Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Biologen 

Rehabilitering av tårn og tak Uke 22 Uke 44, 2021 Svein Venjum

Eiendomsavdelingen skal ferdigstille rehabiliteringen av fasaden på Biologen i Drøbak. Tak og tårn gjenstår.

Konsekvenser:

 • Støyende arbeider blir utført etter dialog med brukerne.
 • Bygningen er åpen under rehabiliteringen.
 • Det blir stillas med tak over tak.
 • Hele Biologen blir kledd inn. Det fører til dårligere sikt ut, og det blir mørkere inne.
 • Brakke, byggemateriell og biler vil ta en del av arealet ute.

Domus Juridica – teknisk anlegg

Justering  av tekniske anlegg og utbedring av feil og mangler 01.10.19

31.12.20

30.6.21
31.12.21

Erik Munthe-Kaas

Utleier Entra skal justere tekniske anlegg som ventilasjon, varmeanlegg, solskjerming samt belysning og dører i Domus Juridica. Feil og mangler som er oppdaget i forbindelse med overtakelsen og innflyttingen skal også utbedres.

Ferdigdato for arbeidet er utsatt til 31.12.21 fordi Entra og Veidekke fortsatt jobber med innregulering av ventilasjonsanlegg samt korrigering av dørautomatikk.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med regulering av tekniske anlegg.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med utbedringsarbeidene.

Domus Medica

Lesesalene skal moderniseres 06.09.21 01.04.22

Thor Thomassen
Mobil: 97 04 41 96

Eiendomsavdelingen skal modernisere lesesaler i Domus Medica. Vi planlegger å starte med salene i 2. etasje (rom 2130, 2131 og 2141) med tilhørende korridorer. I 2022 skal vi oppgradere lesesaler i 1. etasje (rom 1151, 1152, 1153 og 1155) med tilhørende korridor.

Konsekvenser:

 • Lesesalene i 2. etasje blir utilgjengelige fra september 2021 til 1. november 2021.
 • Lesesalene i 1. etasje blir utilgjengelige fra januar til april 2022.
 • Støyende arbeider legges tidlig på dagen, fra kl. 07.00 til 09.00.
 • Vi vil varsle om ekstraordinære støyende arbeider i forkant.
 • Det blir inn- og uttransport av materialer gjennom fellesarealer.
 • Støv vil være begrenset til internt i byggesonen.

Eilert Sundts hus blokk B

Rehabilitering av 5.–12. etasje 25.05.21 30.09.22 Trygve Sogn

Opprigg av anleggsplass

Opprigg av anleggsplassen finner sted 25.05–30.06 2022. Det innebærer blant annet 14 brakker, byggegjerder rundt anleggsplassen, betongsaging av brystning, bygging av provisoriske dører og demontering og lagring av solskjerming. Det blir støy og noe støv.

Rivearbeider i 5.–12. etasje

Prosjektet skal gjennomføre rivearbeider i 5.–12. etasje 05.07–31.08 2021

Konsekvenser:

 • Hele varmeanlegget kobles ut.
 • Vannet tas tirsdag 13.07 kl. 09.00-15.00.
 • Sanitæranlegget blir koblet fra i 5.-12. etasje.
 • Ventilasjonanlegget blir koblet fra i deler av bygget. Omfanget er ennå uvisst.
 • Strøm og data blir koblet fra i hele 5.-12. etasje.
 • Kjelleren og øvrige etasjer kan få kortere utkobling på ca. én time ved omleggingen, med uvisse intervaller.
 • Det blir støy i riveperioden.

Eilert Sundts hus B, heiser

Rehabilitering av heiser Uke 47, 2020 Uke 33, 2021
Uke 45, 2021
Trygve Sogn

Heisene i Eilert Sundts hus skal skiftes ut og rehabiliteres. Dagens heiser består av to grupper med totalt fire heiser. Gruppen skal erstattes med tre heiser, der den ene blir stor nok til å transportere båre. Arbeidene starter med rehabilitering av heis 1 og 2 der begge heisene stenges og rehabiliteres samtidig. Etter dette rives heis 3 og 4 og erstattes med en større heis.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og litt støv.

