Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                  Oppstart   Ferdig   Kontaktperson

Domus Medica: Ombygging av lokaler

Ombygging av lokaler for to nye Senter for fremragende forskning (SFF) 09.07.18 15.02.19 John Helge Stensrud

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilpasse lokaler for  SFF Cancer Cell Reprogramming og SFF Chip platform for drug discovery.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men det gjøres tiltak for å begrense dette.
 • Intern flytting er avklart med instituttet.
 • Noen områder vil være avstengt i deler av byggeperioden.

Fysikkbygningen, utendørs

Beskjæring av villvin på fasade 08.04.19 12.04.19

Martin Wynn

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal beskjære villvin på Fysikkbygningens fasade ved bruk av lift.

Konsekvenser:
- Det vil bli noe motorstøy fra liften.
- Området rundt liften vil sperres av sikkerhetsmessige hensyn. Noen parkeringsplasser vil sperres i kortere perioder.

Fysikkbygningen: Ombygging av lokaler

Ombygging av noen etasjer for nytt Senter for fremragende utdanning (SFU)  Uke 14, 2018 Uke 23, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Oppdatert om fremdrift:

 • Arbeidet i K1 og 2. etasje midtfløy er ferdigstilt. 
 • 4. etasje blir ferdigstilt i slutten av februar 2019.
 • 3. etasje blir ferdigstilt i begynnelsen av juni 2019. 

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Fysikkbygningen: Ombygging av 3. etasje og kjeller 

Ombygging og tilrettelegging for Senter for fremragende forskning (SFF), Porous Media Laboratory (PoreLab) 02.01.19 30.04.19 Siri Olsen, tlf. 413 83 383
Erik Munthe-Kaas

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilrettelegge for SFF-en Porous Media Laboratory (PoreLab), i 3. etasje og kjelleretasjen i Fysikkbygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli støy fra boring, hamring og sliping, spesielt i første og siste del av byggeperioden.
 • Det vil bli noe støv fra rive- og slipearbeider.
 • Behov for flytting løses i samarbeid mellom enhetens representant, Eiendomsavdelingens prosjektleder og entreprenør.

Fysikkbygningen øst: Arbeid på taket

Etablering av nye ventilasjonsaggregater og kjølemaskin på taket Uke 11, 2019 Uke 29, 2019 Trygve Sogn
 • Eiendomsavdelingen skal installere nye ventilasjonsaggregater og ny kjølemaskin på taket av Fysikkbygningens østfløy.
 • Det må etableres brannspjeld og sonespjeld ut fra sjakt syd og nord i alle etasjer, samt ved alle andre steder brannskillet brytes.
 • De eksisterende kanalene har asbest i skjøtene. Der må det må saneres. 
 • På taket blir det satt opp et teknisk uteareal som vil romme ett aggregat og en kjølemaskin.
 • Eksisterende teknisk rom i takets nordøstlige hjørne vil utvides med to meter og vil romme ett aggregat.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og støv i byggeperioden, spesielt i uke 11-15.
 • Lokale områder vil sperres av når asbesten skal saneres.
 • Himling rundt sjakt må de- og remonteres.
 • På grunn av arbeidene vil Fysikkbygningen øst være uten ventilasjon i perioden 23. april til 15. juli 2019. Vi beklager ulempene dette medfører!

Fysikkbygningen øst: Test av brannalarm

Test av brannalarmsystemet 05.04.19 kl. 07:00 05.04.19 kl. 08.00

Andreas Ullsgård

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal utføre en funksjonstest og sluttkontroll av brannvarsling og tilhørende systemer i 3. etasje i Fysikkbygningens østfløy. Testen utføres så effektivt som mulig, men det er medregnet 30 minutter med utløst alarm slik at kontroll kan utføres nøyaktig og fullverdig.

Konsekvenser:
Sirener og brannklokker utløses, så det blir mye støy.

Georg Sverdrups hus, ombygging av lokaler

Ombygging av lokaler for LINK 04.02.19 15.05.19 Leif Jarle Haugen

Eiendomsavdelingen skal etablere lokaler for LINK - Senter for læring og utdanning i 4. etasje i Georg Sverdrups hus. Det blir også en mindre ombygging for elektronisk klasserom i 3. etasje.

Konsekvenser:

 • Undervisningsrommene i tilknytning til byggearbeidene er stengt eller har begrenset undervisningstid i byggeperioden februar – 1. mai 2019.
 • Det vil bli noe støv. Byggeområdet blir avgrenset med midlertidige vegger for å hindre spredning av støv til arealene rundt.

Georg Sverdrups hus, utendørs

Rehabilitering av rekkverk i trappeløp Uke 17, 2019 Uke 20, 2019 Martin Wynn 

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere rekkverket i trappeløpet mellom Georg Sverdrups hus og Sophus Lies auditorium ned til Moltke Moes vei.

Konsekvenser:

- Trappen stenges et par dager i uke 17 og et par dager i uke 20 i forbindelse med demontering og remontering av rekkverket.

- Det vil også bli noe støy i uke 17 og uke 20 i forbindelse med demontering og remontering av rekkverket.

Harald Schjelderups hus: Utbedring teknisk anlegg

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 31.03.19

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Henrik Wergelands hus: Ombygging av lokaler

Ombygging av 1. og 2. etasje 10.12.18 12.04.19 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om og modernisere Senter for Ibsenstudiers lokaler 1. og 2. etasje. 

