Hvor bygger vi nå?

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?

Bygning/sted Prosjekt Oppstart Ferdig Konsekvenser i byggeperioden Kontakt
Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Bygning/sted"
Geitmyrsveien 71 Utskifting av gulv i deler av Odontologikafeen Uke 48,2017 Uke 51, 2017
 • Odontologikafeen vil ha vanlig drift.
 • Det blir tilgjengelige sitteplasser i arealet under auditoriet.
 • Det vil bli noe støy.
 • Støvtette skiller skal hindre spredning av støv.
Svein Venjum
Waldemar C. Brøggers hus (tidl. Geologisk museum) på Naturhistorisk museum. Kjelleren rehabiliteres Uke 46, 2017 Uke 28, 2018
 • Bygget er stengt for totalrehabilitering.
 • Bygningene rundt blir antagelig lite berørt av støy og støv.
 • Det blir inn- og utkjøring av masser i Botanisk hage mot nord i hele byggeperioden.
 • Det blir etablert riggområder langs bygningen.
Thor Thomassen
Harriet Holters hus Utskifting av lysarmaturer til LED-lysarmaturer Uke 46, 2017 Uke 51, 2017
 • Det blir noe støy
 • Det blir lite støv
Svein Venjum
Robert Colletts hus (tidl. Zoologisk museum) på Naturhistorisk museum. Inngangspartiet rehabiliteres Uke 44, 2017 Uke 51, 2017
 • Museet holder stengt fra 1. november til 24. desember 2017.
 • Det må påregnes noe støy lokalt i bygget fra arbeidene.
 • Det vil bli noe støv lokalt i arbeidssonen.
 • Inngangspartiet vil være utilgjengelig i perioder. Heis i bygget vil ikke bli berørt.
 • Sone mellom museumsbutikk og inngangspartiet vil delvis bli brukt som riggområde for entreprenør.
Thor Thomassen
Kristen Nygaards hus Ny UPS for USITs datahall 04.10.2017 Uke 48, 2017
 • Det gjenstår noe arbeid. Dette påvirker kun USITs datahall.
Gaute Juveth
Fysikkbygningen og Georg Morgenstiernes hus Fallsikring på tak og utspring Uke 44, 2017 Uke 44, 2017
 • Det vil bli noe støy
Dag Vargset
Forskerboligene i Blindernveien 40, 42 og 46 Utvendig vask, skraping og maling Uke 38, 2017 Uke 48, 2017
 • Det vil bli lite støy og støv
 • Arbeidet er ferdig. Stillaser demonteres i uke 46.
Ole Henrik Alstad
Kristian Ottosens hus Ombygging av reprosentralen Uke 37, 2017 Uke 50, 2017
 • Det vil bli støy fra normal byggeaktivitet, men lite utover det.
 • Det vil være litt støv i ganger og fellesområder.
 • Lokalet som skal oppgraderes er adskilt fra omliggende lokaler .
 • Noen parkeringsplasser utenfor Repro blir brukt som riggplass i perioden.
Pål Linberg
Hjørnet mellom Prestegårdsveien og Blindernveien utenfor Kristine Bonnevies hus Tre veksthus skal demonteres og fjernes Uke 37, 2017 Uke 45, 2017
 • Det vil bli noe støy.
 • Støv begrenses i størst mulig grad.
 • Behov for flytting av enkelte gjenstander er avklart med brukerkontakt.
John Helge
Stensrud
Plenen sør for Henrik Wergelands hus Montering av kunstinstallasjonen  MMMMM…Alone (of all her sex) av Petrine Vinje Uke 35, 2017 Uke 47, 2017 Ulla Uberg
ZEB-bygningen Ombygging av tidligere kantineareal til læringssenter Uke 34, 2017 Uke 51, 2017
 • Det vil bli litt støy, men eventuelle kontinuerlig støyende arbeider utføres før 09.00 og etter 16.00.
 • Støv vil begrenses innenfor byggeområdet.
 • Materialer og avfall vil bli fraktet gjennom en sideinngangen til bygningen.
Trygve Sogn

