Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                  Oppstart   Ferdig   Kontaktperson

Domus Bibliotheca, Domus Media og Aulaen

Tilstandsanalyse av fasade og tak 21.11.18 14.12.18 Eivind Nygård

Eiendomsavdelingen skal bruke lift for å gjennomføre en visuell besiktigelse av fasade og tak på Domus Bibliotheca, Domus Media og Aulaen.

Fremdriftsplan:

 • Onsdag 21. november fra kl. 08.00 til 16.00: Stor lift foran Aulaen, med oppstilling på brosteinsplassen og deretter foran biblioteket, samt på fortauet i Karl Johans gate og Fredriks gate.
 • Torsdag 22. november fra kl. 08.00 til 16.00: Mindre lift i hagedelen, med oppstilling rundt Domus Bibliotheca og Aulaen.
 • Fredag 23. november og evt. mandag 26.november fra kl. 08.30 til 13.00 begge dager: Innendørs befaring av alle etasjer samt kjeller i Domus Bibliotheca.
 • Onsdag 12. desember og evt. fredag 14. desember kl. 08.30 til 13.00 begge dager: Innendørs befaring av alle etasjer samt kjeller i Aulaen.

Konsekvenser:

 • Noe støy fra liften må påregnes.

Domus Medica

Bygging og tilpassing av lokaler for to nye SFF-er 09.07.18 15.12.18 John Helge Stensrud

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilpasse lokaler i forbindelse med to nye sentre for fremragende forskning: SFF Cancer Cell Reprogramming og SFF Chip platform for drug discovery.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men det gjøres tiltak for å begrense dette.
 • Intern flytting er avklart med instituttet.
 • Noen områder vil være avstengt i deler av byggeperioden.

Eilert Sundts hus, blokk B

Ombygging av garderobe 12.11.18 15.12.18

Tore Bexrud

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bygge om renholdseksjonens garderobe i kjelleretasjen.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy mellom kl. 07.00 og 09.00.
 • Det vil bli noe støv.

Eilert Sundts hus, blokk B

Bytte automatikktavle for ventilasjon og varme

10.12.18 14.12.18

Tore Bexrud

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte automatikktavle for ventilasjon og varme i Eilert Sundts hus B.

Konsekvenser:

 • Ventilasjon til SV-kafeen, SV-kjelleren, underetasjen og kjelleren blir avslått.
 • Varme, radiatorer og hovedventilasjon i 2. – 12. etasje blir kun berørt i korte perioder for omkobling.

Farmasibygningen

Ombygging fra lab til undervisning i rom 483 og 484 22.10.18 12.12.18 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal pusse opp rom 483 og 484 i 4. etasje i Farmasibygningen. Fast innredning, inkludert servanter og rør, rives. Det blir lagt nytt gulvbelegg og alle overflater pusses og males. Ventilasjonsventiler flyttes.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy under rivearbeidene de første dagene. I hovedsak er det lette arbeider, men noe sporadisk og kortvarig støy må påregnes.
 • Lite fare for støv. Bokskap i korridor er avtalt flyttet.
 • Bygningen og etasjen vil være åpen.

Frederikke

Kapellet stenges for skifte av belysning 03.12.18 31.12.18 Frode Buraas

Eiendomsavdelingen skal skifte til LED-belysning i kapellet som ligger inne i Frederikkebygningen.

Konsekvenser:
- Rommet vil være stengt for besøk og bruk, etter avtale med studentpresten.
- Det blir minimalt med støy og støv.

Frederiks gate 3

Felling av to trær 04.12.18 Uke 49, 2018 Martin Wynn
Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen må felle to trær i Frederiks gate 3 på grunn av forestående riving av brakkerigg.

 • Det blir støy fra motorsag og fliskutter.
 • Noen parkeringsplasser blir stengt mens arbeidet pågår.

Fysikkbygningen: Ombygging

Ombygging av etasjer Uke 14, 2018 Uke 5, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Arbeidet i østfløyens fjerde etasje og  K1 kjeller begynner i uke 14.
Arbeidet i 3. etasje østfløy og 2. etasje midtfløy starter i slutten av juni.

