Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Drøbak, Tollboden

Bygge servicebygg Uke 22, 2019 Uke 42, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal bygge servicebygg ved Tollboden i Drøbak. Bygningen skal inneholde HCWC, dusj, vaskerom og lager og blir ca 30 m2. Den skal brukes av Tollbodens brukere. 

Det vil bli både støy og støv mens arbeidet pågår.

Drøbak, Biologen

Fasaderehabilitering Uke 21, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal skifte ut bygningsdeler, reisverk og kledning som det er eller blir oppdaget råteskader i. Omfanget av råteskader er ikke endelig kjent men vil avdekkes i prosjektet. Rehabiliteringsarbeidet starter med syd- og vestfasaden.

Konsekvenser: 
- Det blir montert stillaser på syd- og vestfasaden.
- Stillasene begrenser sikt ut og lys inn i bygningen.
- Det vil bli støyende arbeid.
- Det vil bli utvendig støv.

Domus Bibliotheca og Domus Media

Rehabilitering av rom Uke 26/27, 2019 Uke 32/33, 2019

Anders Gulsrud

Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere deler av sentrumsbygningene i forbindelse med flyttingen til Domus Juridica. Rom 123, 210, 211 og 212 i Domus Bibliotheca skal overflatebehandles, og lesesalene 250 og 251 skal endres til kontorlandskap.

Konsekvenser:
Det vil bli noe støy og støv i byggeperioden.

Fysikkbygningen: Ombygging av lokaler

Ombygging av noen etasjer for nytt Senter for fremragende utdanning (SFU) 

Uke 14, 2018

Uke 35, 2019

Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy

 • 2. etasje i midtfløy

Oppdatert om fremdrift:

 • Arbeidet i K1 og 2. etasje midtfløy er ferdigstilt. 

 • 4. etasje blir ferdigstilt i slutten av februar 2019.

 • 3. etasje blir ferdigstilt i begynnelsen av juni 2019. 

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.

 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.

 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.

 • Det vil forekomme støv.

 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Fysikkbygningen øst: Arbeid på taket

Etablering av nye ventilasjonsaggregater og kjølemaskin på taket

Uke 11, 2019

Uke 35, 2019

Trygve Sogn

 • Eiendomsavdelingen skal installere nye ventilasjonsaggregater og ny kjølemaskin på taket av Fysikkbygningens østfløy.

 • Det må etableres brannspjeld og sonespjeld ut fra sjakt syd og nord i alle etasjer, samt ved alle andre steder brannskillet brytes.

 • De eksisterende kanalene har asbest i skjøtene. Der må det må saneres. 

 • På taket blir det satt opp et teknisk uteareal som vil romme ett aggregat og en kjølemaskin.

 • Eksisterende teknisk rom i takets nordøstlige hjørne vil utvides med to meter og vil romme ett aggregat.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og støv i byggeperioden, spesielt i uke 11-15.

 • Lokale områder vil sperres av når asbesten skal saneres.

 • Himling rundt sjakt må de- og remonteres.

 • På grunn av arbeidene vil Fysikkbygningen øst være uten ventilasjon i perioden 23. april til 15. juli 2019. Vi beklager ulempene dette medfører!

Fysikkbygningen og Svein Rosselands hus: Gravearbeider

  01.07.19 27.09.19  Trygve Sogn

I forbindelse med ny inntaksledning skal det graves i Sem Sælands vei, fra trafoen i Fysikkbygningen til hovedtavlen i Svein Rosselands hus. Veien vil bli avstengt i graveperioden.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy og støv fra gravemaskin og lastebil i byggeperioden.
 • Sem Sælands vei utenfor Fysikkbygningen og utenfor Svein Rosselands hus vil bli avstengt i byggeperioden.

Geologibygningen, utendørs

Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Goran Asanovic

30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

Konsekvenser:
30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

Helga Engs hus: Serversentral

Etablering av serversentral Uke 19, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere serversentral for Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • Instituttet holder fysisk til i Svein Rosselands hus, rett ved siden av Helga Engs hus.
 • Areal i Helga Engs hus er omdisponert for bygging av serversentralen.
 • Det omdisponerte arealet er i dag en del av et tilfluktsrom i bygningen.
 • Arbeidet vil foregå i kjeller, underetasje, på tak og i teknisk sjakt mellom kjeller og tak.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes. Spesielt støyende arbeid vil avtales nærmere med bruker.
 • Det vil bli noe støv, areal tildekkes ved behov.
 • Det vil bli trafikk av arbeidere og frakt av materiell gjennom vestibylen.
 • Det vil bli økt belastning på heis.