Niels Henrik Abels hus

Rehabilitering av trappa mellom Niels Henrik Abels hus og Sophus Lies auditorium
 

Uke 34, 2017 Uke 44, 2017
 • Trappa holdes stengt i perioden.
 • Det vil bli noe støy og støv.
Jorun
Hovind
Niels Henrik Abels hus Rehabilitering av 6. – 12. etasje Uke 25, 2017 Uke 31, 2018
 • 6. – 11. etasje skal totalrehabiliteres.
 • Deler av 12. etasje skal også rehabiliteres.
 • 6. til 12. etasje vil bli stengt og utilgjengelig for ansatte.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med riving og bygging av vegger.
 • Det vil i perioder bli støyende arbeider i forbindelse med kjerneboring gjennom etasjer for fremføring av rør.
 • Det vil bli gjort tiltak for å redusere spredning av støv til et minimum.
 • Ventilasjonsanlegget for hele bygget vil bli avslått i korte perioder
  – fortrinnsvis i ferier og utenom arbeidstid.
 • Byggearbeidet starter i uke 27, 2017.
 • Flytting fra gjeldende etasjer er i gang.
 • Entreprenør startet med rigg og klargjøring 21. juni 2017.
Sten-Are Harjo
Frederikke Rehabiliteringen av toalettene i Frederikke Uke 25, 2017 Uke 41, 2017
 • Eiendomsavdelingen skal rehabilitere toalettene i 1. etasje i Frederikke.
 • Karrieresenteret flytter til Kristian Ottosens hus.
 • Vi vil lage en passasje til Wax on Wax offs lokaler og Karrieresenterets gamle lokaler.
 • Det vil bli mye støy i forbindelse med riving og pigging av gulv. Forventet varighet på rivingen er ca tre uker.
 • Vi vil forsøke å redusere støv til et minimum.
 • Toalettbesøkende henvises til publikumstoaletter i Vilhelm Bjerknes’ hus.
Sten-Are Harjo
Henrik Wergelands hus Bygging av testrom for MultiLing Uke 25, 2017 Uke 39, 2017
 • Eiendomsavdelingen skal bygge testrom for MultiLing i deler av tidligere språklab 117. Språklab beholdes og utvides inn i lesesal.
 • Språklab 117 vil være stengt frem til medio september 2017.
 • Noe støy må påregnes.
 • Tunge og meget støyende arbeider vil bli utført før kl 09.00 eller etter 15.00
 • Det vil forekomme støv i forbindelse med hulltaking for nye dører i teglvegger mot korridor.
 • Byggeområdet forøvrig vil bli avgrenset fra øvrige arealer.
 • Noe støv i forbindelse med inn- og uttransport av materialer.
Leif Jarle Haugen
P. A. Munchs hus Ombygging av lokalene til IKOS i 3. etasje vest Uke 25, 2017 Uke 39, 2017
 • Det skal etableres nye kontorarbeidsplasser.
 • Byggearbeidene vil starte med avgrensing av ombyggingssone mot lesesal og dermed isoleres byggeområdet mot tilstøtende arealer.
 • Det vil kunne bli litt støy, men ingen "tunge" arbeider i forbindelse med hulltaking i betong o.l.Området er avgrenset fra andre bruksområder, men det kan bli noe støv i forbindelse med inn- og uttransport av materialer.
Leif Jarle Haugen
Georg Sverdrups hus (UB) Underetasjen bygges om  Uke 9, 2017 Uke 40, 2017
 • Det åpne publikumsarealet i underetasjen vil være avstengt mens arbeidet pågår. Samlingene i magasin er tilgjengelige.
 • Det vil bli noe støy fra arbeidene i underetasjen.
 • Særlig støyende arbeid vil bli forsøkt utført utenom bibliotekets åpningstider.
 • Det forventes ingen støvplager i 1. etasje.
 • Bygningsarbeidet er forventet ferdig i uke 26.
 • Det blir levering og montasje av innredning etter ferien.
 • Antas ferdig møblert og tatt i bruk i uke 40.
Leif Jarle Haugen
Publisert 11. jan. 2017 15:08 - Sist endret 15. nov. 2017 10:01