Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?

Bygning/sted Prosjekt Oppstart Ferdig Kontaktperson

Blindernveien 11

Planlagt strømbrudd 29. juni 2018 kl. 07.00 29. juni 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Blindernveien 11.

Konsekvenser:

 • Bygningen vil være åpen mens arbeidene pågår.
 • Det vil bli enkelte strømutkoblinger i løpet av dagen.

Chateau Neuf

Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt 12. juli 2018 kl. 07.00 12. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer på Chateau Neuf.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

Domus Academica (Urbygningen)

Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

17. juli 2018 kl. 07.00 17. juli 2017 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Academica.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

Domus Bibliotheca

Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

16. juli 2018 kl. 07.00 16. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Bibliotheca.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Domus Media

Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

16. juli 2018 kl. 07.00 16. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Media.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Domus Media: Universitetets aula

Rehabilitering av døren til Universitetets aula 7. mai 2018 10. august 2018

Ken Jansen

Åke Appelqvist

 • Aulatrappen vil ha noe redusert framkommelighet.
 • Det blir minimalt med støv og lite støy, da mye av arbeidet vil foregå på verkstedet.

Domus Media: Universitetets aula

Tilstandsvurdering av maleriene, del to 26. juni 2018 10. august 2018 Ulla Uberg

Eiendomsavdelingen skal kartlegge delaminering og fjerne overflateforurensning på maleriene i Universitetets Aula. Prosjektet i fjor omfattet bl.a. Historien og Alma Mater. I år skal resten av maleriene i sceneområdet tas. Prosjektet er et samarbeid med Konserveringsseksjonen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

Konsekvenser:

 • Fremkommeligheten i trappehallen vil påvirkes noe ved inn- og utbæring av stillas.
 • Aulaen vil være stengt for publikum i denne perioden.

Domus Medica tilbygg

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt 26. juni 2018 kl 07.00 26. juni 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Medica tilbygg.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt 26. juni fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Domus Theologica

Bytte av inngangsdør ved personalinngang 20. juni 2018 kl. 07.00 20. juni 2018 kl. 16.00 Bjørge Austad

Eiendomsavdelingen skal bytte døren ved personalinngangen/vareleveringen i Domus Theologica.

Konsekvenser:

 • Utgangen er stengt i byggeperioden, alternativ ut- og inngang blir skiltet.
 • Det vil bli noe støy og støv.

Domus Theologica

Planlagt strømstans – bygningen blir stengt 27. juni 2018 kl. 07.00 28. juni 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Domus Theologica.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt i to dager mens arbeidene pågår.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Duehaugveien 8

Planlagt strømbrudd 13. juli 2018 kl. 07.00 13. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i forskerboligene i Duehaugveien 8.

Konsekvenser:

 • Strømmen kobles ut leilighet for leilighet.
 • Forskerboligene kan benyttes av beboerne, men hver leilighet vil være uten strøm i en periode mens arbeidene i leiligheten pågår.

Eilert Sundts hus: Utendørs

Utvidelse av renovasjonspunktet ved sykkelparkeringen/garasjen.  Uke 23, 2018 Uke 27, 2018

Mesut Kasikci

Åke Appelqvist

 • Det vil bli noe støy og støv.
 • Det vil bli litt mindre plass til parkering av sykler på denne parkeringen.

Farmasibygningen: Utendørs

Reparasjon av hull og ny asfalt i Moltke Moes vei 13. juni 2018 13. juni 2018 Martin Wynn

Eiendomsavdelingen skal reparere hull og sørge for ny asfalt i Moltke Moes vei, mellom Farmasibygningen og Geologibygningen.

Konsekvenser:

 • Det blir støy onsdag 13. juni etter kl.15.00.
 • Det blir litt støv.
 • Framkomsten til Farmasibygningen og Helga Engs hus fra øst blir noe begrenset.
 • Omdirigering på stedet – følg anvisningene.

Frederikke

Rivingsarbeid i den gamle puben 18. juni 2018 25. juli 2018 Sten-Are Harjo

Eiendomsavdelingen skal rive det eksisterende inventaret i den gamle puben i Frederikke, og lokalene skal klargjøres for midlertidige kontorarbeidsplasser.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støv i forbindelse med rivingen.
 • Det vil bli noe støy i denne fasen.
 • Det vil bli plassert avfallscontainere mellom Frederikke og Lucy Smiths hus.