Frederikkeplassen

Rehabilitering av trapper 13.09.21 22.11.21 Martin Wynn

Parkseksjonen skal rehabilitere de to nederste trappeløpene ved fontenmot Frederikkeplassen. Det skal også legges nye rør i trappene til fire lyktestolper.

Konsekvenser:

 • Det blir litt støy fra gravemaskin og pigging av betong.
 • Alt støyende arbeid er ferdig før eksamensperioden.

 • Vi tar ett trappeløp om gangen. Tilgjengeligheten blir ikke begrenset.

Frederikke, varemottak

Rehabilitere vareheis 02.08.21 24.09.21 Frode Meek

Konsekvenser:

 • Heisen er stengt i perioden arbeidene pågår.
 • Det vil bli noe støy.
 • Varelevering til lokaler i underetasjen må skje via hovedinngang på Frederikkeplassen.
 • Utstyr blir transportert inn og ut via varemottaket i 1. etasje. 
 • Det blir tidvis lagring av utstyr og materialer rett innenfor varemottak i 1. etasje. 
 • Områdene foran heisdørene blir bygget inn med tette kasser. 

Gaustadalléen 30

Vedlikehold utvendige rømningstrapper og rekkverk 16.08.21 03.09.21 Waqas Javed

Eiendomsavdelingen skal vedlikeholde utvendige rømningstrapper og rekkverk ved hovedinngangen i Gaustadalléen 30. Arbeidene pågår kun utendørs. I uke 33 blir det satt opp stillas. Uke 34 og 35 er satt av til arbeid med rekkverk og rømningstrapper.

Konsekvenser

 • Bygningen er åpen for bruk under hele perioden.
 • To parkeringsplasser ved rømningstrappene vil bli sperret av under arbeidet.
 • Det blir noe støy ved sliping av trapper. Ellers minimalt med støy.

Geitmyrsveien 71

Ombygging av Radiologisk avdeling 28.06.21 30.07.21 Robert Nilsen

Eksterne entreprenører har fått i oppdrag av Eiendomsavdelingen å pusse opp rom 324a, 329, 332, 332b og 331. De skal legge nye gulvbelegg, male vegger, lage ny himling, ny romdeling i rom 331 og ny belysning.

Konsekvenser:

 • Rommene kan ikke benyttes under ombyggingen.
 • Alle gjenstander må ryddes og fjernes. Entreprenøren vil bistå med å flytte tyngre inventar, men det er utgangspunktet brukers ansvar at rommene er klare for arbeider.
 • Det vil bli noe støy og støv i rivefasen. Entreprenøren vil gjøre tiltak for å begrense spredning av støv.
 • Det vil bli noe materialtransport i korridorene fra garasjen og i vareheisen.

Geologibygningen

Oppgradering av Auditorium 2 31.05.21 20.09.21 Chandani Ratnaweera

Oppdatering 30.08.21 Byggearbeidene er avsluttet. Montering av møblene i uke 36–37.

Auditorium 2 i Geologibygningen skal oppgraderes med nye fastmonterte stoler og bord i Eiendomsavdelingens regi. Det blir også overflatebehandling av vegger og gulv, og oppgradering av belysning og strømpunkter.

Konsekvenser:

Det blir noe støy og støv i forbindelse med riving og bygging av amfiet i auditoriet.

Helga Engs hus

Ombygging for O-AILL og økonomiseksjonen 21.06.21 01.09.21
15.10.21
Erik Munthe-Kaas

EA bygger om arealer for økonomiseksjonen og O-AILL. Hensikten er å flytte økonomiseksjonen, slik at seksjonen får plassering nærmere fakultetets øvrige administrasjon. Samtidig vil økonomiseksjonens eksisterende arealer gi en god løsning på O-AILLs arealbehov.

Ferdigdato er endret til 15.10.21 fordi leveransen av dører er forsinket på grunn av koronapandemien.