Henrik Wergelands hus: Ombygging av lokaler

Ombygging av 1. og 2. etasje

10.12.18

05.08.19

Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen har bygget om og modernisert Senter for Ibsenstudiers lokaler 1. og 2. etasje. Byggeprosjektet er avsluttet. På grunn av forsinket leveranse av møbler er lokalene klare til bruk 5. august i stedet for planlagt ferdigdato 12. april.

Historisk museum: Rehabilitering fasade

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

01.09.20

Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Idrettsbygningen: Nye dusjsoner

Oppussing av dusjsoner i garderobene 17.06.19 31.08.19

Tore Bexrud

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal rive overflater og lage nye dusjsoner i dame- og herregarderoben hos SiO Athletica Blindern.

Konsekvenser:

 • Herregarderoben stenges 17. juni, og herrer benytter da badstugarderoben frem til senteret stenges den 29. juni. Mens senteret har sommerstengt blir også dusjsonen i damegarderoben pusset opp.
 • Det vil bli støy og støv.

Kristian Ottosens hus, 1. etasje

Utskifting av tekniske anlegg

02.05.19

Uke 28, 2019

Leif Jarle Haugen

Eiendomsavdelingen skal skifte ut tekniske anlegg i Akademika bokhandel i 1. etasje i Kristian Ottosens hus. Arbeidene er en konsekvens/fortsettelse av arbeidene for SiO Helse.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes i forbindelse med arbeider i himling. Spesielt støyende arbeider skal utføres utenom vanlig arbeidstid.

 • All inn- og uttransport vil være fra øst (mot Georg Sverdrups hus). Det blir ingen spredning av støv mot tilliggende arealer.

 • Det vil bli redusert tilgjengelighet i bokhandelen.

Lids hus – Botanisk museum

Ombygging av pauserom 19.08.19 15.12.19 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal renovere og bygge om rom 222 til kontorplasser/bibliotek. Kjøkkenet skal rives, overflatene skal males og det skal etableres ny håndvask, ny belysning og nytt gulvbelegg. Rommet møbleres med kontorpulter, stoler og bokhyller.

Konsekvenser:

 • Det blir begrenset med støy, men det må påregnes noe trafikk av håndverkere i byggeperioden. Arbeidet vil skje i normal arbeidstid.
 • Det blir noe lokalt støv, men det gjøres tiltak for å hindre at støvet spres.
 • Det gjøres tiltak for å hindre at skadedyr fra emballasje o.l. kommer inn i bygget.
 • Dersom det blir nødvendig å stenge av områder, vil dette varsles på forhånd.
 • Rømningsveier opprettholdes.

Naturhistorisk museum: Bygging av Klimahuset

Bygging av Klimahuset

November 2018

Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.

 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.

 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.

 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

Naturhistorisk museum: Utvidelse av byggeplass

Klimahuset: Omlegging av gang- og sykkelvei i Monrads gate

Uke 6, 2019

Uke 52, 2019

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Byggeplassen for Klimahuset i Botanisk hage blir utvidet. Etter avtale med Bymiljøetaten vil dette sperre en del av Monrads gate ved den nord-østlige delen av Botanisk hage.

Konsekvenser:

 • Syklende og gående må følge midlertidig gang- og sykkelvei over fotballbanen.

 • Omleggingen blir skiltet.

NEMKO-bygget: Ombygging

Ombygging av deler av underetasjen 24.06.19 01.10.19 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilpasse deler av NEMKO-byggets underetasje, sydblokk (SB) og nybygg syd (SSB), i forbindelse med at ARENA Senter for europaforskning flytter inn.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes normal byggeaktivitetsstøy generelt i hele byggefasen, og spesielt i rivefasen som er estimert fra uke 26 til uke 30.
 • Arbeider som kan oppleves som sjenerende støy i perioden utover rivefasen vil fortrinnsvis forekomme før kl. 08:00 og etter kl. 16:00.
 • Deler av parkeringsplassen på byggets sydside vil benyttes som riggområde.

Ole-Johan Dahls hus: Ombygging

Ombygging i Informatikkbiblioteket Uke 22, 2019 Uke 28, 2019 Leif Jarle Haugen

Eiendomsavdelingen skal etablere nytt inngangsparti til biblioteket, og resepsjonen får ny plassering. Det skal også etableres to grupperom der dagens skranke er plassert.

