Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Domus Bibliotheca

Endring av rom 23.10.19 15.11.19

Anders Gulsrud

Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal endre rom K39 i Domus Bibliotheca fra PC-rom til kompaktarkiv. Rommet vil være klart til bruk 20. november 2019.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og støv i byggeperioden.
 • Dagens bruk avvikles.
 • Møblene i PC-rommet flyttes før kompaktarkivet monteres.

Domus Medica og Domus Medica tilbygg

Oppgradering og fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal oppgradere seks ladeplasser for elbil i parkeringsgarasjen til Domus Medica tilbygg, slik at de oppfyller dagens krav. Fire ladeplasser utenfor Domus Medica kan ikke oppgraderes til dagens krav og vil derfor fjernes.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Drøbak, Tollboden

Bygge servicebygg Uke 22, 2019 Uke 42, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal bygge servicebygg ved Tollboden i Drøbak. Bygningen skal inneholde HCWC, dusj, vaskerom og lager og blir ca 30 m2. Den skal brukes av Tollbodens brukere. 

Det vil bli både støy og støv mens arbeidet pågår.

Drøbak, Biologen

Fasaderehabilitering Uke 21, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal skifte ut bygningsdeler, reisverk og kledning som det er eller blir oppdaget råteskader i. Omfanget av råteskader er ikke endelig kjent men vil avdekkes i prosjektet. Rehabiliteringsarbeidet starter med syd- og vestfasaden.

Konsekvenser: 
- Det blir montert stillaser på syd- og vestfasaden.
- Stillasene begrenser sikt ut og lys inn i bygningen.
- Det vil bli støyende arbeid.
- Det vil bli utvendig støv.

Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus

Lokale strømutkoblinger 21.10.19 kl. 18.00 21.10.19 kl. 23.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal dokumentere oppbygning og tilstand på det elektriske anlegget i Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus. I den forbindelse vil det i kortere perioder bli lokale strømutkoblinger.

Konsekvenser:

 • Bygningene bør ikke benyttes i tidsperioden.
 • Strømmen vil forsvinne uanmeldt i ulike deler av bygningene.
 • Alle PCer og alt AV-utstyr bør skrus av før arbeidet starter.
 • Det blir kun kortere perioder med lokale utkoblinger, og det er ikke behov for provstrøm.

Farmasi- og fysikkbygningen, parkeringsplassen

Service på ladestasjoner 18.10.19 18.10.19

Morten B. Larsen

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal utføre årlig service på ladestasjonene for el-biler mellom Farmasi- og Fysikkbygningen.
El-biler må ikke være koblet til ladestasjonene denne dagen.

Konsekvenser:

 • El-ladestasjonene blir strømløse hele dagen og kan ikke brukes.
 • Det er fortsatt mulig å parkere på plassene.
 • Ladestasjonene kan brukes igjen lørdag 19. oktober.

Frederikke, studentparkeringen

Fjerning av ladeplasser for elbil
28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne ni ladeplasser for elbil på studentparkeringsplassen bak Frederikkebygningen, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem. Move About-bilene som har stått her vil flyttes til parkeringsplassen ved Lucy Smiths hus og Villa Eika.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Frederiks gate 3

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne fire ladeplasser for elbil på baksiden av Frederiks gate 3, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Fysikkbygningen, østfløyen

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne fire ladeplasser for elbil på baksiden av Fysikkbygningens østfløy, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Fysikkbygningen, Blindernkjelleren

Tilstandsregistrering av veggmalerier 07.11.19 kl. 09.00 07.11.19 kl. 16.00 Ulla Uberg

Eiendomsavdelingen har avtalt at Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) skal tilstandsregistrere veggmaleriene i Kafé Blindernkjelleren i Fysikkbygningen.

Konsekvenser:
Kaféen kan være åpen mens arbeidet pågår. Det kan være behov for at de som spiser der må flytte litt på seg slik at konservatorene kommer til på de enkelte veggene og de to søylene.

Gaustadalléen 30

Oppgradering og fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal oppgradere fire ladeplasser for elbil på parkeringsplassen på baksiden av Gaustadalléen 30, slik at de oppfyller dagens krav. Samtidig vil 72 ladeplasser på diverse parkeringsplasser tilknyttet bygningen fjernes fordi de ikke kan oppgraderes til dagens krav. .

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Geitmyrsveien 69/71, parkeringsgarasjen

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne tre ladeplasser for elbil i parkeringsgarasjen til Geitmyrsveien 69/71, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Geologibygningen, utendørs

Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Goran Asanovic

30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

Konsekvenser:
30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

Georg Sverdrups hus

Rensing av kunstverket Magisk kvadrat 01.10.19 31.10.19 Ulla Uberg

Magisk kvadrat, kobberrelieffet ved inngangen til biblioteket, skal renses og patineres. Arbeidet utføres av skulpturkonservator Joanna Hench.