Konsekvenser:

 • Noe støy fra riverarbeider tidlig i prosjektperioden (juni) og noe støy i forbindelse med gjenoppbygging og montering (juli og august).
 • Noe støv i forbindelse med rivearbeider. Det settes opp støv-vegg for å hindre spredning av støv. Det gjøres også tiltak på ventilasjonsanlegget for å hindre spredning av støv utenfor ombyggingsarealet.
 • Arealene er frigjort for ombyggingsarbeidene og midlertidige arealer i byggeperioden er avklart med UVs eiendomskoordinator.

Historisk museum - fasaderehabilitering

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

29.01.21
01.06.21
Uke 42, 2021

Lars Trygve Brekke (epost)
Tel 99 54 52 06

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør. Oppdatering: Parkeringsplassen blir delvis åpnet opp etter at Parkseksjonen har utført oppmerking sommeren 2021.

Forlengelse av prosjektet skyldes:

 • Rehabilitering av vinduer har krevd mer omfattende arbeider en antatt, kapasitetsutfordringer i markedet og utfordringer med leveranser fra utlandet som følge av Covid-19.

Det er lagt til nye arbeider i prosjektet:

 • Utskifting av brannalarmanlegget i bygget og andre brannvern-/HMS-tiltak.
 • Tiltak med solavskjerming som vil pågå ut over høsten 2021.

Historisk museum - strømutkobling og ny nettstasjon

Utskiftning av nettstasjon - strømutkobling 9. juli 28. juni 2021

14. juli 2021

2. september 2021

Gaute Juveth

Forskjøvet dato for ferdigstillelse skyldes noen uforutsette småarbeider. Det blir ikke flere strømutkoblinger.
Nettselskapet Elvia skal sette opp ny nettstasjon (trafo) bak Historisk museum, og fjerne den gamle som står på fortauet.

Konsekvenser:

 • Strømutkobling natt til fredag 9. juli.
 • Utkobling skjer mellom kl. 00:05 og 05:00. Varighet: maksimalt tre timer.
 • Sikringstiltak blir utført i forbindelse med strømutkoblingen.
 • Det blir noe anleggsstøy fra graving og asfaltering.

Kabelgaten 32–34

Lokale strømutkoblinger 13.09.21 10.12.21 Gaute Juveth

Det elektriske anlegget i Kabelgata 32–34 skal utbedres i regi av Eiendomsavdelingen. Arbeidene vil pågå i variert omfang gjennom høsten. De første ukene blir det kartlegging. Deretter blir det lokale strømutkoblinger etter avtale med brukerne av bygningen.

Konsekvenser:

 • Bygningen er åpen. Det blir kun lokale strømutkoblinger etter avtale med bruker.
 • Aktiviteter må flyttes enkelte dager når det blir lokale strømutkoblinger. Dette avtales nærmere.
 • Det blir litt støy der arbeidene pågår, men ikke i nærheten av kontorer.
 • Det blir lite arbeid som generer støv. Elektrikerne skal rengjøre fortløpende.

Kjemibygningen

Oppgradering av lokaler i tredje etasje 1. oktober 2021 31. desember 2021 Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal oppgradere Plasma og romfysikk (PRF) sine lokaler i tredje etasje i Kjemibygningen. Korridoren og noen landskap skal få overflatebehandling. Vi skal etablere nytt stillerom. Toalettene skal oppgraderes. Vi skal montere nye lamper i korridor og noen rom og ekstra strøm- og datapunkter i kontorer.

Konsekvenser:

 • Toalettene vil være utilgjengelige i noen uker.
 • Brukerne kan bruke toalettene i 2. etasje.
 • Det blir en del støy i perioder.
 • Det blir en del støv i perioder. 
   

Kristine Bonnevies hus – ombygging

Ombygging og asbestsanering i 2. etasje Uke 40, 2020

Uke 15, 2021
Uke 52, 2021

Joakim Gjersøe (e-post)
Tel: 913 99 017

 

Eiendomsavdelingen har bygget om lokaler i 2. etasje i Kristine Bonnevies hus. Prosjektet omfatter rehabilitering av fire laboratorier, diverse møterom, kontorplasser for ti personer (ett enkeltkontor og fem dobbelkontor) og noen felles laboratorier som skal brukes av Institutt for biovitenskap og Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM). 

