Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Domus Juridica

Justering  av tekniske anlegg og utbedring av feil og mangler 01.10.19 31.12.20 Chandani Ratnaweera

Utleier Entra skal justere tekniske anlegg som ventilasjon, varmeanlegg, solskjerming samt belysning og dører i Domus Juridica. Feil og mangler som er oppdaget i forbindelse med overtakelsen og innflyttingen skal også utbedres.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med regulering av tekniske anlegg.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med utbedringsarbeidene.

Domus Media

Ombygging i kjeller Uke 22, 2020 Uke 34, 2020

Eiendomsavdelingen skal bygge om Institutt for sjøretts og Institutt for privatretts arealer i kjelleren i Domus Media. I tillegg skal lokalene males og el-kanaler, stikkontakter og lamper oppgraderes.  

Konsekvenser:

 • Alle kontorene er utilgjengelige mens arbeidet pågår.
 • Rommene må tømmes før arbeidet starter.
 • Ansatte må jobbe et annet sted.
 • Det blir noe støy i byggeperioden.
 • Det blir noe støv i byggeperioden.

Frederikke, Bunnpris

Ombygging av Bunnpris Blindern 02.06.20 20.08.20 John Odden (epost)
Tlf.: 90 08 37 08

Bunnpris skal bygge om butikken for å utnytte arealet bedre og blant annet utvide kasseområdet og flytte inngangen. 

 • Planlagt åpning av Post i butikk: 3. august 2020
 • Planlagt åpning av butikkdelen: 20. august 2020

Konsekvenser:

 • Arbeidet med demontering av hyller og annet inventar er allerede i gang.
 • Butikken vil være stengt i perioden arbeidet pågår.
 • Det vil bli noe støy, spesielt i forbindelse med riving i første periode.
 • Det må påregnes en del støv i byggeperioden.
 • Inngangen mot Lucy Smiths hus og Kristian Ottosens hus vil i perioder være stengt.
 • Besøkende til bygningen bes om å benytte hovedinngangen fra Frederikkeplassen.

 

Frederikke, kantine

Ombygging av deler av kantinen 25.05.20 17.08.20

Stian Bratli (epost)

Tlf.: 93 08 00 90

SiO skal bygge om deler av kantinen i Frederikke til å bli et sosialt spill- og aktivitetsrom for studenter og ansatte. Spisestedene Deiglig og Tacoteket bytter plass.

Konsekvenser:

 • Deler av kantinen i Frederikke vil være utilgjengelig i byggeperiden.
 • Det kan bli noe støv og støy.

  Frederiks gate 3, utendørs

  Arbeider i bakhagen 20.04.20 15.07.20 Martin Wynn

  Eiendomsavdelingen skal sette i stand bakhagen etter at brakkeriggen ble revet.

  Konsekvenser:

  • Parkeringsplassene på venstre side av porten blir utilgjengelige i perioden. De vil brukes til riggplass og deretter asfalteres.
  • Det vil bli noe støy.

  Fysikkbygningen, vest

  Oppussing av LAB i kjeller Januar 2020 Uke 27, 2020 Siri Olsen (epost)
  tlf. 41 38 33 83

  Eiendomsavdelingen skal pusse opp rom VUK54/VK50 i kjelleretasjen i Fysikkbygningens vestfløy.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy i byggeperioden.
  • Det vil bli noe støv i forbindelse med byggearbeider og inn-/ut-transport av byggematerialer.
  • Korridoren vil bli brukt til transport av byggematerialer, men fungerer som normalt.

  Fysikkbygningen, øst

  Rehabilitering av taket  08.05.20 01.11.20 Trygve Sogn

  Eiendomsavdelingen skal rehabilitere taket på Fysikkbygningens østre del.

  Konsekvenser:

  • Mens det foregår riving og kjerneboring vil det bli noe støy og støv
  • Stillas rundt deler av Fysikkbygningens østre del.
    

  Geitmyrsveien 71

  Oppgradering for bedre smittevern 15.07.20 01.11.20 John Helge Stensrud

  Eiendomsavdelingen skal oppgradere behandlingsenhetene fra 1. til 6. etasje, samt bygge om deler av barneklinikken. Det skal settes opp vegger for bedre smittevern. For behandlingsenhetene i 1. til 6. etasje starter arbeidene 15. juli og er ferdig 20. august 2020. Ombyggingen av barneklinkikken er mer omfattende og avsluttes 1. november 2020. 

  Konsekvenser:

  • Fra oppgraderingen av behandlingsenhetene i 1. til 6. etasje vil det bli litt støy og støv.
  • Barneklinikken vil være stengt i byggeperioden.
  • Det må påregnes noe støy og støv fra ombyggingen av barneklinikken.
  • Vi forsøker å legge støyende arbeider som boring utenfor arbeidstid.

