Åpen vitenskap

Open science is about the way research is carried out, disseminated, deployed and transformed by digital tools, networks and media. It relies on the combined effects of technological development and cultural change towards collaboration and openness in research. (kilde: ec.europa.eu)

Målgruppe: Forskningsadministratorer ved UiO

Meld deg på seminaret her

Figur: Margaret Louise Fotland, UiO

Open Science i praksis 

Førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius forteller om

a) Utøvelse av Open Science i praksis

b) Fagråd for eInfrastrukturs rolle og arbeid innenfor Open Science

Åpen tilgang til forskningsdata ved UiO

Margaret Louise Fotland (SFFU) orienterer om hva UiO gjør på området åpen tilgang til forskningsdata, herunder

- institusjonelle prinsipper og retningslinjer for deling av forskningsdata

- forskningslagring

- informasjon

- kurs og kompetanseheving for forskere og administrative

Les gjerne rapporten "Dataeksplosjonen – en stor utfordring, og en gedigen mulighet!" (pdf)

Open Access 

Herman Strøm (SFFU) orienterer om rapport fra prosjektet “UiO: Open Access (pdf)”

“UiO: Open Access” har blitt etablert for å øke forståelse og kunnskap om dagens publiseringsmønstre og kostnadsfordelinger, slik at UiO får et godt grunnlag for videre arbeid med Open Access samt sikre at UiO kan være en pådriver på dette området i nasjonale og internasjonale fora.

Publisert 9. juni 2017 13:13 - Sist endret 25. juli 2019 09:40