Konsekvenser:
Rensingen utføres med white spirit som, i tillegg til patineringsmiddel, vil avgi noe lukt. Dette vil likevel ikke være sjenerende siden arbeidet foregår i den store foajéen med god lufting.

Helga Engs hus: Serversentral

Etablering av serversentral Uke 19, 2019 Uke 50, 2019 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere serversentral for Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • Instituttet holder fysisk til i Svein Rosselands hus, rett ved siden av Helga Engs hus.
 • Areal i Helga Engs hus er omdisponert for bygging av serversentralen.
 • Det omdisponerte arealet er i dag en del av et tilfluktsrom i bygningen.
 • Arbeidet vil foregå i kjeller, underetasje, på tak og i teknisk sjakt mellom kjeller og tak.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes. Spesielt støyende arbeid vil avtales nærmere med bruker.
 • Det vil bli noe støv, areal tildekkes ved behov.
 • Det vil bli trafikk av arbeidere og frakt av materiell gjennom vestibylen.
 • Det vil bli økt belastning på heis.

Helga Engs hus

Arbeid i varmesentralen 23.10.19 kl. 18.00 23.10.19 kl. 20.00

Morten B. Larsen

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte ut noen VVS-komponenter i varmesentralen i Helga Engs hus. Dette innebærer at vannet til hele bygningen må stenges av i et par timer.

Konsekvenser:
Det vil ikke bli tilgang på vann mellom kl. 18 og 20 denne dagen.

Henrik Wergelands hus: Ombygging av lokaler

Ombygging av 1. og 2. etasje

10.12.18

16.09.19

Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen har bygget om og modernisert Senter for Ibsenstudiers lokaler 1. og 2. etasje. Byggeprosjektet er avsluttet. På grunn av forsinket leveranse av møbler er lokalene klare til bruk 5. august i stedet for planlagt ferdigdato 12. april.

Historisk museum: Rehabilitering fasade

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

01.09.20

Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Idrettsbygningen

Nye lyktestolper 08.10.19 25.10.19

Martin Wynn

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte ut lyktestolper langs Idrettsbygningen og det skal legges ny strømkabel.

Konsekvenser:
Det vil bli litt støy fra anleggsmaskiner.

Kristine Bonnevies hus, økonomigården

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne to ladeplasser for elbil i økonomigården (Prestegårdsveien) utenfor Kristine Bonnevies hus, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Lids hus – Botanisk museum

Ombygging av pauserom 19.08.19 15.12.19 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal renovere og bygge om rom 222 til kontorplasser/bibliotek. Kjøkkenet skal rives, overflatene skal males og det skal etableres ny håndvask, ny belysning og nytt gulvbelegg. Rommet møbleres med kontorpulter, stoler og bokhyller.

Konsekvenser:

 • Det blir begrenset med støy, men det må påregnes noe trafikk av håndverkere i byggeperioden. Arbeidet vil skje i normal arbeidstid.
 • Det blir noe lokalt støv, men det gjøres tiltak for å hindre at støvet spres.
 • Det gjøres tiltak for å hindre at skadedyr fra emballasje o.l. kommer inn i bygget.
 • Dersom det blir nødvendig å stenge av områder, vil dette varsles på forhånd.
 • Rømningsveier opprettholdes.

Naturhistorisk museum: Rehabilitering av port

Rehabilitering av port i Jens Bjelkes gate 14.10.19 29.11.19

Martin Wynn

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere gang- og kjøreporten i Jens Bjelkes gate. Det skal støpes bunndrager og monteres nyproduserte portstolper og oppussede porter.

Konsekvenser:

 • Litt støy fra maskinbruk, men dette vil ikke foregå i nærheten av bygninger.
 • Adkomst gjennom porten vil bli sperret mens arbeidene pågår. Det er laget en åpning i smijernsgjerdet ca. 35 m til høyre for porten. Det vil bli skiltet til denne.

Naturhistorisk museum: Bygging av Klimahuset

Bygging av Klimahuset

November 2018

Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.

 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.

 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.

 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

Naturhistorisk museum: Utvidelse av byggeplass

Klimahuset: Omlegging av gang- og sykkelvei i Monrads gate

Uke 6, 2019

Uke 52, 2019

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Byggeplassen for Klimahuset i Botanisk hage blir utvidet. Etter avtale med Bymiljøetaten vil dette sperre en del av Monrads gate ved den nord-østlige delen av Botanisk hage.

Konsekvenser:

 • Syklende og gående må følge midlertidig gang- og sykkelvei over fotballbanen.

 • Omleggingen blir skiltet.