Frederiks gate 3

Rehabilitering av toaletter og etablering av ramper i korridor Uke 7, 2018 Uke 23, 2018 Anders Gulsrud
 • Det blir støy i forbindelse med riving, hulltaking og annet arbeid.
 • Det blir støv i forbindelse med riving og annet arbeid. Det gjøres tiltak for å redusere støvspredningen.
 • Det er satt opp midlertidig toalettbrakke i bakgården for brukerne.
 • 7 - 8 parkeringsplasser (inkludert alle ladeplasser) brukes til rigg.
 • Vi etablerer midlertidig plass for lading av elbil.
 • Matvarelageret i kjelleren må flyttes mens det etableres nye rørføringer til toalett.

Fysikkbygningen

Ombygging av etasjer Uke 14, 2018 Uke 5, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal i gang med å bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Arbeidet i østfløyens fjerde etasje og  K1 kjeller begynner i uke 14.
Arbeidet i 3. etasje østfløy og 2. etasje midtfløy starter i slutten av juni.

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Geitmyrsveien 71

Ny forskningsklinikk ved Institutt for klinisk odontologi Uke 25 2018 Uke 34 2018 Svein Ellingson Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere en klinisk forskningsklinikk ved Institutt for klinisk odontologi.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy. Tidspunkt for spesielt støyende arbeider planlegges sammen med instituttet.
 • Det vil bli noe støv. Vi iverksetter tiltak som hindrer spredning.
 • Instituttet ivaretar behovet for flytting.
 • I byggeperioden vil det bli økt belastning i heis, korridorer og trapper til og fra 5. etasje.

Geitmysrveien 69 og 71

Planlagt strømbrudd – bygningene blir stengt 4. juli 2018 kl 07.00 4. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Geitmyrsveien 69 og 71.

Konsekvenser:

 • Bygningene er stengt kl 07.00 – 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningene er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Georg Morgenstiernes hus

Fallsikring på tak og utspring Uke 44, 2017 Uke 25, 2018 Dag Vargset
Det vil bli noe støy.
Arbeidet ble utsatt i vinter på grunn av frost, men er nå startet opp igjen. 

Georg Morgenstiernes hus

Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

13. juli 2018 kl. 07.00 13. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Georg Morgenstiernes hus.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt 13. juli fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Georg Sverdrups hus

Lekkasjesøk, gatevarme 25. mai 2018 25. juni 2018 Ole Martin Boger
Eiendomsavdelingen skal gjennomføre lekkasjesøk på snøsmelteanlegget.
Det vil bli noe støy.

Gymnastikkbygningen

Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

17. juli 2018 kl. 07.00 17. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Gymnastikkbygningen.

Konsekvenser:

 • Bygningen er stengt fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

Harald Schjelderups hus: PSI

Ombygging for Psykologisk institutt Uke 2, 2018 Uke 23, 2018 Leif Jarle Haugen
 • Det vil bli noe støyende arbeider. Meget støyende arbeider vil bli lagt til før kl. 09.00
 • Støv vil begrenses til byggeområdet.
 • Arealene som blir bygget om og noen tilstøtende arealer må fraflyttes. Instituttet har informert sine brukere om hvilke arealer det gjelder.

Harald Schjelderups hus: Teknisk anlegg

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 Uke 30, 2018

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Henrik Wergelands hus

Bytte bordkledning på inngangsparti Uke 22, 2018 Uke 24, 2018

Frode Buraas

Åke Appelqvist

 • Det vil bli noe støy og støv.
 • Hoveddøren kan bli sperret av i perioder. Omvei blir skiltet.

Henrik Wergelands hus

Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

9. juli 2018 kl. 07.00 11. juli 2018 kl. 17.00

Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Henrik Wergelands hus.

Konsekvenser:

 • Bygningen blir stengt 9. – 11. juli.
 • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
 • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

Historisk museum

Planlagt strømbrudd 25. juni 2018 kl. 07.00 25. juni 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Historisk museum.

Konsekvenser:

 • Bygningen er åpen for ansatte.
 • Om morgenen blir det strømbrudd i hele bygningen.
 • Deretter blir det strømbrudd etasjevis oppover.
 • Husk å lagre dokumenter regelmessig. Følg ellers anvisninger i e-post fra fakultetet.