Konsekvenser:

 • Det blir støy i forbindelse med rivearbeider og påfølgende gjenoppbygging.
 • Det vil bli støv, men vi vil iverksette tiltak for å begrense dette.
 • Det blir behov for noe intern flytting for å frigjøre arealer som skal bygges om.
 • Generelle ulemper som kan forventes ved ombygging i tilknytning til arealer som er i bruk.

Forlengelse av prosjektet skyldes:

 • Ombyggingen ble ferdigstilt i februar 2021.

 • Det er påvist asbest i gulvstøv etter de gjennomførte bygge- og monteringsarbeidene.

 • Arealer der det mistenkes eller er påvist asbest, er avstengt.

 • Det er igangsatt sanering/rengjøring i uke 12 med påfølgende analyser i regi av firmaet Mycoteam.

 • De aktuelle arealene er avstengt, men vil åpnes fortløpende så snart det er avklart at arealene er tilfredsstillende rengjort.

Kristine Bonnevies hus – planlagte strømbrudd

Planlagte strømbrudd – bytting av el-tavler 3. mai 2021 11. august 2021 Gaute Juveth

Forskjøvet dato for ferdigstillelse skyldes noen uforutsette småarbeider. Det blir ikke flere strømutkoblinger.

---

Eiendomsavdelingen skal skifte ut el-tavler (sikringsskap) i Kristine Bonnevies hus fordi de er i dårlig teknisk stand. El-tavler merket A og B ble skiftet i mai og begynnelsen av juni. Nå står el-tavle merket C for tur, og sjakten tilknyttet denne tavlen.

Alle etasjer i Kristine Bonnevies hus har områder som blir berørt. Det er kun IBV som blir berørt. Brukerne det gjelder er informert om at dette kommer og involvert i planleggingen. 

Nøyaktig fremdrift fastsettes fortløpende fordi prosjektets fremdrift må koordineres med asbestsaneringen som også foregår i bygningen. 
Prosjektleder Gaute Juveth har hatt møter med brukerne og informerer dem direkte når datoer fastsettes. Vi vil også oppdatere denne meldingen forløpende.

Framdrift og gjennomføring sjakt C 28.06 – 9.8

Oppkobling av provisorisk strøm for sjakt C: 28.06 – 30.06.               

Del 1  

Torsdag 1. juli:
Klokka 07.00 kobles strømmen ut i hele sjakt C.
Klokka 09.30 kobles strømmen inn i 1., 2., 3., 4. og 5. etasje.
Onsdag 7. juli:
Klokka 15.00 kobles strømmen inn i K2, K1 og UE.
Klokka 07.00 – 15.00 tilbakekobling fra provisorisk strøm i K2, K1 og UE.

Del 2

Torsdag 15. juli:
Klokka 07.00 kobles strømmen ut i 1., 2., 3., 4., og 5. etasje.
Klokka 09.30 kobles strømmen inn i 4. og 5. etasje.
Mandag 26. juli:
Klokka 07.00 kobles strømmen inn i 1., 2. og 3. etasje.
Klokka 07.00 – 15.00 tilbakekobling fra provisorisk strøm i 1., 2. og 3. etasje.

Del 3

Mandag 2. auguat:
Klokka 07.00 kobles strømmen ut i 4. og 5. etasje.
Mandag 9. august:
Klokka 07.00 kobles strømmen inn i 4. og 5. etasje.
Klokka 07.00 – 15.00 tilbakekobling fra provisorisk strøm i 4. og 5. etasje.

Konsekvenser:

 • Strømutkoblinger per sjakt varer cirka en uka av gangen. 
 • Sjakt A blir koblet ut først. Denne utkoblingen planlegges til uke 20. Brukerne får detaljert informasjon om fremdrift.
 • Vi kobler opp lokal provisorisk strøm på kritiske anlegg der bruker har meldt inn slike behov.
 • NB! Remote Desktop virker ikke når strømmen kobles ut.
 • UiO programkiosk gir deg tilgang til hjemmeområdet ditt og en rekke UiO-programmer uten å bruke Remote Desktop.
 • Det kan bli litt støy når kablene skal festes i sjaktene.
 • Det kan bli litt støv når de gamle el-tavlene demonteres.