  Geologibygningen

  Ombygging av kontorlokaler og kjøkken 13.07.20 15.10.20 Hans Martin Momyr

  Eiendomsavdelingen skal bygge om kontorlokaler i K1 og kjøkkenet i 1. etasje til nye kontorlokaler med 14 arbeidsplasser, tekjøkken, HC-WC og dusjer.

  Konsekvenser:

  • Det berørte området blir utilgjengelig i byggefasen.
  • Flytting og fjerning av inventar er avtalt mellom prosjektleder og brukers representant.
  • Inngang C vil tidvis være stengt.
  • Det vil bli noe støy i hele byggefasen, fortrinnsvis før 08:00 og etter 15:00.
  • Det vil særskilt støy i rivefasen i perioden 13.07.2020 til 17.08.2020.
  • Det blir noe støv i forbindelse med riving.

  Geologibygningen, utendørs

  Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Atle Høkeli

  30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

  Konsekvenser:
  30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

  Historisk museum

  Rehabilitering av fasaden

  01.06.18

  29.01.21

  Anders Gulsrud

  Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

  • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

  • Museet holder åpent som normalt.

  • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

  • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

  • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

  Kristine Bonnevies hus, 4. etasje

  Ombygging av kontor 4131 og 4203 18.05.20 30.06.20

  Siri Olsen
  Tlf. 41 38 33 83

  Eiendomsavdelingen skal bygge kontor 4131 og 4203 om til laboratorier. 

  Konsekvenser:

  • Arealet som skal bygges om er tømt.
  • Det blir støy både fra kjerneboring og oppføring av vegger. 
  • Det vil bli noe støv i forbindelse med inn- og uttransportering av materialer.
  • Spesielt tilstøtende lab 4205 vil merke at det er byggevirksomhet i naborommet. 
    

  Kristine Bonnevies hus, oppgang D

  Utskifting av e-tavler 29.06.20 14.08.20 Gaute Juveth

  Eiendomsavdelingen skal skifte ut flere el-tavler i trappeoppgang D i Kristine Bonnevies hus fordi de er i dårlig teknisk stand.

  Konsekvenser:

  • Det blir lokale strømbrudd i bygningen. Lokal provisorisk strøm kobles opp på kritiske anlegg der bruker har meldt inn behov.
  • Enkelte dører fra korridor til trappeoppgang D kan tidvis bli stengt. Dette blir merket. Bruk heisen eller en annen trapp. Rømningssikkerheten blir ivaretatt.
  • Det vil bli noe støy og støv.

   

  Niels Henrik Abels hus

  Etablere takhage 18.06.20 01.07.20 Thomas Forslund Johansen

  Eiendomsavdelingen bistår studentforeningen UiO Rooftop Initiativ med å etablere en takhage på den sørlige delen av terrassen ved Niels Henrik Abels hus. Plantekasser skal lages i dugnad på stedet og fylles med jord og planter. Det skal også etableres strøm- og vannuttak på terrassen. Terrassen er tilgjengelig i byggeperioden.

  Konsekvenser:

  • Torsdag 18. juni blir det noe støy i forbindelse med boring av hull til strøm- og vannuttak.
  • Det må påregnes noe støy i forbindelse med konstruksjon av plantekassene, men dette arbeidet skjer hovedsakelig i helgene.
  • Noe støv kan forekomme.

  P.A. Munchs hus

  Rehabilitering av vinduer 11.05.20 01.09.20 Trygve Sogn

  Eiendomsavdelingen skal rehabilitere vinduer i 1. og 2. etasje i P.A Munchs hus.

  Konsekvenser:

  Skrivebord blir flyttet ut ifra vinduet mens arbeidene pågår.

  Svein Rosselands hus

  Rehabilitering av tak, fasade og vinduer Uke 27, 2020 Uke 17, 2021 Trygve Sogn

  Eiendomsavdelingen skal rehabilitere tak, fasade og vinduer i Svein Rosselands hus. Klimaskallet skal tettes. Den eksisterende solskjermingen skal fjernes. For et godt og varig resultat, tas vinduene ut for rehabilitering på verksted før de settes inn igjen.

  Konsekvenser:

  • Ansatte bør jobbe et annet sted mens vinduene i kontorene tas ut og settes inn. Den detaljerte fremdriftsplanen for vindusrehabiliteringen kommer via instituttet.
  • Det blir støy i forbindelse med riving og kjerneboring.
  • Det blir noe støv.

  Sophus Bugges hus

  Rehabilitering av trappa utenfor bygningen Uke 29, 2020 Uke 32, 2020 Martin Wynn

  Eiendomsavdelingen skal rehabilitere trappa utenfor Sophus Bugges hus, mellom baldakinen og kjørerampa.

  Konsekvenser:

  • Det blir litt støy fra gravemaskin.
  • Arbeidsområdet blir sperret av.

  W.C. Brøggers hus

  Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

  Konsekvenser:

  • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
  • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
  • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
  • Åpner for publikum i 2021
  Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon og eiendomskoordinator.
   
  Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 10. juli 2020 11:09