Kristian Ottosens hus

Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 52, 2018 Leif Jarle Haugen

SiO Helses lokaler i  2. etasje er i dårlig stand og midlertidig fraflyttet. For å oppgradere bygget til dagens standard, er det nødvendig å skifte fasader, endre planløsning, etablere ny heis og skifte alle tekniske anlegg.

I 1. etasje skal det gjennomføres ombygging i USITs lokaler og tidligere teknisk rom for minibank.

Konsekvenser:

 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) bil være stengt.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Avsperret område kan utvides ved behov – uten forvarsel.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 

Kristine Bonnevies hus: Kjeller og gårdsplass

Rørfornying av bunnledninger for spillvann 4. juni 2018 24. august 2018 Jan Erik Olsen

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe kompressor- og motorstøy fra kjelleretasje og gårdsplass.
 • Det vil bli noe støv.
 • Noen toaletter stenges periodisk. Henvisning til andre nærliggende toaletter vil henges opp ved avstengt toalett.
 • Noen laboratorier stenges periodisk. Forhåndsvarsles og koordineres med brukerkontakt Kathrine Schou.
 • Lukt kan forekomme.

Kristine Bonnevies hus: Dyrestall

Utbedring av dyrestall Uke 7, 2018 Uke 22, 2018 Jon Helge Stensrud
 • Eiendomsavdelingen skal utbedre og oppgradere overflatene i dyrestallen, det elektriske anlegget og ventilasjonsanlegget.
 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • IBV (Institutt for biovitenskap) ivaretar behov rundt flytting/tilgjengelighet.

Kristine Bonnevies hus: SFF

Oppussing og tilrettelegging av areal for Senter for fremragende forskning Uke 8, 2018 Uke 25, 2018 Svein Venjum
 • Eiendomsavdelingen skal pusse opp og tilrettelegge areal for etablering av nytt Senter for fremragende forskning.
 • Det blir noe støy. Spesielt støyende arbeider utføres utenfor kjernetid.
 • Det blir støv, man forsøker å holde det innenfor byggeområdet.
 • Flytting er påkrevd. Dette er ivaretatt av Institutt for biovitenskap (IBV)

Lids hus

Ombygging av kjeller Uke 6, 2018 Uke 26, 2018 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal:

 • Bygge nytt mottaksrom for herbariet.
 • Oppgradere søndre del av kjelleren med kontorer for NHM, nytt lunsjrom, nye toaletter,  moppevask og lager for renholdsseksjonen.
 • Flytte bygningsdrifts garderobe og lager ut av bygningen.
 • Fjerne asbest og oppgradere overflatene.
 • Etablere eget ventilasjonsanlegg for de ombygde kjellerarealene, men dette avhenger av godkjenning fra myndighetene.
 • Sette inn ny belysning.
 • Bygge om lunsjrommet i 2. etasje etter at arbeidene i kjelleren er sluttført.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy i byggeperioden. Entreprenøren vil forsøke å minimalisere støyen og legge støyende arbeider til tider som er til minst mulig sjenanse. Brukerne blir varslet ved særskilt støyende arbeider.
 • Det vil bli noe støv i områdene det arbeides i. Det blir satt inn midlertidig tettinger mot øvrig virksomhet i bygningen.
 • Ombyggingssonene er stengt i byggeperioden.
 • Noen ytterdører i kjelleren vil være stengt. Brukerne av bygningen informeres.
 • Flytting av mottaksrom for herbariet skjer i samarbeid med NHM.
 • Utvendig rigg. Dette settes opp i samråd med NHM.

  Lucy Smiths hus: 9. etasje

  Nytt lysanlegg 18. juni 2018 6. juli 2018 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal skifte ut lysanlegget i fellesarealene og i enkelte kontorer i niende etasje i Lucy Smiths hus. Nye lysarmaturer og nytt lysstyringsanlegg monteres.

  Konsekvenser:

  • Det blir begrenset bruk av verktøy og håndmaskiner. Vi forsøker å benytte dette før kl. 09.00.
  • Det vil bli noe støv fra himlinger/lysarmaturer som demonteres.
  • Alle rom kan benyttes. Kunst i etasjen flyttes. Elektriker kan sperre av mindre områder i korte perioder.
  • Lyset i korridoren er avslått i uke 25, og lyset i flere kontorer er avslått i uke 26. Når lyset kommer tilbake vil det stå på full styrke konstant enn periode før det innreguleres.