Konsekvenser:

 • Noe støy må forventes, men de mest støyende arbeidene planlegges utført før kl. 09.00 og etter kl. 16.00.
 • Det vil bli satt opp midlertidige vegger for å avskjerme arbeidsområdene i biblioteket.
 • Det vil bli intern flytting i biblioteket.

Ole Johan Dahls hus: Utbedring av fasade

Utbedring av fasaden på hele bygningen 01.07.2019 Uke 51, 2019 Eivind Nygård

Statsbygg skal utbedre fasaden på Ole Johan Dahls hus. Det er avdekket feil og mangler i fasadens konstruksjon som gjør at vann trenger inn. 

 • Uke 27 går med til rigging og montering av stillas. Arbeidet på fasaden begynner i uke 28.
 • Stillaset monteres fra hovedinngangen, rundt bygget ut mot Forskningsparken, til og med studentkjelleren Escape, ved vannspeilet. Arbeidet på dette området skal være avsluttet og stillas fjernet til uke 33. 
 • Prosjektet har en egen side som oppdateres fortløpende med informasjon om fremdrift og konsekvenser fra byggherre og entreprenør.

Konsekvenser:

 • Alle innganger er tilgjengelige som vanlig.
 • Det vil bli litt støy i forbindelse med boring og saging i vegg. 
 • Det blir ikke støv ute eller inne.
 • Det vil bli mindre utsyn og lys der stillasene er satt opp. De er dekket av nett.

Svein Rosselands hus: Tilpassing av arealer

Tilpassing av arealer til Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

04.02.19 31.10.19 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om eksisterende arealer i Svein Rosselands hus som skal huse SFF-en Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) sammen med øvrig del av Institutt for teoretisk astrofysikk.

Konsekvenser: 
På grunn av støy, støv, omfattende elektriske arbeider og utskiftning ventilasjonsanlegg er bygningen fraflyttet i byggeperioden.

Svein Rosselands hus: Etablering av rømningsvei

Etablering av ny rømningsvei 03.12.18 Uke 48, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal etablere en ny rømningsvei på vestsiden av Svein Rosselands hus. Jordmasser graves opp og fjernes før byggingen starter.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med fjerning av jordmasser.
 • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil bli stengt i byggeperioden.
 • Parkeringsplassene rett foran Svein Rosselands hus vil bli stengt for lagring av jordmasser.

Villa Eika: Takarbeid

Reparasjon og kontroll av taket 30.07.19 06.08.19 Frode Buraas

Eiendomsavdelingen skal sjekke taket på Villa Eika for løse steiner og reparere det.

Konsekvenser:

 • Det blir minimalt med støy og støv
 • Området der arbeidet pågår blir sperret av

W. C. Brøggers hus, brakkerigg: strømutkobling

Strømutkobling i brakkerigg 10.08.19 10.08.19 Thor Thomassen

Strømmen vil kobles ut i brakkeriggen lørdag 10. august 2019, i forbindelse med omlegging av strøm for Brøggers hus.

Konsekvenser:
Brakkeriggen vil ikke ha strøm store deler av denne dagen.

W. C. Brøggers hus: Rehabilitering

Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
 • Åpner for publikum i 2021

W. C. Brøggers hus: Gravearbeider

Gravearbeid i forbindelse med rehabiliteringen 23.04.19 15.09.19 Thor Thomassen

I forbindelse med rehabiliteringen av Brøggers hus skal Eiendomsavdelingen:

 • Grave og legge fjernvarme fra Monrads gate til Brøggers hus.
 • Grave og legge nye el-kabler til brakkeriggen for Naturhistorisk museum, Museumsbutikken og Brøggers hus/Klimahuset.
 • Grave for ny drenering og nytt tilbygg på nordenden av Brøggers hus.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe lokal støy fra maskiner.
 • Det må påregnes noe lokalt støv fra gravearbeidene.
 • Adkomst til gartnertomten i nord vil bli opprettholdt i hele perioden.

I perioder:

 • Adkomst til brakkeriggen vil bli lagt om.
 • Kjøring og gangadkomst forbi nordsiden av Brøggers hus vil være stengt.
 • Varemottak for brakkerigg og museumsbutikken må flyttes.

Det vil bli varslet særskilt til berørte brukergrupper i forkant av fysisk oppstart.

Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, eiendomskoordinator og administrasjon.
Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 9. aug. 2019 14:37