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Fysikkbygningen: Planlagt strømbrudd

Planlagt strømbrudd i deler av østfløyen 13.12.18, kl. 16:00 14.12.18, kl. 08:00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen må utbedre gamle el-fordelinger fordi de er i dårlig stand. Deler av alle etasjer i Fysikk øst blir uten strøm mens arbeidet pågår.

Konsekvenser:

 • Disse rommene vil være uten strøm:
  • Korridor ØK26
  • Kontor ØK17, 19A, 19B, 20, 21, 21C, 21B, 22, 23, 24, 27, 28
  • Korridor Ø117
  • Laboratorium Ø187, 188, 189 og 190
  • Kontor Ø192, 193, 194, 195
  • Korridor Ø287
  • Laboratorium Ø282, 284, 283, 285A, 285B
  • Møterom Ø286
  • Kontor Ø288, 289, 290, 291
 • Stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd må skrus av innen kl. 16:00 torsdag 13. desember.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang til den via Remote Desktop. UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra.

Fysikkbygningen: Planlagt strømbrudd

Planlagt strømbrudd i deler av østfløyen 18.12.18 kl. 16:00 19.12.18 kl. 08:00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen må utbedre gamle el-tavler fordi de er i dårlig stand. Deler av alle etasjer i Fysikkbygningen øst blir uten strøm mens arbeidet pågår.

Konsekvenser:

 • Disse rommene vil være uten strøm:
  • Kjeller: rom ØK83A til ØK 92 og ØK02 til ØK16, samt ØK 18 og ØK 19B.

  • 1. etasje: kontor Ø171 til Ø184, korridor Ø115 og Ø116, kurssal Ø187, laboratorium Ø196 til Ø199.

  • 2. etasje: rom Ø258 til Ø282, Ø292 til Ø295, korridorer Ø297, Ø202 og Ø278

  • 3. etasje: Hele delen av østfløyen som er i bruk

 • Stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd må skrus av innen kl. 16:00 tirsdag 18. desember.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang til den via Remote Desktop. UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra.

Geitmyrsveien 69/71

Felling av tre 06.12.18 Uke 49 Martin Wynn
Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen må felle et skadet tre ved oppkjørselen til  Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien 69/71.

Konsekvenser:

 • Det blir støy fra motorsag og fliskutter.
 • Noen parkeringsplasser blir stengt mens arbeidet pågår.

Harald Schjelderups hus

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 Uke 52, 2018

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Helga Engs hus, utendørs

Reparasjon av fontene Uke 46, 2018 Uke 52, 2018 Ulla Uberg

Eiendomsavdelingen skal tette dekket rundt skulpturfontenen Velle, som i dag lekker vann til grunnen rundt. Fontenen står på plassen foran Helga Engs hus. Kantstein rundt hele fontenen skal fjernes for å få utført arbeidet.

Konsekvenser:

 • Steinene lagres på plassen og settes tilbake når alt er tettet.
 • Området blir sikret.

Henrik Wergelands hus

Ombygging av 1. og 2. etasje 10.12.18 12.04.19 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om og modernisere Senter for Ibsenstudiers lokaler 1. og 2. etasje. 

Konsekvenser:

 • Lokalene vil være utilgjengelige i tiden arbeidet pågår. 
 • Inngangen vil være stengt mellom 13.12.18 og 15.01.19. Alternativ adkomst via Niels Treschows hus.
 •  Det vil bli en del støy når deler av 1. etasje rives i perioden 12.12.2018 - 07.01.2019.
 • Det vil bli en del støy 07.01.2019 - 31.01.2019. Da skal mye i 2. etasje rives.
 • Det vil bli noe støy i hele byggefasen, fortrinnsvis før 08:00 og etter 16:00.
 • Det blir noe støv i forbindelse med riving.
 • Flytting og fjerning av inventar er avtalt mellom prosjektleder og brukers representant.
 • Parkeringsplassene på vestsiden av bygningen blir benyttet som riggområde.

Henrik Wergelands hus

Oppussing av garasjeanlegget 03.01.19 30.01.19 Frode Buraas
Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte ut garasjeportene og pusse opp fasadene på garasjeanlegget ved Henrik Wergelands hus.

Konsekvenser:

 • Enkelte parkeringsplasser vil bli utilgjengelige i oppussingsperioden.
 • Det vil bli noe støy og støv.

