hus: Rehabilitering

Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
 • Åpner for publikum i 2021

W. C. Brøggers hus: Gravearbeider

Gravearbeid i forbindelse med rehabiliteringen 23.04.19 15.09.19 Thor Thomassen

I forbindelse med rehabiliteringen av Brøggers hus skal Eiendomsavdelingen:

 • Grave og legge fjernvarme fra Monrads gate til Brøggers hus.
 • Grave og legge nye el-kabler til brakkeriggen for Naturhistorisk museum, Museumsbutikken og Brøggers hus/Klimahuset.
 • Grave for ny drenering og nytt tilbygg på nordenden av Brøggers hus.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe lokal støy fra maskiner.
 • Det må påregnes noe lokalt støv fra gravearbeidene.
 • Adkomst til gartnertomten i nord vil bli opprettholdt i hele perioden.

I perioder:

 • Adkomst til brakkeriggen vil bli lagt om.
 • Kjøring og gangadkomst forbi nordsiden av Brøggers hus vil være stengt.
 • Varemottak for brakkerigg og museumsbutikken må flyttes.

Det vil bli varslet særskilt til berørte brukergrupper i forkant av fysisk oppstart.

Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 14. juni 2019 11:30