Konsekvenser:

 • Lokalene vil være utilgjengelige i tiden arbeidet pågår. 
 • Inngangen vil være stengt mellom 13.12.18 og 15.01.19. Alternativ adkomst via Niels Treschows hus.
 •  Det vil bli en del støy når deler av 1. etasje rives i perioden 12.12.2018 - 07.01.2019.
 • Det vil bli en del støy 07.01.2019 - 31.01.2019. Da skal mye i 2. etasje rives.
 • Det vil bli noe støy i hele byggefasen, fortrinnsvis før 08:00 og etter 16:00.
 • Det blir noe støv i forbindelse med riving.
 • Flytting og fjerning av inventar er avtalt mellom prosjektleder og brukers representant.
 • Parkeringsplassene på vestsiden av bygningen blir benyttet som riggområde.

Historisk museum: Rehabilitering fasade

Rehabilitering av fasaden 01.06.18 01.09.20 Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.
 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.
 • Museet holder åpent som normalt.
 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.
 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.
 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kjemibygningen: Ombygging

Ombygging og tilrettelegging for Senter for fremragende forskning, Hylleraas

02.01.18 30.04.19

Siri Olsen, tlf. 413 83 383
Erik Munthe-Kaas

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilrettelegge for Hylleraas, Senter for fremragende forskning, i 2. etasje i Kjemibygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli støy fra boring, hamring og sliping.
 • Det vil bli støv fra sliping og evt. riving.
 • Behov for flytting løses i samarbeid mellom enhetens representant, Eiendomsavdelingens prosjektleder og entreprenør.

Naturhistorisk museum: Bygging av Klimahuset

Bygging av Klimahuset November 2018 Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.
 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.
 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.
 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

Naturhistorisk museum: Utvidelse av byggeplass

Klimahuset: Omlegging av gang- og sykkelvei i Monrads gate Uke 6, 2019 Uke 52, 2019 Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Byggeplassen for Klimahuset i Botanisk hage blir utvidet. Etter avtale med Bymiljøetaten vil dette sperre en del av Monrads gate ved den nord-østlige delen av Botanisk hage.

Konsekvenser:

 • Syklende og gående må følge midlertidig gang- og sykkelvei over fotballbanen.
 • Omleggingen blir skiltet.

Niels Henrik Abels hus: Etablering av sykkelkafé

Etablering av Bike Kitchen Blindern 09.04.19 24.04.19 Øystein Liverød

Det skal etableres en sykkelkafé i SiOs kafé, Deiglig, i 1. etasje. Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten, SiO og UiO v/Eiendomsavdelingen. Bymiljøetaten skal drifte konseptet, som går ut på å informere og veilede studenter i alt fra ulike sykkeltilbud i Oslo til reparasjon av sykler. Dette skal være en sosial møteplass for studenter der bygging av sykkelkultur på campus står i fokus.

Konsekvenser:

 • Kaféen holder åpent mens arbeidet pågår.
 • Det vil kunne bli noe støy både utenfor og inne i kaféen i forbindelse med innredning av lokalet og oppgradering av ytterdør ut mot platting i sørvestlig retning.
 • Ekstra støyende arbeid vil bli forsøkt lagt utenfor arbeidstid.

P. A. Munchs hus: Bytte av automatikktavle for ventilasjon

Bytte av automatikktavle 15.04.19 25.04.19

Tore Bexrud

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte automatikktavle for ventilasjon og varme i P. A. Munchs hus.

Konsekvenser:

 • Det blir ingen ventilasjon i 1. og 2. etasje i uke 16 (påskeuka).
 • Det kan bli varm og tung luft i undervisningsrommene (uke 16).
 • Det blir kortvarig bortfall av ventilasjon i uke 17 grunnet justeringer.

Svein Rosselands hus: Tilpassing av arealer

Tilpassing av arealer til Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

04.02.19 31.10.19 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal bygge om eksisterende arealer i Svein Rosselands hus som skal huse SFF-en Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) sammen med øvrig del av Institutt for teoretisk astrofysikk.

Konsekvenser: 
På grunn av støy, støv, omfattende elektriske arbeider og utskiftning ventilasjonsanlegg er bygningen fraflyttet i byggeperioden.

Svein Rosselands hus: Etablering av rømningsvei

Etablering av ny rømningsvei 03.12.18 Mai 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal etablere en ny rømningsvei på vestsiden av Svein Rosselands hus. Jordmasser graves opp og fjernes før byggingen starter.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy fra gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med fjerning av jordmasser.
 • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil bli stengt i byggeperioden.
 • Parkeringsplassene rett foran Svein Rosselands hus vil bli stengt for lagring av jordmasser.

W. C. Brøggers hus: Rehabilitering

Rehabilitering 01.02.19 30.09.19 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.

W. C. Brøggers hus: Gravearbeider

Gravearbeid i forbindelse med rehabiliteringen 23.04.19 15.09.19 Thor Thomassen

I forbindelse med rehabiliteringen av Brøggers hus skal Eiendomsavdelingen:

 • Grave og legge fjernvarme fra Monrads gate til Brøggers hus.
 • Grave og legge nye el-kabler til brakkeriggen for Naturhistorisk museum, Museumsbutikken og Brøggers hus/Klimahuset.
 • Grave for ny drenering og nytt tilbygg på nordenden av Brøggers hus.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe lokal støy fra maskiner.
 • Det må påregnes noe lokalt støv fra gravearbeidene.
 • Adkomst til gartnertomten i nord vil bli opprettholdt i hele perioden.

I perioder:

 • Adkomst til brakkeriggen vil bli lagt om.
 • Kjøring og gangadkomst forbi nordsiden av Brøggers hus vil være stengt.
 • Varemottak for brakkerigg og museumsbutikken må flyttes.

Det vil bli varslet særskilt til berørte brukergrupper i forkant av fysisk oppstart.

Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 12. apr. 2019 10:27