print logo

Kristine Bonnevies hus

Bygningen huser Institutt for biovitenskap og vaktsentralen ved UiO.


Kristine Bonnevies husKristine Bonnevies hus (© UiO/Ioana Prisacariu)

Tilgjengelighet

  • Parkering: Det er reserverte p-plasser for bevegelseshemmede ved sideinngang fra Moltke Moes vei.
  • Inngangsparti: Det er 6 innganger til bygningen. 3 av disse inngangene er tilgjengelige for rullestolbrukere. 2 hovedinnganger fra Universitetsområdet, og en inngang fra Moltke Moes vei.
  • Heis: Det er 8 heiser i bygningen. 2 av heisene har døråpnere.
  • Dører: Dør inn til auditoriet krever høyere åpningskraft enn det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 3 tilrettelagte toaletter.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen. Auditoriene har avsatte plass til rullestolbrukere.
  • Hvilerom: Ingen.

Se også:

Publisert 25. nov. 2010 09:23 - Sist endret 12. jan. 2014 20:28