  Medianfiguren 

  Rehabilitering og konservering 22. mars 2018 31. oktober 2018 Ulla Uberg

  Eiendomsavdelingen skal ta ned skulpuren Medianfiguren for rehabilitering og konservering. Arbeidet skal utføres på Nationalmuseet i København. Medianfiguren står ved betongveggen mot Pytagoras’ hage, ved Niels Henrik Abels hus.

  Det kan bli litt støy i forbindelse med demontering og remontering av skulpturen.

  Minister Ditleffs vei 20

  Planlagt strømbrudd 20. juni 2018 kl. 07.00 20. juni 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i forskerboligene i Minister Ditleffs vei 20.

  Konsekvenser:

  • Strømmen kobles ut leilighet for leilighet.
  • Forskerboligene kan benyttes av beboerne, men hver leilighet vil være uten strøm i en periode mens arbeidene i leiligheten pågår.

  Niels Henrik Abels hus

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

  30. juli 2018 kl. 07.00 31. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Niels Henrik Abels hus.

  Konsekvenser:

  • Bygningen blir stengt.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Niels Henrik Abels hus: 6. – 12. etasje

  Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 Uke 31, 2018 Sten-Are Harjo

  Eiendomsavdelingen skal:

  • Totalrehabilitere 6. – 11. etasje.
  • Rehabilitere deler av 12. etasje.

  Konsekvenser:

  • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
  • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
  • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
  • Ventilasjonsanlegget for hele bygningen vil bli avslått i korte perioder – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
  • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
  • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
  • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.

  Niels Treschows hus

  Ombygging av arkivlokaler i 2. etasje Uke 13, 2018 Uke 22, 2018 Leif Jarle Haugen

  Eiendomsavdelingen skal bygge om arkivlokaler i 2. etasje i Niels Treschows hus. Vi skal sette opp interne skillevegger og lage to døråpninger.

  Konsekvenser:

  • Under rivearbeidene i uke 13 vil det bli betydelig støy.
  • Deretter mindre støy frem til ferdigstilling.
  • Når vi skal lage døråpninger i murvegg vil det bli en del støv. Derfor setter vi opp sluser/telt i korridor.

  Niels Treschows hus

  Planlagt strømstans – bygningen blir stengt 9. juli 2018 kl. 07.00 11. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Niels Treschows hus..

  Konsekvenser:

  • Bygningen er stengt 9. – 11. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Ole-Johan Dahls hus

  Planlagt strømstans – bygningen blir stengt 2. juli 2018 kl. 07.00 3. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Ole-Johan Dahls hus.

  Konsekvenser:

  • Bygningen er stengt 2. – 3. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.
  • 4. juli skal mindre elektriske arbeider utføres. Da kan bygningen brukes som normalt.

  P.A. Munchs hus

  Montering av persiennebrytere Uke 17, 2018 Uke 22, 2018 Rune Greaker
  Frode Buraas
  Åke Appelqvist

  Eiendomsavdelingen skal montere nye motorer til de utvendige persiennene i 3. og 4. etasje. Samtidig monterer vi trådløse, innvendige brytere i alle kontorer og møterom. Vi skal også legge ny kurs til sikringsskapene og merke disse.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy når vi borer, men kun noen få minutter per jobb.
  • Vi skal bruke lift til i forbindelse med det utvendige arbeidet. Den skal stå i Ivar Aasens hage på underlag som beskytter grunnen.

  P.A. Munchs hus

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt 9. juli 2018 kl. 07.00 11. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i P.A Munchs hus.

  Konsekvenser:

  • Bygningen er stengt 9. – 11. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Parkanlegget

  Planlagt strømbrudd 29. juni 2018 kl. 07.00 29. juni 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Parkanlegget (Blindernveien 43).

  Konsekvenser:

  • Bygningen vil være åpen, men med redusert aktivitet.
  • Det vil bli enkelte strømutkoblinger i løpet av dagen.

  Professorboligen

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

  16. juli 2018 kl. 07.00 16. juli kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Professorboligen. Bygningen holdes stengt 16. juli.