Kristine Bonnevies hus – I-Lab

Ombygging av I-Lab sine arealer Uke 24, 2021 Uke 47, 2021 Tarja Koskinen

Det tidligere snekkerverkstedet i underetasjen skal bygges om til maskinhall for nye CNC-maskiner. Kontor- og pausearealene for verkstedets ansatte skal forbedres.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og vibrasjoner i forbindelse med betongsaging og montasjearbeid.
 • Arbeidet pågår innenfor et lukket anleggsareal, men det kan bli noe støv i forbindelse med betongsagingen.
 • Det blir et mindre riggområde på parkeringsplassene ved innergården med innkjørsel fra Prestegårdsveien. Omkring ni parkeringsplasser blir berørt.

Lids hus

Ombygging av rom 110   31.05.21 01.12.21 Thor Thomassen

Rom 110 i Lids hus skal bygges om fra laboratorium til kontorplasser. Miljøsanering, inkludert asbestsanering, blir utført av Ragn-Sells som er spesialister på denne typen sanering. Miljøsaneringen, inkludert asbestsanering, starter 31. mai. Vi forventer at dette arbeidet tar ca. 4 uker. Selve ombyggingen og innredningen forventes å starte i september og avsluttes i løpet av november. Det vil være periodisk byggeaktivitet i denne perioden. 

Konsekvenser:

 • Det forventes lite støy fra arbeidene. Det kommer egne varsler i forkant av særskilte støyende arbeider. 
 • Det forventes kun lokalt støv i byggesonen. Vi setter inn tiltak slik at støv ikke skal trekkes fra byggesonen ut til resten av bygget.  
 • Det blir behov for tidvis å flytte ut av kontor 110b som ligger innenfor byggesonen. Dette avklares særskilt i forkant av disse arbeidene. 
 • Det vil være noe transport av materialer og utstyr gjennom bygningen frem til byggesonen.  

Smittevern blir ivaretatt under hele prosjektgjennomføringen. 

Niels Treschows hus

Oppgradering og rehabilitering av Kafé Niels 29.04.21 23.08.21 Stian Bratli (e-post) Tel 93 08 00 90

SiO og UiO skal oppgradere Kafé Niels med ny planløsning, nytt serveringskonsept og uteservering på forplassen.

Konsekvenser:

 • Det blir noe støy og støv, særlig i forbindelse med rivearbeider i uke 17 - 19.
 • De mest støyende arbeidene med pigging legges til kveldstid og helger.
 • Det blir redusert tilgjengelighet i vestibylen og på plassen foran Kafé Niels i byggeperioden.

Ole-Johan Dahls hus

Rehabilitering av heiser 17.08.20 05.02.21
Uke 37, 2021
Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere tre heiser i Ole-Johan Dahls hus. Arbeidene starter i den midtre heisen.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og støv.
 • Storparten av arbeidene vil foregå inne i heissjakten.
 • Arbeidene vil pågå i én heis av gangen.
 • To heiser er tilgjengelige i perioden arbeidene pågår.

Økern/Kabelgata 32 – 34

Fasadearbeid og bytting av radiatorer 26. april 2011

20. juni 2021

31. august 2021

Martin B. Jensen

Gårdeier skal bytte ut gamle radiatorer fra kjeller til 3. etasje og utbedre nordøstlig fasade fra 2. til 4. etasje.

Konsekvenser

 • Berørte brukere er informert om at de må sørge for at det er fri adkomst til radiatorer og området rundt fra og med mandag 3. mai til og med fredag 4. juni 2021.
 • Noe støy må påregnes ved demontering og montering av nye radiatorer.
 • I perioden arbeidene pågår vil det bli ekstra trafikk av utførende entreprenør.
 • Flytte verdifulle gjenstander som står 50 centimeter eller mindre fra radiatorer i perioden 16.–31. august.

Forlengelse av prosjektet

Gårdeier skal fullføre prosjektet 16.–31. august. Det som gjenstår er flekkmaling og tetting av hull etter gamle radiatorer.

 • 2. etasje: 16.–19. august        
 • 1. etasje: 19.–24. august
 • Underetasje: 23.–31. august

Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon og eiendomskoordinator.