Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?

Bygning/sted Prosjekt Oppstart Ferdig Hva skjer i byggeperioden Prosjektleder
Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Bygning/sted"
Kristian Ottosens hus Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 52, 2018
 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) bil bære stengt, men vi etablerer en midlertidig trillestripe/rampe.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 
Leif Jarle Haugen
Frederiks gate 3 Rehabilitering av toaletter og etablering av ramper i korridor Uke 7, 2018 Uke 18, 2018
 • Det blir støy i forbindelse med riving, hulltaking og annet arbeid.
 • Det blir støv i forbindelse med riving og annet arbeid. Det gjøres tiltak for å redusere støvspredningen.
 • Det er satt opp midlertidig toalettbrakke i bakgården for brukerne.
 • 7 - 8 parkeringsplasser (inkludert alle ladeplasser) brukes til rigg.
 • Vi etablerer midlertidig plass for lading av elbil.
 • Matvarelageret i kjelleren må flyttes mens det etableres nye rørføringer til toalett.

Stephanie T. Blaauw
E-post
Tlf:
911 72 571

Chateu Neuf Nedgraving av avfallskonteinere Uke 7, 2018 Uke 10, 2018
 • Eiendomsavdelingen skal grave ned tre betongkonteinere til avfall.
 • Det blir noe støy i forbindelse med graving.
 • Det blir lite støv
Ole Henrik Alstad
Kristine Bonnevies hus

Oppussing og tilrettelegging av areal for Senter for fremragende forskning.

Uke 8, 2018 Uke 25, 2018
 • Eiendomsavdelingen skal pusse opp og tilrettelegge areal for etablering av nytt Senter for fremragende forskning.
 • Det blir noe støy. Spesielt støyende arbeider utføres utenfor kjernetid.
 • Det blir støv, man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • Flytting er påkrevd. Dette er ivaretatt av Institutt for biovitenskap (IBV)
Svein Venjum
Kristine Bonnevies hus Utbedring av dyrestall Uke 7, 2018 Uke 22, 2018
 • Eiendomsavdelingen skal utbedre og oppgradere overflatene i dyrestallen, det elektriske anlegget og ventilasjonsanlegget.
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • IBV (Institutt for biovitenskap) ivaretar behov rundt flytting/tilgjengelighet.
Jon Helge Stensrud
Lids hus Ombygging av kjeller Uke 6, 2018 Uke 26, 2018

Eiendomsavdelingen skal:

 • Bygge nytt mottaksrom for herbariet.
 • Oppgradere søndre del av kjelleren med kontorer for NHM, nytt lunsjrom, nye toaletter,  moppevask og lager for renholdsseksjonen.
 • Flytte bygningsdrifts garderobe og lager ut av bygningen.
 • Fjerne asbest og oppgradere overflatene.
 • Etablere eget ventilasjonsanlegg for de ombygde kjellerarealene, men dette avhenger av godkjenning fra myndighetene.
 • Sette inn ny belysning.
 • Bygge om lunsjrommet i 2. etasje etter at arbeidene i kjelleren er sluttført.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy i byggeperioden. Entreprenøren vil forsøke å minimalisere støyen og legge støyende arbeider til tider som er til minst mulig sjenanse. Brukerne blir varslet ved særskilt støyende arbeider.
 • Det vil bli noe støv i områdene det arbeides i. Det blir satt inn midlertidig tettinger mot øvrig virksomhet i bygningen.
 • Ombyggingssonene er stengt i byggeperioden.
 • Noen ytterdører i kjelleren vil være stengt. Brukerne av bygningen informeres.
 • Flytting av mottaksrom for herbariet skjer i samarbeid med NHM.
 • Utvendig rigg. Dette settes opp i samråd med NHM.
Thor Thomassen

Harald Schjelderups hus

Ombygging for Psykologisk institutt Uke 2, 2018 Uke 23, 2018
 • Det vil bli noe støyende arbeider. Meget støyende arbeider vil bli lagt til før kl. 09.00
 • Støv vil begrenses til byggeområdet.
 • Arealene som blir bygget om og noen tilstøtende arealer må fraflyttes. Instituttet har informert sine brukere om hvilke arealer det gjelder.
Leif J. Haugen
Waldemar C. Brøggers hus (tidl. Geologisk museum) på Naturhistorisk museum. Kjelleren rehabiliteres Uke 46, 2017 Uke 28, 2018
 • Bygget er stengt for totalrehabilitering.
 • Bygningene rundt blir antagelig lite berørt av støy og støv.
 • Det blir inn- og utkjøring av masser i Botanisk hage mot nord i hele byggeperioden.
 • Det blir etablert riggområder langs bygningen.
Thor Thomassen
Harriet Holters hus Utskifting av lysarmaturer til LED-lysarmaturer Uke 46, 2017 Uke 10, 2018
 • Det blir noe støy
 • Det blir lite støv

Ferdigstillelse forsinket. Utsatt fra uke 51, 2017, til uke 10, 2018. For informasjon, ta kontakt med prosjektleder.

Svein Venjum
Georg Morgenstiernes hus Fallsikring på tak og utspring Uke 44, 2017 Utsatt pga. frost. Gjennomføres så fort været tillater det.
 • Det vil bli noe støy
Dag Vargset

Niels Henrik Abels hus

Rehabilitering av trappa mellom Niels Henrik Abels hus og Sophus Lies auditorium
 

Uke 34, 2017 Uke 23, 2018
 • Trappa holdes stengt i byggeperioden og i vintermånedene
 • Arbeidene starter opp igjen våren 2018
 • Det vil bli noe støy
Jorun
Hovind
Niels Henrik Abels hus Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 Uke 31, 2018
 • 6. – 11. etasje skal totalrehabiliteres.
 • Deler av 12. etasje skal også rehabiliteres.
 • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
 • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
 • Ventilasjonsanlegget for hele bygget vil bli avslått i korte perioder
  – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
 • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
 • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
 • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.
Sten-Are Harjo
Publisert 11. jan. 2017 15:08 - Sist endret 16. feb. 2018 14:38