Historisk museum

Rehabilitering av fasaden 01.06.18 01.09.19 Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.
 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.
 • Museet holder åpent som normalt.
 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.
 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.
 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kristian Ottosens hus: Ombygging

Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 52, 2018 Leif Jarle Haugen

SiO Helses lokaler i  2. etasje er i dårlig stand og midlertidig fraflyttet. For å oppgradere bygget til dagens standard, er det nødvendig å skifte fasader, endre planløsning, etablere ny heis og skifte alle tekniske anlegg.

I 1. etasje skal det gjennomføres ombygging i USITs lokaler og tidligere teknisk rom for minibank.

Konsekvenser:

 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) bil være stengt.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Avsperret område kan utvides ved behov – uten forvarsel.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 

Kristian Ottosens hus: Planlagt strømstans

Planlagt strømstans 13.12.18, kl. 20:00 13.12.18, kl. 22:00 Leif Jarle Haugen

I forbindelse med rehabiliteringen av Kristian Ottosens hus må Eiendomsavdelingen gjennomføre en planlagt strømstans. 

Konsekvenser:

 • Strømmen er borte og bygningen mørklagt.
 • Alle må være ute av bygningene innen kl. 20.00 
 • Bygningene er stengt fra kl. 20.00 til 22.00
 • Stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd må skrus av innen kl. 20.00 torsdag 13. desember.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang til den via Remote Desktop. UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra.

Lucy Smiths hus: Planlagt strømstans

Planlagt strømstans 13.12.18, 20:00 13.12.18, 22:00 Leif Jarle Haugen

I forbindelse med rehabiliteringen av Kristian Ottosens hus må Eiendomsavdelingen gjennomføre en planlagt strømstans. Kristian Ottosens hus, Smiths hus og Villa Eika deler hovedtavle, dermed blir alle tre påvirket.

Konsekvenser:

 • Strømmen er borte og bygningen mørklagt.
 • Alle må være ute av bygningene innen kl. 20.00 
 • Bygningene er stengt fra kl. 20.00 til 22.00
 • Stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd må skrus av innen kl. 20.00 torsdag 13. desember.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang til den via Remote Desktop. UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra.

Naturhistorisk museum, Botanisk hage

Bygging av Klimahuset November 2018 Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 92 69 76 76

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.
 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.
 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.
 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

P. A. Munchs hus

Bygging av vaskeri 12.11.18 15.12.18

Tore Bexrud

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bygge nytt vaskeri i kjelleretasjen, rom K 58.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy mellom kl. 07.00 og 09.00.
 • Det vil bli noe støv.

Svein Rosselands hus

Etablering av ny rømningsvei 03.12.18 Mai 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal etablere en ny rømningsvei på vestsiden av Svein Rosselands hus. Jordmasser graves opp og fjernes før byggingen starter.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med fjerning av jordmasser.
 • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil bli stengt i byggeperioden.
 • Parkeringsplassene rett foran Svein Rosselands hus vil bli stengt for lagring av jordmasser.

Svein Rosselands hus

Sikring og utbedring av fasaden 03.12.18 21.12.18 Ann-Liz J. Grønli

Eiendomsavdelingen skal sikre og utbedre fasaden på Svein Rosselands hus.

Konsekvenser:

 • Hovedinngangspartiet og bakdøren sikres med stillaser.
 • Sykkelparkeringen blir utilgjengelig i perioden arbeidene pågår. Nærmeste tilgjengelige sykkelparkering er ved hovedinngangen til Fysikkbygningen.
 • Det vil bli noe støy.

Villa Eika: Planlagt strømbrudd

Planlagt strømbrudd 13.12.18, 20:00 13.12.18, 22:00 Leif Jarle Haugen

I forbindelse med rehabiliteringen av Kristian Ottosens hus må Eiendomsavdelingen gjennomføre en planlagt strømstans. Kristian Ottosens hus, Smiths hus og Villa Eika deler hovedtavle, dermed blir alle tre påvirket.

Konsekvenser:

 • Strømmen er borte og bygningen mørklagt.
 • Alle må være ute av bygningene innen kl. 20.00.
 • Bygningene er stengt fra kl. 20.00 til 22.00
 • Stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd må skrus av innen kl. 20.00 torsdag 13. desember.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang til den via Remote Desktop. UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra.


Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 11. des. 2018 14:04