  Robert Colletts hus
  - Zoologisk museum

  Etablering av verksted og nye personalgarderbober Uke 18, 2018 Uke 26, 2018 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal etablere nytt verksted og nye personalgarderober for Drifts- og vedlikeholdsavdelingen i rom 0006 (K2) i Robert Colletts hus

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy.
  • Det vil forekomme støv inne i byggesonen. Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.
  • Det opprettes et lite riggområde utenfor Colletts hus.
  • Det vil bli noe varetransport i heis.

  Sognsveien 66

  Planlagt strømbrudd 20. juni 2018 kl. 07.00 20. juni 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i forskerboligene i Sognsveien 66.

  Konsekvenser:

  • Strømmen kobles ut leilighet for leilighet.
  • Forskerboligene kan benyttes av beboerne, men leilighet for leilighet vil være uten strøm mens arbeidene pågår.

  Sophus Bugges hus

  Utbedring av plen Uke 19, 2018 Uke 21, 2018 Erik Munthe-Kaas

  Eiendomsavdelingen skal utbedre plenarealene mellom Sophus Bugges hus og Idrettsbygningen.  Utbedringen som ble utført etter det store byggeprosjektet i fjor var dessverre ikke god nok, og må derfor utføres på nytt i år.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy fra anleggsmaskiner.
  • Det vil bli noe støv ved anleggsarbeider.

  Sophus Lies auditorium: uteområdet mot Pytagoras' hage

  Nytt fundament for Medianfiguren

  Uke 22, 2018 Uke 24, 2018 Ulla Uberg

  Eiendomsavdelingen skal etablere nytt fundament for Medianfiguren, som nå er til konservering.

  Konsekvenser:

  • Noe støy i forbindelse med graving og fjerning av stein.
  • Noe støv i forbindelse med graving.

  Sophus Lies auditorium

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt 30. juli 2018 kl. 07.00 31. juli 2018 kl. 17.00 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Sophus Lies auditorium.

  Konsekvenser:

  • Bygningen blir stengt 30. – 31. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.

  Universitetets barnehage

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt 5. juli 2018 5. juli 2018 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Universitetets barnehage i Gaustadalléen 7. Bygningen holdes stengt 5. juli.

  Vilhelm Bjerknes' hus

  Planlagt strømbrudd – bygningen blir stengt

  30. juli 2018 kl. 07.00 31. juli 2018 kl. 17.00

  Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal utføre nødvendig service og vedlikehold av sikringer i Vilhelm Bjerknes' hus.

  Konsekvenser:

  • Bygningen blir stengt 30. – 31. juli.
  • Det er ikke mulig å hente noe mens bygningen er stengt.
  • Remote Desktop blir utilgjengelig under strømbruddet. Følg rådene i e-posten fra fakultetet.

  Waldemar C. Brøggers hus

  Kjelleren rehabiliteres Uke 46, 2017 Uke 28, 2018 Thor ThomassenThor Thomassen
  • Bygningen skal totalrehabiliteres og er stengt.
  • Bygningene rundt blir antagelig lite berørt av støy og støv.
  • Det blir inn- og utkjøring av masser i Botanisk hage mot nord i hele byggeperioden.
  • Det blir etablert riggområder langs bygningen

  ZEB-bygningen

  Legge fiberkabel mellom ZEB-bygningen og Bamsebo Barnehage 5. juni 2018 13. juni 2018

  Morten Bråtømyr Larsen, tlf. 971 48 735.

  Åke Appelqvist

  Eiendomsavdelingen skal legge fiberkabel fra ZEB-bygningen (siden vendt mot Kjemibygget) til Bamsebo Barnehage.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe gravearbeid utenfor Bamsebo, men inne på barnehagens område vil det kun graves manuelt. En person vil stå vakt mens det graves, og sørge for at det er trygt for barnehagebarna.
  • Det vil bli noe støy de første to dagene i forbindelse med gravingen.
  • Det vil også bli noe støv, men kun utenfor bygg.
  • Etter gravearbeidet vil kabel trekkes.
  • Det blir noe arbeid innvendig i ZEB-bygningen, og noe inventar i enkelte rom må muligens flyttes.
  Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 15. juni 2018 10:27