Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                  Oppstart   Ferdig   Kontaktperson

Domus Medica

Bygging og tilpassing av lokaler for to nye SFF-er 09.07.18 15.02.19 John Helge Stensrud

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilpasse lokaler i forbindelse med to nye sentre for fremragende forskning: SFF Cancer Cell Reprogramming og SFF Chip platform for drug discovery.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men det gjøres tiltak for å begrense dette.
 • Intern flytting er avklart med instituttet.
 • Noen områder vil være avstengt i deler av byggeperioden.

Eilert Sundts hus

Service på persienner 01.03.19 30.03.19

Frode Buraas

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen må bytte snorene til persiennene på enkelte av vinduene i Eilert Sundts hus.

Konsekvenser:
Det vil bli noe arbeid med lift på utsiden av vinduene.

Farmasibygningen

Ombygging fra lab til undervisning i rom 483 og 484 22.10.18 25.02.19 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal pusse opp rom 483 og 484 i 4. etasje i Farmasibygningen. Fast innredning, inkludert servanter og rør, rives. Det blir lagt nytt gulvbelegg og alle overflater pusses og males. Ventilasjonsventiler flyttes.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy under rivearbeidene de første dagene. I hovedsak er det lette arbeider, men noe sporadisk og kortvarig støy må påregnes.
 • Lite fare for støv. Bokskap i korridor er avtalt flyttet.
 • Korridor 463 vil bli stengt av i korte perioder og ved riving 14.–15. januar.

Frederikke

Kapellet stenges for skifte av belysning 03.12.18 31.01.19 Frode Buraas

Eiendomsavdelingen skal skifte til LED-belysning i kapellet som ligger inne i Frederikkebygningen.

Konsekvenser:
- Rommet vil være stengt for besøk og bruk, etter avtale med studentpresten.
- Det blir minimalt med støy og støv.

Fysikkbygningen: Ombygging

Ombygging av etasjer Uke 14, 2018 Uke 23, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Oppdatert om fremdrift:

 • Arbeidet i K1 og 2. etasje midtfløy er ferdigstilt. 
 • 4. etasje blir ferdigstilt i slutten av februar 2019.
 • 3. etasje blir ferdigstilt i begynnelsen av juni 2019. 

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Fysikkbygningen øst: Planlagt strømstans

Planlagt strømstans i deler av østfløyen 21.02.19 kl. 17.00 21.02.19 kl. 22.00 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal gjennomføre en planlagt strømstans torsdag 21. februar kl. 17.00-22.00, i forbindelse med ombyggingen i 3. og 4. etasje i Fysikkbygningen øst.

Konsekvenser:

 • Skru av stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd innen kl. 17.00 torsdag 21. februar.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang via Remote Desktop. UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra: https://www.uio.no/tjenester/it/nett/utenfra/
 • Adgangskontrollen vil være i drift slik at det er mulig å komme seg inn og ut av bygningen.

Fysikkbygningen: Ombygging av 3. etasje og kjeller 

Ombygging og tilrettelegging for Senter for fremragende forskning, Porous Media Laboratory (PoreLab) 02.01.19 30.04.19 Siri Olsen, tlf. 413 83 383
Erik Munthe-Kaas

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilrettelegge for Porous Media Laboratory (PoreLab), Senter for fremragende forskning, i 3. etasje og kjelleretasjen i Fysikkbygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli støy fra boring, hamring og sliping, spesielt i første og siste del av byggeperioden.
 • Det vil bli noe støv fra rive- og slipearbeider.
 • Behov for flytting løses i samarbeid mellom enhetens representant, Eiendomsavdelingens prosjektleder og entreprenør.

Fysikkbygningen vest: Planlagt strømstans

Planlagt strømstans i deler av vestfløyen 19.02.19 kl. 07.00 19.02.19 kl. 21.00 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal skifte ut tre gamle el-tavler i Fysikkbygningens vestfløy fordi de er i dårlig stand. Rommene som blir forsynt av disse el-tavlene blir uten strøm mens arbeidet pågår.

Følgende rom blir uten strøm:

 • 1. etasje: Toaletter (V140, V141, V143, V167), Kontor V152, Trapp V183
 • 2. etasje: Lager V242, Teknisk rom V243, Trapp V241
 • 3. etasje: Studentarealer: V345, V346, V347, V348, V357, Trapp V355
 • 4. etasje: Lesesal V444A, Trapp V447, Ventilasjonsrom V443

Konsekvenser:

 • Arealene skal ikke benyttes ved strømstans.
 • Stasjonære PC-er, AV-utstyr og brukerutstyr som kan ta skade av et strømbrudd må skrus av innen kl. 07.00 tirsdag 19. februar.
 • Når PC-en på kontoret er avslått, har du ikke tilgang til den via Remote Desktop. UiO tilbyr flere løsninger for dere som jobber hjemmefra: https://www.uio.no/tjenester/it/nett/utenfra/

Georg Sverdrups hus

  04.02.19 15.05.19 Leif Jarle Haugen

Eiendomsavdelingen skal etablere lokaler for LINK - Senter for læring og utdanning i 4. etasje i Georg Sverdrups hus. Det blir også en mindre ombygging for elektronisk klasserom i 3. etasje.