Observatoriet

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne to ladeplasser for elbil ved Observatoriet, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Ole Johan Dahls hus: Utbedring av fasade

Utbedring av fasaden på hele bygningen 01.07.2019 Uke 51, 2019 Eivind Nygård

Statsbygg skal utbedre fasaden på Ole Johan Dahls hus. Det er avdekket feil og mangler i fasadens konstruksjon som gjør at vann trenger inn. 

 • Uke 27 går med til rigging og montering av stillas. Arbeidet på fasaden begynner i uke 28.
 • Stillaset monteres fra hovedinngangen, rundt bygget ut mot Forskningsparken, til og med studentkjelleren Escape, ved vannspeilet. Arbeidet på dette området skal være avsluttet og stillas fjernet til uke 33. 
 • Prosjektet har en egen side som oppdateres fortløpende med informasjon om fremdrift og konsekvenser fra byggherre og entreprenør.

Konsekvenser:

 • Alle innganger er tilgjengelige som vanlig.
 • Det vil bli litt støy i forbindelse med boring og saging i vegg. 
 • Det blir ikke støv ute eller inne.
 • Det vil bli mindre utsyn og lys der stillasene er satt opp. De er dekket av nett.

Ole-Johan Dahls hus, parkeringsgarasjen

Oppgradering av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal oppgradere seks ladeplasser for elbil i parkeringsgarasjen til Ole-Johan Dahls hus, slik at de oppfyller dagens krav. 

Konsekvenser:

 • Det kan bli noe støy.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når arbeidet skal utføres.

Svein Rosselands hus: Tilpassing av arealer

Tilpassing av arealer til Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

04.02.19 31.10.19 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om eksisterende arealer i Svein Rosselands hus som skal huse SFF-en Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) sammen med øvrig del av Institutt for teoretisk astrofysikk.

Konsekvenser: 
På grunn av støy, støv, omfattende elektriske arbeider og utskiftning ventilasjonsanlegg er bygningen fraflyttet i byggeperioden.

Svein Rosselands hus: Etablering av rømningsvei

Etablering av ny rømningsvei 03.12.18 Uke 48, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal etablere en ny rømningsvei på vestsiden av Svein Rosselands hus. Jordmasser graves opp og fjernes før byggingen starter.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med fjerning av jordmasser.
 • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil bli stengt i byggeperioden.
 • Parkeringsplassene rett foran Svein Rosselands hus vil bli stengt for lagring av jordmasser.

Vikingskipshuset

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne fire ladeplasser for elbil på parkeringsplassen ved Vikingskipshuset, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.

Vilhelm Bjerknes' hus, Niels Henrik Abels hus og Sophus Lies auditorium

Lokale strømutkoblinger 26.10.19 kl. 09.00 26.10.19 kl. 16.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal dokumentere oppbygning og tilstand på det elektriske anlegget i Vilhelm Bjerknes hus, Niels Henrik Abels hus og Sophus Lies auditorium. I den forbindelse vil det i kortere perioder bli lokale strømutkoblinger.

Konsekvenser:

 • Bygningene bør ikke benyttes i tidsperioden.
 • Strømmen vil forsvinne uanmeldt i ulike deler av bygningene.
 • Alle PCer og alt AV-utstyr bør skrus av før arbeidet starter.
 • Det blir kun kortere perioder med lokale utkoblinger, og det er ikke behov for provstrøm.

W. C. Brøggers hus: Rehabilitering

Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
 • Åpner for publikum i 2021

W. C. Brøggers hus: Gravearbeider

Gravearbeid i forbindelse med rehabiliteringen 23.04.19 15.11.19 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal grave og legge fjernvarme fra Monrads gate til Brøggers hus, i forbindelse med rehabiliteringen av Brøggers hus.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe lokal støy fra maskiner og noe lokalt støv fra gravearbeider.
 • Adkomst til gartnertomten i nord vil bli opprettholdt i hele perioden.

I perioder:

 • Adkomst til brakkeriggen vil bli lagt om.
 • Kjøring og gangadkomst forbi nordsiden av Brøggers hus vil være stengt. Unntak for nødetater under utrykning til NHMs brakkerigg.
 • Varemottak for brakkerigg og museumsbutikken må flyttes.

Det vil bli varslet særskilt til berørte brukergrupper i forkant av fysisk oppstart.

ZEB-bygningen

Fjerning av ladeplasser for elbil 28.10.19 08.11.19 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal fjerne to ladeplasser for elbil på nedsiden av ZEB-bygningen, fordi de ikke oppfyller dagens krav og det ikke er mulig å oppgradere dem.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy fra maskiner i forbindelse med fjerning av ladestolper.
 • Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret av når stolper skal fjernes. Det sperres av dagen før arbeidet skal utføres.
Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, eiendomskoordinator og administrasjon.
 
Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 18. okt. 2019 15:36