Konsekvenser:

 • Undervisningsrommene i tilknytning til byggearbeidene er stengt eller har begrenset undervisningstid i byggeperioden februar – 1. mai 2019.
 • Det vil bli noe støv. Byggeområdet blir avgrenset med midlertidige vegger for å hindre spredning av støv til arealene rundt.

Harald Schjelderups hus

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 31.03.19

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Henrik Wergelands hus: Ombygging

Ombygging av 1. og 2. etasje 10.12.18 12.04.19 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om og modernisere Senter for Ibsenstudiers lokaler 1. og 2. etasje. 

Konsekvenser:

 • Lokalene vil være utilgjengelige i tiden arbeidet pågår. 
 • Inngangen vil være stengt mellom 13.12.18 og 15.01.19. Alternativ adkomst via Niels Treschows hus.
 •  Det vil bli en del støy når deler av 1. etasje rives i perioden 12.12.2018 - 07.01.2019.
 • Det vil bli en del støy 07.01.2019 - 31.01.2019. Da skal mye i 2. etasje rives.
 • Det vil bli noe støy i hele byggefasen, fortrinnsvis før 08:00 og etter 16:00.
 • Det blir noe støv i forbindelse med riving.
 • Flytting og fjerning av inventar er avtalt mellom prosjektleder og brukers representant.
 • Parkeringsplassene på vestsiden av bygningen blir benyttet som riggområde.

Henrik Wergelands hus, garasjeanlegget

Oppussing av garasjeanlegget 03.01.19 30.01.19 Frode Buraas
Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte ut garasjeportene og pusse opp fasadene på garasjeanlegget ved Henrik Wergelands hus.

Konsekvenser:

 • Enkelte parkeringsplasser vil bli utilgjengelige i oppussingsperioden.
 • Det vil bli noe støy og støv.

Historisk museum

Rehabilitering av fasaden 01.06.18 01.09.19 Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.
 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.
 • Museet holder åpent som normalt.
 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.
 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.
 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kjemibygningen

Ombygging og tilrettelegging for Senter for fremragende forskning, Hylleraas

02.01.18 30.04.19

Siri Olsen, tlf. 413 83 383
Erik Munthe-Kaas

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilrettelegge for Hylleraas, Senter for fremragende forskning, i 2. etasje i Kjemibygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli støy fra boring, hamring og sliping.
 • Det vil bli støv fra sliping og evt. riving.
 • Behov for flytting løses i samarbeid mellom enhetens representant, Eiendomsavdelingens prosjektleder og entreprenør.

Kristian Ottosens hus

Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 9, 2019 Leif Jarle Haugen

SiO Helses lokaler i 2. etasje er i dårlig stand og midlertidig fraflyttet. For å oppgradere bygget til dagens standard, er det nødvendig å skifte fasader, endre planløsning, etablere ny heis og skifte alle tekniske anlegg.

I 1. etasje skal det gjennomføres ombygging i USITs lokaler og tidligere teknisk rom for minibank.

Konsekvenser:

 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) vil være stengt.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Avsperret område kan utvides ved behov – uten forvarsel.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 

Kristine Bonnevies hus

Rørfornying av overvannsledninger 14.01.19 15.03.19 Arvid Susegg

Eiendomsavdelingen skal fornye rør for overvann i Kristine Bonnevies hus.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i perioder.
 • En begrenset mengde støv kan forekomme dersom pigging blir nødvendig. Dette berører i tilfelle kjellerarealer og eventuelt utendørsarealer.
 • Arbeidet medfører ingen behov for å stenge av vann og avløp.

Naturhistorisk museum, Botanisk hage

Bygging av Klimahuset November 2018 Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.
 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.
 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.
 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

Naturhistorisk museum, Botanisk hage

Klimahuset: Omlegging av gang- og sykkelvei i Monrads gate Uke 6, 2019 Uke 52, 2019 Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Byggeplassen for Klimahuset i Botanisk hage blir utvidet. Etter avtale med Bymiljøetaten vil dette sperre en del av Monrads gate ved den nord-østlige delen av Botanisk hage.

Konsekvenser:

 • Syklende og gående må følge midlertidig gang- og sykkelvei over fotballbanen.
 • Omleggingen blir skiltet.

Niels Treschows hus

Service på persienner 01.03.19 30.03.19

Frode Buraas

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen må bytte snorene til persiennene på enkelte av vinduene i Niels Treschows hus.

Konsekvenser:
Det vil bli noe arbeid med lift på utsiden av vinduene.

Svein Rosselands hus: Tilpassing av arealer

Tilpassing av arealer til Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

04.02.19 31.10.19 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om eksisterende arealer i Svein Rosselands hus som skal huse Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) sammen med øvrig del av Institutt for teoretisk astrofysikk.

Konsekvenser: 
På grunn av støy, støv, omfattende elektriske arbeider og utskiftning ventilasjonsanlegg er bygningen fraflyttet i byggeperioden.

Svein Rosselands hus: Etablering av rømningsvei

Etablering av ny rømningsvei 03.12.18 Mai 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal etablere en ny rømningsvei på vestsiden av Svein Rosselands hus. Jordmasser graves opp og fjernes før byggingen starter.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med fjerning av jordmasser.
 • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil bli stengt i byggeperioden.
 • Parkeringsplassene rett foran Svein Rosselands hus vil bli stengt for lagring av jordmasser.

Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum

Rehabilitering 01.02.19 30.09.19 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 18. feb. 2019 11:21